Jesus som forbilde

Hvorfor er det Jesus gjorde, gode retningslinjer for våre liv?

Hovedopplegget bruker filmklipp fra The Simpsons – Classics: The Greatest Hits: Trash of the Titans

I Samtale legger vi opp til å snakk som Jesus som forbilde og vårt forhold til Gud.

Under Aktivitet finner du forslag til spørsmålsrunde, drama og konkurranse.

Smågruppeopplegget tar utgangspunkt i scener fra fire ulike filmer som kan illustrere ulike sider ved Jesus.

Populærkultur tar utgangspunkt i scener fra fire ulike filmer som kan illustrere ulike sider ved Jesus.

Vi anbefaler at du som lærer leser artikkelen Bakgrunn (av Rune Tobiassen) som forberedelse til undervisningen.

Bakgrunn

Hovedopplegg

Fra populærkulturen

Til samtale

Aktiviteter med ikon

For smågruppa.

Print Friendly, PDF & Email