Hovedopplegg

MÅL: Konfirmantene skal reflektere rundt bønnens funksjon og Gud som adressat for bønnene, samt skrive sine egne bønner.

 

UNDERVISNINGSOPPLEGG: Opplegget er beregnet til en dobbeltime. Du kan også bruke bare deler av opplegget.

 

Last ned kort disposisjon her

 

INTRO

Velg mellom en av to aktiviteter som introduksjon til timen. Aktivitetene har litt ulikt fokus, men tilnærmet samme poeng.

Aktivitet 1: Dramatisering
Poeng: Vi kan be i alle situasjoner.

Dramatiser ulike situasjoner hvor vi kan be. Konfirmantene skal gjette hvilke situasjoner som dramatiseres.

Spill at du er redd – vi kan be når vi er redde. (Eks: En går alene ute på natta).
Spill at du er glad – vi kan be når vi er glade. (Eks: Vinner i lotto).
Spill at du gråter – vi kan be når vi er lei oss. (Eks: En blir mobbet).
Spill at du har vondt i et bein – vi kan be om helbredelse.

Finn flere lignende situasjoner, for eksempel at en er forelska, er nervøs for prøve, eller  angrer på noe en har gjort.
Velg om konfirmantlærere skal spille rollene, eller om konfirmantene selv skal dramatisere.

Til samtale: Folk ber i alle slags situasjoner. Men hva er egentlig bønn? Og hvorfor ber vi?

Aktivitet 2: Spørreundersøkelse
Poeng: Kanskje er det flere som ber enn vi tror?

På små lapper kan konfirmantene svare på følgende:

A: Hvor mange her i gruppen tror du ber til Gud ofte eller i alle fall av og til?
B: Hender det at du selv ber til Gud? (I de aller fleste tilfellene viser svarene at det er flere blant konfirmantene som ber enn det de først regner med.)

Til samtale: Kanskje er det vanligere å be enn vi tror? Vet konfirmantene om noen som har opplevd at Gud har svart konkret på bønn?

Nesten alle mennesker ber på en eller annen måte, en eller annen gang i livet. Noen ber veldig sjelden, andre ofte. Men hva er egentlig en bønn? Hvordan kan vi si at nesten alle mennesker ber? En bønn kan være formulert tydelig, som i «Kjære Gud…» og så noen ord om det man ønsker å si til Gud, eller bønnen kan komme som et sukk: «åh, dette klarer jeg ikke alene». Bønnen kan være et rop, «hjelp meg!», eller en tanke («Jeg håper det går bra.»).

En bønn er rettet bort fra oss selv. Ikke alle bønner er rettet direkte til Gud (vi begynner ikke alle bønner med «Kjære Gud…»). Våre sukk, rop og håp er kanskje ikke formulert i fine ord til Gud, men Gud hører dem uansett. Han hører alle bønner, både de vi tenker over og de vi ikke tenker over.

 

HOVEDDEL: Film og bibel

BruceAlmighty_posterFilm og Bibel
Filmklipp 1: Bruce Almighty
Poeng: Gud ønsker at vi skal komme til Ham med livene våre

Start: Scene 5
Stopp: 0:22:05 (Når Bruce roper: ”Det er du som burde hatt sparken. Den eneste som ikke gjør jobben sin – er du!”)
Lengde: 4 min 45 sek

Om klippet: Bruce jobber i lokal-TV. Hans største drøm har lenge vært å bli nyhetsoppleser. Nå ser det endelig ut som om han kan få stillingen. Men kollegaen Evan får jobben. Bruce friker da ut på direktesending og får sparken. Rett etter oppsigelsen møter han en gjeng som plager en uteligger. Bruce prøver å gripe inn i situasjonen og får juling. Etterpå diskuterer han og kjæresten hvorvidt Gud er skyld i det som skjer med ham, og hvorfor han ikke griper inn. På slutten av klippet ser vi Bruce som prøver å formulere en bønn før bilen krasjer. Han kaster bønnekransen på vannet og raser mot Gud.

Be konfirmantene tenke etter mens de ser filmkuttet: Hører Gud når vi ber? Bryr han seg?

Til samtale: Hva sier dette filmklippet om en Gud som lytter til bønn? Er dere enige eller uenige i dette – og hvorfor?

Kristne tror på en Gud som er relasjonell. Det betyr blant annet at han ønsker å ta del i våre liv. Han ønsker at vi skal komme til han med det som gjør oss glade, triste, frustrerte, sinte – ja, alt mulig! Og en av måtene vi kan gjøre dette på, er gjennom bønn. Bønn er enkelt sagt en samtale med Gud. Og gjennom bønnen kan vi dele livene våre med Gud.

Bibelvers: Matt 11,28: Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.

