For smågruppa

MÅL: Konfirmanten skal reflektere rundt bønnens funksjon og Gud som adressat for bønnene.

 

UNDERVISNINGSOPPLEGG: Opplegget trenger ikke brukes i sin helhet. Oppsettet for bibelgruppesamlingen tar utgangspunkt i undervisningsopplegget om bønn. Men her vises filmen mer i sin helhet, og en tar pauser innimellom for samtale. Det brukes færre aktiviteter i dette opplegget.

 

INTRO

Snakk gjerne litt sammen i begynnelsen av samlingen om grunnlaget for bønn: Hva er en bønn? Hvorfor ber vi? Finnes det en Gud som hører?

 

HOVEDDEL: Film og Bibel

Filmklipp: Bruce Almighty

BruceAlmighty_posterPoeng: Gud ønsker at vi skal komme til Ham med livene våre.

Start: 00:33
Stopp: 22:05 (Når Bruce roper: ”Det er du som burde hatt sparken. Den eneste som ikke gjør jobben sin – er du!”)
Lengde: 21 min 32 sek

 

Om filmklippet: Bruce jobber i lokal-TV. Hans største drøm har lenge vært å bli nyhetsoppleser. Nå ser det endelig ut som om han kan få stillingen. Men kollegaen Evan får jobben. Bruce friker da ut på direktesending og får sparken. Rett etter oppsigelsen møter han en gjeng som plager en uteligger. Bruce prøver å gripe inn i situasjonen og får juling. Etterpå diskuterer han og kjæresten hvorvidt Gud er skyld i det som skjer med ham, og hvorfor han ikke griper inn. På slutten av klippet ser vi Bruce som prøver å formulere en bønn før bilen krasjer. Han kaster bønnekransen på vannet og raser mot Gud.

Be konfirmantene tenke etter mens de ser filmklippet: Hører Gud når vi ber? Bryr han seg?

Til samtale: Hva sier dette filmklippet om en Gud som lytter til bønn? Er dere enige eller uenige i dette – og hvorfor?

Kristne tror på en Gud som er relasjonell. Det betyr blant annet at han ønsker å ta del i våre liv. Han ønsker at vi skal komme til han med det som gjør oss glade, triste, frustrerte, sinte – ja, alt mulig! Og en av måtene vi kan gjøre dette på, er gjennom bønn. Bønn er enkelt sagt en samtale med Gud. Og gjennom bønnen kan vi dele livene våre med Gud.

Bibelvers: Matt 11, 28: Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.

Kanskje bør en også understreke at dette er en film som beveger seg på overflaten. Mange av de virkelige krisene i livet blir ikke berørt her. Det å ikke bli nyhetsoppleser, er en ting. Det å stå overfor sykdom og død, er noe helt annet. Vi vet ikke hvorfor Gud ikke griper synlig inn i alle situasjoner. Men om han ikke gjør det, kan mange likevel fortelle at de erfarte at Gud var der sammen med dem, gjennom alt det vonde.

Om konfirmantlæreren er komfortabel med det, kan det kanskje være åpning for å dele et personlig vitnesbyrd om bønn her.

 

Filmklipp:Bruce Almighty

BruceAlmighty_posterPoeng: Forskjeller på Bruce Almighty og God Almighty.

Start: 22:05 (Spill videre fra der dere sluttet.)
Stopp: 40:25 (Bruce sier til Grace: ”I går var jeg bare et menneske.”)
Lengde: 18 min 20 sek

 

Om klippet: Bruce blir ringt opp fra et ukjent nummer og oppsøker bygningen han blir invitert til. Der møter han en mann som opptrer både som vaktmester, elektriker og sjef. Mannen hevder å være Gud, og viser at han kjenner til Bruce og hans liv. Gud gir Bruce sin egen makt og drar selv på ferie. Det er imidlertid to regler Bruce må følge: Han kan ikke fortelle noen at han er Gud, og han kan ikke påvirke menneskenes frie vilje. Bruce finner snart ut av hvordan han kan bruke kreftene, og det får fatale konsekvenser for mange.

Til samtale: Bruce mener Gud bør få sparken. Gud tar ham på ordet, og overlater ansvaret til Bruce. Det kan være viktig å poengtere at i filmen ser vi at Bruce har fått Guds makt, men det er også egenskaper ved Gud han ikke får del i. Hvilke egenskaper er det? (Han får for eksempel ikke Guds empati, omtanke, visdom eller allvitenhet.) Her må han klare seg med sine menneskelige egenskaper. Det utgjør en enorm forskjell mellom Bruce Almighty og God Almighty.

