Hvem lurte hvem?

Levde Jesus og sto han virkelig opp igjen?

Stjal disiplene liket og løy om det etterpå? Gikk de til feil grav? Var alt en innbilning? Jesus er selve kjernen i den kristne troen. Han er Guds Sønn som ble menneske, som kom hit til jorden, som døde på korset og stod opp igjen. Hva er sannsynligheten for at det er sant? Ble døden eller vi lurt?

Quiz til episodene

Spørsmål til samtale

  1. Det er godt dokumentert at Jesus har levd. Som Lars Ivar forteller, er historikere enige om det. Spørsmålet er om han var den han sa at han var: Guds sønn. Hvem tror du at Jesus var?
  2. Har du snakket med noen eller hørt om noen som mener at det som fortelles om at Jesus stod opp fra de døde bare er tull? Hva pleier de å si? Hvilke svar kan vi gi?
  3. Hvis Bibelen har rett i alle de historiske detaljene den forteller om da Jesus døde og stod opp igjen, hva betyr det for deg?