Ill: Konfirmantundervisning om Menneskeverd
Konfirmantundervisning om Menneskeverd

Menneskeverd

Hvilke menneskesyn kan vi møte i kulturen rundt oss?

Hvilke livssyn peker de tilbake på? Hva sier Bibelen om mennesket? Hvilke konsekvenser får de ulike menneskesynene når vi står overfor et konkret dilemma?

Vi anbefaler at du som lærer leser artikkelen Bakgrunn (av Solveig Omland) som forberedelse til undervisningen.

Hovedopplegget er beregnet til en dobbeltime.

Under Populærkultur finner du klipp fra fire ulike filmer som kan illustrere det kristne menneskesynet

Samtale finner du spørsmål som belyser forskjeller mellom det populærkulturen og det Bibelen sier om vår verdi.

Under Aktivitet finner du tips til leker som kan illustrere at vi ikke er en tilfeldighet, og at Gud ser oss.

Smågruppeopplegget gir hjelp til å reflektere over hva som gir et menneske verdi, og hva det kristne menneskesynet sier om mennesket, ut fra Bibelen.

 

Bakgrunn

Hovedopplegg

Fra populærkulturen

Til samtale

Aktiviteter med ikon

For smågruppa.

Print Friendly, PDF & Email