Sex og kjærester

Hvilke holdninger til sex og samliv møter vi i hverdagen? Hvorfor har Gud gitt oss rammer for sex?
Ill: Konfirmantundervisning om Menneskeverd

Menneskeverd

Hvilke menneskesyn kan vi møte i kulturen rundt oss? Hvilke livssyn peker de tilbake på? Hva sier Bibelen om mennesket? Hvilke konsekvenser får de ulike menneskesynene når vi står overfor et konkret dilemma?

Venner

Hvorfor trenger vi venner? Hvordan være en god venn? Hvordan er Jesus som forbilde?
De ti bud - illustrasjon

De ti bud

Hvorfor fikk Moses de ti bud? Hvorfor er de aktuelle i dag?