Bruce har all makt og kan gjøre hva han vil, men han kan ikke forutse alle konsekvenser av sine handlinger. Ei heller gjør han alt ut fra en tanke om nestekjærlighet og setter andre før seg selv. Men slik er Gud. Gud er allestedsnærværende (Han er overalt, hele tiden), han er allvitende (han vet om alt i vår verden) og Han er kilden og opphavet til kjærlighet. Og Gud handler ut fra dette.

En kan kanskje også bruke litt tid på historien om da Jesus ble fristet, og snakke om at Satan prøvde å tilby Jesus en type makt som ville fremme nytelse, personlig makt og popularitet. Jesus avviste ham fullstendig. Jesus brukte sin guddommelige makt til å hjelpe andre og ære Gud, han brukte den aldri slik som Bruce demonstrerer i filmen. Denne historien står i Matt 4,1-11.

 

Filmklipp:Bruce Almighty

BruceAlmighty_posterPoeng: Å be etter Guds vilje.

Start: 47:38 Scene 10. (Bruce gjør suksess på jobb.)
Stopp: 1:00:08 (Spill fram til Bruce svarer ja på alle bønnene, lener seg tilbake i stolen og mener at alle nå er fornøyde.)
Lengde: 12 min 30 sek

 

Om klippet: Når vi møter Bruce igjen, har han fått nye klær og ny bil, og kjæresten har fått nye bryster. I tillegg går det veldig bra på jobben. I klippet ser vi at Evan mister jobben, mens Bruce blir nyhetsoppleser. Bruce tar med kjæresten Grace til en restaurant. Mens de sitter på restauranten, begynner Bruce å høre stemmer. Han går ut av restauranten for å få fred, men opplever i stedet å bli tatt med til et fjell hvor han møter Gud (Her finnes det likheter til Bibelen, som viser at de få gangene Gud har møtt mennesker ansikt til ansikt, har det skjedd på et fjell. Sml 2.Mos 19,3). De snakker om hva Bruce har tenkt å gjøre med alle bønnene han mottar. I klippet tester Bruce ut forskjellige måter å systematisere og besvare bønnene på.

Bibelvers: 1 Kor 13, 12: Nå ser vi i et speil, i en gåte, da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis, da skal jeg erkjenne fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut.

Til samtale: Det kan ofte være vanskelig å se livet i en større sammenheng. Det vi ber om, kan også være preget av det. Noen av bønnene Bruce mottok, viser hvordan vi ofte ber om enkle løsninger som ”gi meg en bil, gi meg en bedre jobb, la meg vokse mer” og lignende.

Jesus har vist oss hvilken grunnleggende holdning vi bør ha når vi ber, nemlig; … ikke som jeg vil, bare som du vil. (Matt 26,39: Han gikk fram et lite stykke, kastet seg ned med ansiktet mot jorden og ba: «Min Far! Er det mulig, så la dette begeret gå meg forbi. Men ikke som jeg vil, bare som du vil.») Også i Fadervår lærer vi å be: La din vilje skje.

Bønn handler altså ikke om en «quick fix», en rask løsning på våre problem. Det handler heller ikke om at Gud skal ordne opp i vårt rot. Bønn handler først og fremst om en relasjon til Gud. Om at Gud ønsker fellesskap med deg og meg, og at han ønsker å ta del i livene våre.

(Vær oppmerksom på at det ut fra dette filmklippet kan virke som om grunnen til at Gud ikke svarer på alle bønnene, er at det er uoverkommelig for Ham eller fordi det ville bli kaos om alle for eksempel vinner i Lotto. Gjerne poengter at dette er en grunnleggende forskjell mellom Bruce Almighty og God Almighty. For Gud er alle steder til alle tider (selv om det er uforståelig for oss), så for han blir det aldri for mange bønner! Videre svarer Gud bønner ut fra sin allvitenhet og visdom, og han vet hva som er best for oss.)

 

Filmklipp:Bruce Almighty

BruceAlmighty_posterPoeng: Det er forskjell på det filmen sier og det Bibelen forteller oss om bønn.

Start: 1:00:08 (Spill videre fra der dere sluttet.)
Stopp: 1:16:10 (Etter at Gud har forsvunnet opp trappen og Bruce står igjen alene.)
Lengde: 16 min 2 sek
Til samtale før filmklippet: I møte med film kan en ha med seg to spørsmål: Hva er det i filmen som stemmer overens med det Bibelen sier? Og hva er det i filmen som ikke stemmer i forhold til Bibelen?

