Jesus som forbilde (lagt opp som nyhetssending)

MÅL: Konfirmanten skal forstå at det ikke er gode gjerninger som fører oss til Gud, men Jesus i rollen som mellommann, forsoner, frelser.

 

UNDERVISNINGSOPPLEGG: Konfirmantene skal få prøve seg på bibeltekster som de selv skal tolke og presentere for resten av klassen. Noen skal lage TV-reportasjer, andre skal skrive SMS. Alt er innslag i et TV-program som til slutt sys sammen ved konfirmantlærer.

 

Last ned kort disposisjon her

 

INTRO: Oppgavefordeling

Klassen deles inn i fire grupper. Ut fra bibeltekster skal de lage reportasjer eller intervjuer  fra forskjellige hendelser i Jesu liv. Bibeltekstene er: Matt. 9,18ff, Luk. 7, 36-50 og Matt. 28, 16-20.

I tillegg skal en gruppe skrive ulike SMS som sier noe om Jesus, – ala SMS ved slutten av debattprogrammer. (Eks: ”Jeg synes han Jesus er skikkelig høy på pæra, mann 42, Jeriko”, eller ”Jeg kjenner ei som var der da Jesus døde på korset. Hun mener at han virkelig kan ha vært Guds sønn, dame 22, Jerusalem.”) Innimellom vil du som programleder ha muligheten til å legge inn litt undervisning, samt filmklipp. Teksten som her er lagt inn til programleder, er selvsagt bare forslag til hvordan en kan gjøre det. Klikk for bakgrunnsinformasjon til de ulike gruppene.

Poeng: Konfirmantene skal formidle bibeltekster gjennom reportasje, intervju eller SMS.
Konfirmantene blir delt inn i grupper. De får utdelt bibler, bibelhenvisninger og bakgrunnsinformasjon. Konfirmantene får 10 minutter til å jobbe med oppgavene.

Til samtale: I dag skal vi se på hvem Jesus er og hvorfor vi skal ligne Ham. Dere skal prøve å finne ut mer om hvordan Jesus egentlig er. Ved å jobbe med bibeltekstene dere får delt ut, skal dere prøve å vise hvordan det Jesus gjorde og sa, virket inn på menneskene rundt ham. Dere skal til slutt presentere bidraget deres i et TV-program som skal ”sendes” dagen etter at Jesus hadde forlatt disiplene og var dratt til himmelen.

 

HOVEDDEL: Gjennomføring av programmet

Poeng: Sette sammen de ulike bidragene til et troverdig TV-program om Jesus.

Innledning ved programleder: (legg gjerne an en typisk nyhetsoppleser-tone).

”Velkommen til denne ekstrasendingen ved Jerusalem Channel 1. Vitner har i lengre tid hevdet at Jesus fra Nasaret, som ble korsfestet i Jerusalem, faktisk lever og har vist seg for mange mennesker i området. I går kom det imidlertid inn meldinger om at denne påståtte oppstandne Jesus har forsvunnet. Noen av hans nærmeste venner skal ha ankommet tempelet i går. Disse skal ha fortalt at Jesus forlot dem og ble tatt opp til himmelen, i nærheten av Betania.

Det er det siste noen har sett til Jesus. Det kan nå se ut til at mannen som har vakt stadig mer oppsikt, virkelig er borte. I dette programmet vil vi gjennom tilbakeblikk og reportasjer fra de tre siste årene se litt nærmere på hans liv – hvem var han egentlig?
Jerusalem Channel 1 har møtt mange som snakker om at Jesus hadde en utrolig omsorg for folk. Vi skal nå se hva som skjedde da Jesus vekket til live en liten jente.”

Konfirmant-reportasje om Jairus’ datter.

Tilbake til studio:
”Det er sannelig ikke hver dag vi ser døde stå opp igjen. Vi har snakket med disippelen Peter som sier følgende»: (få gjerne en annen til å være Peter, eller les selv opp.)

”Ja, dette kan synes utrolig. Men jeg så faktisk selv at jenta ble levende igjen! Jesus er virkelig Herre over døden! Nå har han selv stått opp av graven – og jeg har møtt ham. Gjett om jeg var flau! Jeg har jo tabbet meg ut mange ganger, til og med løyet om ham. Men Jesus gav meg aldri opp.
Jeg vet bedre enn noen hvor vanskelig det er å leve opp til Jesu forbilde. Men slik som Jairus torte å komme til Jesus, slik kan vi alle oppsøke ham. Og da tilgir han hos oss helt og fullt, og gir oss en ny start!”
”Takk til deg, Peter. I neste innslag treffer vi en annen av Jesu nære venner.”

