Jenter og selvbilde/identitet

Hva betyr det at vi er skapt i Guds bilde?

Hvor ligger vår verdi? Hvordan kan vi vite hvem vi er?

Vi anbefaler at du som lærer leser artiklene under Bakgrunn (av Bård Løkken Knapstad og av Margunn Serigstad Dahle) som forberedelse til undervisningen.

Hovedopplegget kan du gjerne kombinere med elementer fra opplegg om gutter og selvbilde. Slik kan du unngå å måtte dele gruppen.

Under Populærkultur finner du klipp fra seks ulike filmer som illustrerer ulike sider ved selvbilde og identitet. Filmklippene er de samme som er publisert under Populærkultur i opplegg for gutter og selvbilde/identitet.

Samtale finner du samme spørsmål som under samtaleopplegg for gutter og selvbilde.

Under Aktivitet finner du tips til en rekke konkurranser som illustrerer ulike sider ved selvbilde og det å ha sin forankring i Gud.

Smågruppeopplegget er det det samme som for gutter. Tar utgangspunkt i klipp fra filmen Spiderman 1.

 

Bakgrunn

Hovedopplegg

Fra populærkulturen

Til samtale

Aktiviteter med ikon

For smågruppa.

Print Friendly, PDF & Email