Finnes Gud?

Hva har Iphone med Gud å gjøre?

Kan Gud virkelig eksistere? Finnes det egentlig noen gode grunner til å tro at han finnes? Bibelen går helt tilbake til starten og forteller at Gud har skapt både oss og den verden vi lever i. Men hvorfor kan vi tro på dette?

Quiz til episodene

Spørsmål til samtale

  1. Lars Ivar sier at en grunn til å tro at Gud finnes, er at vi er her. Hva kan være andre forklaringer på at universet og vi mennesker er til, dersom det ikke skulle være Gud?
  2. Hvilke fire kjennetegn nevner Lars Ivar for å beskrive det som har satt i gang universets begynnelse? Hvorfor må årsaken til at universet har oppstått ha disse kjennetegnene? 
  3. Hva vil du svare på det siste spørsmålet Lars Ivar stiller? Hva tror du er årsaken til at universet oppstod?