Konfirmant-reportasje om kvinnen som fikk sine synder tilgitt.

Tilbake til studio:
”Takk skal dere ha. Vi har også sendt denne reportasjen ved en tidligere anledning. I etterkant mottok redaksjonen rekordmange reaksjoner. Vi opplevde stort press fra politiske partier om å holde reportasjen tilbake. Mange fryktet opptøyer dersom mennesker fra laverestilte grupper opplevde at det ble akseptert å trenge seg inn på private selskaper.

Det er tydelig at episoder som dette gjør at Jesus er veldig populær blant noen. Samtidig er dette også grunnen til at han ble veldig upopulær blant andre grupper i samfunnet. Jerusalem Channel 1s reportasjeteam var til stede ved Golgata i påsken, hvor  de som hadde sett på Jesus som den store redningsmannen for Israel, syntes å oppleve et enormt nederlag. Vi gjør oppmerksom på at det neste innslaget kan inneholde sterke scener.”

 

FILM: Jesus fra Nasaret

jesus-of-nazareth_1Start: Scene 17, disc 2
Stopp: Spill ut Jesu korsfestelse

”Jesu død kom som et sjokk på mange. Men det er altså i det siste blitt snakket om at han igjen har vist seg for mange. En gang skal han ha vist seg for mer enn 500 mennesker samtidig. Det siste innslaget i dette programmet er tatt av en privatperson som oppholdt seg ved fjellet der hendelsen skjedde. Mange har påpekt, slik som kvinnen som vasket Jesu føtter, at Jesus har gitt dem ny tro på dem selv. At Jesus har vist dem tillit selv om de kanskje ikke alltid fortjente det. Dette opplevde nok også noen av disiplene som vi nå skal møte. Vi tar et tilbakeblikk.”

Konfirmant-reportasje om misjonsbefalingen

Tilbake til studio:
”I denne sendingen har vi sett tilbake på Jesu liv. Mange lurer nå på hva som vil skje med disiplene som har fulgt Jesus. Men, som sagt, de virker ved godt mot. Redaksjonen har mottatt tips om at disiplene nå venter på det som de kaller ”Jesu ånd” som skal komme.

Nå får jeg inn en melding på øret om at det endelig har lyktes redaksjonen å få tak i disippelen Johannes. Han sier at Jesus var et stort forbilde som gjorde mye bra mot mange. Jesus har bedt sine etterfølgere om å gjøre det samme. Likevel hevder Johannes at det ikke er våre gode gjerninger som gjør at vi får komme til Gud. Johannes viser til Jesus som skal ha sagt: ”Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.” I følge Johannes, betyr det at det er ved å komme til Jesus at vi blir gode nok. Ikke ved å gjøre mye bra. ”Jesus er veien til Gud,” avslutter Johannes.

Selv etter hans død kommer altså Jesu tilhengere med slike revolusjonære utsagn.

Da går vi mot slutten av denne ekstrasendingen. Vi takker alle som har fulgt oss. I førstkommende ordinære sending vil vi ta opp følgende saker: Er det rett at vi skal betale så mye skatt til keiseren? Dessuten har Filo fra Samaria en kommentar til inflasjonen på boligmarkedet.”

SMS:
Konfirmantene som har skrevet SMS, leser opp disse for resten av klassen. De må gjerne legge inn ”dut,dut,dut” mellom meldingene. Dersom det lar seg gjøre, kan meldingene legges inn på PC og vises på storskjerm.

 

AVSLUTNING

Poeng: Reflektere rundt sammenhengen mellom gode gjerninger og vårt forhold til Gud.

Til samtale: 

  • Hvordan kan Jesus være et forbilde?
  • Holder det for vårt forhold til Gud at vi har Jesus som eksempel i hverdagen? (For eksempel hjelper de fattige,  ikke baksnakker, viser omsorg og tillit til andre, selv om de har sviktet?)
  • Hvis ikke: hva mer ønsker Gud av oss? (At vi velger å stole på at Jesus har vært god nok for oss, på våre vegne, da Han døde for oss).
  • Hvordan kan vi vise våre venner at vi ikke gjør gode gjerninger for å bli gode nok for Gud, men i takknemlighet for at Han elsker oss og har frelst oss?
Print Friendly, PDF & Email