Visste du at alle tror på noe?

Hva er tro?

ro er et hverdagslig ord – og et dypt ord. Så hva er tro for no’? Hva menes med at alle tror, enten en tror på noe åndelig eller ikke? Dette får vi svar på i denne videoen.

Quiz til episodene

Spørsmål til samtale

  1. «Alle tror på noe». Hva menes med denne påstanden? Er du enig/uenig? Hvorfor?
  2. Hvilke grunner for å tro at Gud finnes har du hørt? Hva tenker du om dem? 
  3. Hvilke grunner har du hørt for å ikke tro på Gud? Hva tenker du om dem?