Disse spørsmålene er veldig aktuelle i møte med dette filmklippet. Tenk på dette mens vi ser denne scenen.

Om klippet: Bruce har mistet kontrollen. Det hersker kaos rundt ham, og det skyldes at han ikke har forvaltet makten han fikk fra Gud på en riktig måte. Bruce roper til Gud om hjelp, og han blir tatt tilbake til bygningen der han første gang møtte Gud. Her snakker han og Gud sammen.

Til samtale etter klippet: Hva i dette filmklippet stemmer overens med det Bibelen sier om bønn? Og hva stemmer ikke?

Aktuelle moment:
•I filmklippet forsvinner Gud opp en trapp, og sier at problemet til menneskene er at de alltid ser opp for å finne svarene, mens svarene ligger i dem selv. Bibelen er imidlertid klar på vi mennesker ikke har alle svar. Vi er ikke allvitende. Som Paulus også sier i 1.Kor 13,12: «Nå ser vi i et speil, i en gåte, da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis, da skal jeg erkjenne fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut.». Altså ligger ikke alle svarene i oss selv. Vi trenger noen som er større en oss. Noen som vet alt, kan alt, har all visdom og kunnskap. Vi trenger Gud.Dette vet Gud. Derfor ønsker han at vi skal komme til han og be til han.

•I filmklippet blir det sagt: ”Vil du se et mirakel? Vær mirakelet.” Ofte kan vi bety my for hverandre og slik sett være hverandres bønnesvar. Men bønnesvar kan også gå langt ut over det vi mennesker har evner og egenskaper til. Gud ønsker også at vi skal be Ham om mirakler, for Han kan også handle på overnaturlige måter. Dette er noe vi mennesker ikke kan forstå eller forklare fullt ut. Men Gud er allmektig, og Han kan gripe inn i vår verden og gjøre ting som logisk sett ikke er mulig. Det er nettopp derfor det er mirakler (mirakel betyr «under» ogdefineres som en uforståelig og uforklarlig hendelse). Når Gud gjør mirakler, er det som han sier at vi ikke er overlatt til oss selv, vi kan alltid regne med Gud.

 

Filmklipp:Bruce Almighty

BruceAlmighty_posterPoeng: Bønn handler ikke bare om at vi skal påvirke Guds vilje, men at Gud også får forandre oss.

Start: 1:16:10 (Spill videre fra der dere sluttet.)
Stopp: 1:28:50
Lengde: 12 minutt og 40 sekund

 

Til samtale: Hvordan og hvorfor har Bruce forandret seg i løpet av filmen?

I begynnelsen av filmen ville Bruce at Gud skulle hjelpe ham med bedre jobb og et mer spennende liv. I løpet av filmen har Bruce forandret seg. Hvordan har det skjedd?

Når de vasker gulvet, sier Gud: ”Uansett hvor møkkete noe er, så kan man alltid få det rent igjen.” Det er godt sagt, og det sier noe viktig om det største underet av dem alle; at Jesus åpner veien til Gud for deg, og tilgir det gale du har gjort når du ber om det. Som vi har vært inne på tidligere, handler bønn om en relasjon mellom deg og Gud. Gjennom bønn kan du formidle det som er viktig for deg, og Gud lytter og han svarer og handler ut fra det du ber om (selv om svaret ikke alltid er som vi trodde).

Gjennom bønn kan vi påvirke Gud, men Gud påvirker også oss. Når vi ber er akkurat som vi åpner en kanal til Gud som han kan virke gjennom. På den måten kan han prege oss. Noen kristne kaller det å bli «smittet av Gud». Gjennom bønn kan vi bli smittet av Guds kjærlighet, tålmodighet, omsorg og glede. Dette skjer fordi vi bli bedre kjent med Gud som er kjærlighet og godhet.

Utfordring: neste gang du er sint eller irritert på noen. Be for den personen! Kanskje blir du overrasket over at følelsene du hadde endrer seg.

 

AVSLUTNING

Aktivitet: Be Fader Vår
Poeng: Jesus lærte oss å be.

Bibelvers: Matt 6,8-13

For dere har en Far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det. Slik skal dere da be:
Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
*For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen.

Materiell:
•Filmen Bruce Almighty

Print Friendly, PDF & Email