Mer for lederen

Det ondes problem

Gjennom seks glimrende, korte videoer undersøker pastor og apologet Rune Tobiassen temaer knyttet til «det ondes problem». Videoene kan brukes sammen eller hver for seg.

SKAM

På SnakkOmTro.no finner du en samling av ressurser om den populære NRK-serien ‹Skam›. Er du ungdomsleder bør du absolutt sjekke ut disse.