Fra populærkulturen

FILM: Orange County

orangPoeng: Kan jeg be som jeg vil?

Start: 0:19:48 (Ashley sitter i baksetet på en bil og synger for seg selv mens hun hører på walkman.)
Stopp: 0:23:13 (Ashley sier ”…so maybe she can help us”.)
Lengde: 3 min 25 sek

 

Om klippet: Sean er fast bestemt på å komme inn på Stanford Universitet for å studere litteratur for sin store helt, Marcus Skinner. Men så oppdager han at en sekretær ved en feil har forbyttet hans eksamenspapirer med en annens, og Sean har derfor ikke fått studieplass. Sean bestemmer seg dermed for å finne en annen måte å komme seg inn på Stanford. Han forsøker å få sin rike far til å gi en stor pengegave til universitetet for på den måten å kjøpe en studieplass til sønnen.

Be konfirmantene om å legge spesielt merke til samtalen om bønn, og Seans og Ashleys holdninger.

Til samtale: I klippet anklager Sean sin far for aldri å ha gjort noe som var bare for ham. Alt han har gjort, har hatt egoistiske motiver. Men hva med bønnene Sean og Ashley ba?

(Senere i filmen blir det klart at Sean ikke har tenkt over at dersom han flytter til Stanford, vil det påvirke hans venner og familie.) Hvem av Sean og Ashley er mest sympatiske? Hva ville konfirmantene bedt om dersom de var i Seans situasjon? Eller i Ashleys? Er det rett av oss å be om noe til oss selv?

 

 

FILM: Bruce Almighty

BruceAlmighty_posterPoeng: Forskjeller på Bruce Almighty og God Almighty.

Start: Scene 7
Stopp: 0:31:23 (Når Bruce sier; ”lykketreff” idet bilen starter etter besøket)
Lengde: 6 min 7 sek

 

Om filmklippet: Bruce blir ringt opp fra et ukjent nummer og oppsøker bygningen han blir invitert til. Der møter han en mann som synes å være veldig spesiell. Vi starter klippet der mannen hevder å vite alt om Bruce og hans liv.

Denne mannen opptrer både som vaktmester, elektriker og sjef. Han hevder å være Gud, og han viser at han kjenner godt til Bruce og hans liv. Denne Gud i filmen overgir sin makt til Bruce og drar selv på ferie.

Til samtale: Bruce mener Gud bør få sparken. Gud tar ham på ordet, og overlater ansvaret til Bruce. Det er imidlertid to regler han må følge: Han kan ikke fortelle noen at han er Gud, og han kan ikke påvirke menneskenes frie vilje.

Snakk sammen to og to: Hva ville du gjort om du var Bruce og fikk jobben som Gud? (Etterpå kan dere ta en runde hvor konfirmantene forteller hva de kom fram til.)

Det kan være viktig å poengtere at i filmen ser vi at Bruce har fått Guds makt, men det er også sider ved Gud han ikke har fått del i. Hvilke er det? (Han får for eksempel ikke Guds empati, omtanke og visdom.) Her må han altså klare seg med sine menneskelige egenskaper. Dette utgjør en enorm forskjell mellom Bruce Almighty og God Almighty.

Spør konfirmantene hvilken betydning dette får for Bruce sin utøvelse av den makten han nå har fått. (For eksempel: Bruce er egoistisk og setter seg selv først, han er ikke allvitende og kan ikke forutse alle konsekvenser, han skjønner ikke omfanget av maktbruken sin.) Bruce har all makt og kan gjøre hva han vil, men han kan ikke forutse alle konsekvenser av sine handlinger. Ei heller gjør han alt ut fra en tanke om nestekjærlighet og setter andre før seg selv. Men slik er Gud. Gud er allestedsnærværende (Han er overalt, hele tiden), han er allvitende (han vet om alt i vår verden) og Han er kilden og opphavet til kjærlighet. Og Gud handler ut fra dette.

En kan kanskje også bruke litt tid på historien om da Jesus ble fristet, og snakke om at Satan prøvde å tilby Jesus en type makt som ville fremme nytelse, personlig makt og popularitet. Jesus avviste ham fullstendig. Jesus brukte sin guddommelige makt til å hjelpe andre og ære Gud, han brukte den aldri slik som Bruce demonstrerer i filmen. Denne historien står i Matt 4,1-11.

 

 

FILM: Finding Neverland

neverPoeng: Forholdet mellom bønn og tro.

Start: 0:17:24 I scene 4 (Barrie sier: “Og nå, mine damer og herrer, ved bare å bruke vinden og sin egen fysiske styrke…”)
Stopp: 0:18:56 (Dragen løftes opp og flyr i vinden. Stopp klippet før sceneskiftet hvor Barrie sitter og skriver i notatboken sin.)
Lengde: 1 min 46 sek

Om klippet: Her ser vi hvordan Barrie leker med fire gutter og deres mor. Han oppmuntrer dem til å tro at den yngste broren deres faktisk kan løpe fort nok til å løfte dragen de leker med.

Til samtale: Barrie forteller guttene at dragen ikke kommer til å fly hvis de ikke har tro på det. Klippet kan bli brukt når man snakker om forholdet mellom bønn og tro. Tro og bønn hører sammen, likevel er det ingen automatikk mellom dem. Det kommer ikke an på hvor sterk troen vår er eller hvor mye vi ber. Det kommer an på Ham vi ber til og tror på. Vi kan tro med sikkerhet på at Gud svarer på bønnene våre, men vi må huske på at svaret kan være annerledes enn vi forventet eller håpet på.

 

 

FILM: Jul i borettslaget

julPoeng 1: Det er trøst i å be.
Poeng 2: Av og til overtolker vi for å finne bønnesvar.

Start: 56:49
Stopp: 58:07
Lengde: 1 min 18 sek

Til samtale: Vi flirer nok litt av rollefiguren Yngve som blir veldig sentimental og rørt i kirken. Men mange finner ekte trøst i å be, og det er noe som Bibelen også gir løfter om. I Matt 11,28 sier Jesus: Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Alle kan be, og Jesus vil at vi skal komme til ham når vi har noe vi trenger å dele.

Klippet kan også bli brukt til å belyse at av og til når vi ber, kan vi bli vel ivrige etter å finne bønnesvar, og vi kan komme til å overtolke ting som skjer.

Print Friendly, PDF & Email