[column size=one_half position=first ]

Hvorfor er det Jesus gjorde, gode retningslinjer for våre liv?

Hovedopplegget bruker filmklipp fra The Simpsons – Classics: The Greatest Hits: Trash of the Titans

I Samtale legger vi opp til å snakk som Jesus som forbilde og vårt forhold til Gud.

Under Aktivitet finner du forslag til spørsmålsrunde, drama og konkurranse.

Smågruppeopplegget tar utgangspunkt i scener fra fire ulike filmer som kan illustrere ulike sider ved Jesus.

Populærkultur tar utgangspunkt i scener fra fire ulike filmer som kan illustrere ulike sider ved Jesus.

Vi anbefaler at du som lærer leser artikkelen Bakgrunn (av Rune Tobiassen) som forberedelse til undervisningen.

[/column]

[column size=one_half position=last ]

Bakgrunn

Hovedopplegg

Fra populærkulturen

Til samtale

Aktiviteter med ikon

For smågruppa.

[/column]

Print Friendly, PDF & Email