De ti bud - illustrasjon
De ti bud - et konfirmantopplegg fra Damaris Norge

De ti bud

Hvorfor fikk Moses de ti bud?

Hvorfor er de aktuelle for konfirmanter i dag?

Vi anbefaler at du som lærer leser artikkelen Bakgrunn (av Bjørn Hinderaker) som forberedelse til undervisningen. Artikkelen er felles for oppleggene «De ti bud» og «Det dobbelte kjærlighetsbud».

Hovedopplegget er beregnet til (minst) en dobbeltime.

Under Populærkultur finner du klipp fra fire ulike filmer som illustrerer ulike sider ved vårt forhold til budene. Filmklippene er felles for oppleggene «De ti bud» og «Det dobbelte kjærlighetsbud».

Samtale er spørsmålene de samme som til opplegget «Det dobbelte kjærlighetsbudet».

Under Aktivitet finner du tips til leker som illustrerer det gode i budene. Lekene er de samme som til opplegget «Det dobbelte kjærlighetsbudet».

Hva er konsekvensene av å overse budene? Smågruppeopplegget er det samme som til opplegget «Det dobbelte kjærlighetsbudet»

Bakgrunn

Hovedopplegg

Fra populærkulturen

Til samtale

Aktiviteter med ikon

For smågruppa.

LagreLagre

Print Friendly, PDF & Email