Mer for lederen

Stod Jesus opp fra døden?

Hele den kristne tro er bygd på påstanden om at Gud reiste Jesus opp fra graven. Er dette bare fantasi, eller har man go...

Skeptikerens guide til julen

VIDEO: Kan vi stole på opplysningene Bibelen gir om julens fortelling? Høgskolelektor Bjørn Hinderaker ved NLA Mediehøgs...