Hva er ReliQuizKonfirmant?

ReliQiuzKonfirmant

ReliQuizKonfirmant – med mange muligheter

ReliQuizKonfirmant er et engasjerende interaktivt nettspill som gir de unge kunnskap om kristen tro.

Spillet bygger på www.kunnskapsspill.no og er knyttet til innholdet i konfirmasjonsundervisningen. Her møtes Bibel og populærkultur – i en form og et format som de unge kjenner seg hjemme i.

Tanken bak spillet er læring gjennom lek, og ved poenggivningen forenes kunnskap og flaks. Spillet passer altså for alle, og det kan brukes både som del av undervisningen i konfirmanttimen og for utforsking på egen hånd.

I tillegg til webspill, foreligger kunnskapsspillet også som egen app for iPhone/ iPad/ android. For en innføring i spilleregler, app og nettversjon, se her.

 

ReliQuiz Konfirmant – et trosopplæringsprosjekt

I løpet av prosjektperioden (2013-2015) har spillet blitt utviklet som et samarbeidsprosjekt mellom Damaris Norge, Stalleland Bokstav og Bilde, samt Fastup Media. Parallelt med dette har Damaris Norge også arbeidet med oppdatering og videreutvikling av ressursene på denne nettsiden, samt forberedt relansering med helt nytt design.

 

ReliQuizKonfirmant – med målsetning om å

– gi innsikt og inspirasjon til både konfirmantlærer og konfirmant

– møte ungdommens livsverden og vise at kristen tro både er relevant og aktuell

 

Print Friendly, PDF & Email