Illustrasjon: Konfirmantundervisning om Bibelen

Om Bibelen

Er Bibelen virkelig troverdig og sann? Hvorfor kan vi ha tillit til at Bibelen er historisk troverdig? Hva menes med at Bibelen er inspirert av Gud?