Kristent fellesskap

Hva kjennetegner et godt fellesskap?

Hovedopplegget bruker fotballaget Arsenals samspill som illustrasjon på godt fellesskap.

Under Populærkultur finner du forslag til tre ulike filmklipp som illustrerer ulike sider ved det kristne fellesskapet.

Under Aktivitet finner du forslag til leker som illustrere styrken i å være en del av et fellesskap.

Smågruppeopplegget legger opp til å vise filmen Prins Caspian i sin helhet, og en helhetlig ramme rundt samlingen peker mot det viktige i å dele det gode vi har fått med andre.

Bakgrunn

Hovedopplegg

Fra populærkulturen

 

Aktiviteter med ikon

For smågruppa.

Print Friendly, PDF & Email