Aktiviteter

AKTIVITET: Lære Frans av Assisis bønn

Poeng: Bønn handler ikke bare om meg, men minst like mye om den/det jeg ber for og den jeg ber til

Frans av Assisi var en katolsk munk på begynnelsen av 1200-tallet. Denne bønnen er oppkalt etter han fordi den gjenspeiler idealene Frans av Assisi stod for.

Herre gjør meg til redskap for din fred!
La meg bringe kjærlighet der hatet rår.
La meg bringe forlatelse der urett er begått.
La meg skape enighet der uenighet rår.
La meg bringe tro der tviler rår.
La meg bringe sannhet der villfarelse rår.
La meg bringe lys der mørket ruger.
La meg bringe glede der sorg og tyngsel rår!

Å Mester!
La meg ikke søke så meget å bli trøstet som å trøste.
Ikke så meget å bli forstått som å forstå.
Ikke så meget å bli elsket som å elske!
For det er gjennom at man gir at man får.
Det er ved å glemme seg selv at man finner seg selv.
Det er ved å tilgi andre at man selv får tilgivelse!
Det er ved å dø at man oppstår til det evige liv!

Amen

Til samtale: Frans av Assisis bønn er en fredsbønn. Spør gjerne konfirmantene hvorfor de tror denne bønnen kalles en fredsbønn.

For den som leser denne bønnen, blir det tydelig at bønn ikke bare handler om den som ber. Bønn handler ikke om å ramse opp alt jeg ønsker meg og alt Gud kan gjøre for meg. Selvfølgelig er Gud interessert i mitt liv også, og han vil gjøre gode ting i mitt liv. Men denne bønnen viser at bønn også handler om hva jeg og Gud kan gjøre for andre. Dermed kan vi si at en bønn går i tre retninger; den går innover (til meg selv og preger mitt indre), den går oppover (til Gud som lytter til bønnen og gir svar) og den går utover (mot andre mennesker, hendelser eller annet som bønnen rettes mot).

Dette illustrerer godt at bønn ikke skal være en egoistisk handling, men det er dreier seg om en relasjon – til meg selv, til Gud og til andre.

 

 

ILLUSTRASJON: Å lytte til Gud

Poeng: Bønn er ikke oppramsing av ord. Bønn er uttrykk for en relasjon med Gud

Spør en konfirmant om å komme fram. Si at du har lyst til å prate litt med ham. Men i stedet for å lytte til konfirmanten, prater du i vei uten stopp. Du sier fine ting om den andre personen, du forteller mye om ditt eget liv her og nå, og du har fokus på hva du trenger. Hvis den andre personen prøver å si noe, ignorerer du det.

Til samtale: Bønn er ikke ment å bare være en oppramsing av alle slags ting. I bønnen kan også Gud ønske å tale til deg. Da må vi også gi oss selv tid til å ta noen pauser og kanskje være helt stille. Det er ikke ofte vi opplever at Gud taler til oss, og det kan oppleves vanskelig å lytte. Men om vi aldri lytter, vil vi kanskje aldri få hørt det heller. Når Gud taler til oss, kan det skje gjennom en tanke, et bibelvers, et annet menneske eller annet. Gud taler ikke med en fysisk stemme (kun noen få steder i Bibelen hvor han faktisk gjør det). Oftest taler Han gjennom noe. Derfor er det å lytte til Gud noe en må øve seg på.

 

 

EKSEMPLER: Bønnesvar

Poeng: Gud hører når vi ber, og Gud kan gripe inn i vanskelige situasjoner.

Hvis en for eksempel går inn på www.jesusfreaks.com eller www.opendoors.no, kan en finne sterke vitnesbyrd fra folk som har opplevd at Gud handlet konkret da de ba. Mange av historiene inneholder mye smerte. Men det er ingen motsetning til at Gud har svart på bønner.

 

 

ILLUSTRASJON/AKTIVITET: Tre ønsker

Poeng: Hva er bønn? Hvordan skal jeg be?

Dersom du fikk oppfylt tre ønsker, hvilke ønsker skulle det være? La alle konfirmantene skrive ned sine forslag på en lapp. Be dem enten om å lese opp ønskene, eller samle dem inn og les selv raskt gjennom. Trekk frem ønsker som står i motsetning til hverandre, som for eksempel seier for ulike fotballag. Eller konstruer selv ditt eget ønske som krasjer med et av konfirmantenes. Hvem tjener mest på at ønskene blir oppfylt? Hvem bestemmer hvilke ønsker som ”teller mest”?

Til samtale: Noen mennesker forholder seg til bønn som om det var en handleliste av ting de vil at Gud skal gjøre for dem. Men dette er ingen god beskrivelse av hva Bibelen sier at bønn er. Jesu egen bønn («Vår Far i Himmelen») viser oss at det ikke er noe galt i å be om ting for egen del – gi oss i dag vårt daglige brød, led oss ikke inn i fristelse osv. Men det er ikke det samme som at det er greit å be egoistisk. Jesu bønn begynner med å anerkjenne at det er Gud som bestemmer. Gjennom å be til Gud skal vi oppdage hva Guds vilje er. Se 1 Joh 5, 14-15: Og dette er vår frimodige tillit til ham: at han hører oss når vi ber om noe som er etter hans vilje. Og når vi vet at han hører oss hva vi enn ber om, så vet vi at vi allerede har det vi har bedt ham om.

Denne illustrasjonen/aktiviteten kan gjerne brukes i sammenheng med aktiviteten rettet mot Frans av Assisis bønn.

 

 

DRAMA: Kjære Gud

Poeng: Hører Gud når vi ber?

Dramaet kan brukes som utgangspunkt til samtale om Gud som hører bønnene våre, og som kan svare på ulike måter.

Her finner du skuespillet. (Beklager, dette kommer snart.)

For “viderekomne” – ILLUSTRASJON: Mark Twains ”Krigsbønnen”
Poeng: Kristne tror bønn handler mer om at Gud hjelper oss til å forstå hva som er hans vilje, enn om å få Gud til å gjøre det vi ønsker.

Artikkelen kan brukes som utgangspunkt til samtale om hvordan vi ber og hva som preger bønnene våre. Her finner du artikkelen.

Print Friendly, PDF & Email