Til samtale: Hva tror dere Jesus mener med det han sier her?
Noen forslag:
•Vi ikke er alene med problemene våre.
•Gud er interessert i livene våre og ønsker å høre på hva som er viktig for oss.
•Vi trenger å vite at noen er med oss, at noen bryr seg. Problemer er ikke noe vi skal takle alene. Jesus ønsker at vi skal ta med oss det vi sliter med inn i fellesskapet med Ham.

Selv om vi noen ganger har det vanskelig, er Gud til stede. Og han bryr seg! I filmklippet vi så ønsker Bruce at Gud skal løse problemene hans umiddelbart, ved et mirakel. Det har Gud makt til å gjøre. Men det er likevel ikke slik Gud oftest svarer på bønn. Noen ganger kan et bønnesvar ta lang tid og det er først når det har gått litt tid at vi ser hva Gud faktisk svarte, og noen ganger er svaret annerledes enn det vi forventer eller håper. Akkurat dette er ikke Bruce innstilt på.

Kommentar: Kanskje kan en også nevne at Bruce, da han ba om tegn fra Gud, faktisk fikk dem? (Vær oppmerksom på at noen poeng forsvinner ved oversettelsen til norsk, eks; signal og sign.)Kanskje bør en også understreke at dette er en film som beveger seg på overflaten. Mange av de virkelige krisene i livet blir ikke berørt her. Det å ikke bli nyhetsoppleser, er en ting. Det å stå overfor sykdom og død, er noe helt annet. Vi vet ikke hvorfor Gud ikke griper synlig inn i alle situasjoner. Men om han ikke gjør det, kan mange likevel fortelle at de erfarte at Gud var der sammen med dem, gjennom alt det vonde.

Om konfirmantlæreren er komfortabel med det, kan det kanskje være åpning for å dele et personlig vitnesbyrd om bønn her.

 

BruceAlmighty_posterFilmklipp 2: Bruce Almighty
Poeng: Å be etter Guds vilje.

Start: Scene 12
Stopp: 1:00:07 (Spill fram til Bruce svarer ja på alle bønnene, lener seg tilbake i stolen og mener at alle nå er fornøyde.)
Lengde: 4 min 43 sek

Om klippet: Vi møter Bruce igjen en uke senere. Han har fått nye klær og ny bil, og kjæresten Grace har fått nye bryster. Evan har mistet jobben og Bruce har blitt nyhetsoppleser. Nå har Bruce tatt med kjæresten til en restaurant, og Grace tror at Bruce kommer til å fri til henne.Mens de sitter ved restaurantbordet, begynner Bruce plutselig å høre stemmer. Han går ut for å få fred, men opplever i stedet å bli tatt med til et fjell hvor han møter Gud. De snakker om hva Bruce har tenkt å gjøre med alle bønnene han mottar. Videre i klippet tester Bruce ut forskjellige måter å systematisere og besvare bønnene på.

Bibelvers: 1 Kor 13,12: Nå ser vi i et speil, i en gåte, da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis, da skal jeg erkjenne fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut.

Til samtale: Det kan ofte være vanskelig å se livet i en større sammenheng. Det vi ber om, kan også være preget av det. Noen av bønnene Bruce mottok, viser hvordan vi ofte ber om enkle løsninger som ”gi meg en bil, gi meg en bedre jobb, la meg vokse mer” og lignende.Jesus har vist oss hvilken grunnleggende holdning vi bør ha når vi ber, nemlig; … ikke som jeg vil, bare som du vil. (Matt 26,39: Han gikk fram et lite stykke, kastet seg ned med ansiktet mot jorden og ba: «Min Far! Er det mulig, så la dette begeret gå meg forbi. Men ikke som jeg vil, bare som du vil.») Også i Fadervår lærer vi å be: La din vilje skje.Bønn handler altså ikke om en «quick fix», en rask løsning på våre problem. Det handler heller ikke om at Gud skal ordne opp i vårt rot. Bønn handler først og fremst om en relasjon til Gud. Om at Gud ønsker fellesskap med deg og meg, og at han ønsker å ta del i livene våre.

(Vær oppmerksom på at det ut fra dette filmklippet kan virke som om grunnen til at Gud ikke svarer på alle bønnene, er at det er uoverkommelig for Ham eller fordi det ville bli kaos om alle for eksempel vinner i Lotto. Gjerne poengter at dette er en grunnleggende forskjell mellom Bruce Almighty og God Almighty. For Gud er alle steder til alle tider (selv om det er uforståelig for oss), så for han blir det aldri for mange bønner! Videre svarer Gud bønner ut fra sin allvitenhet og visdom, og han vet hva som er best for oss.)

 

BruceAlmighty_posterFilmklipp 3: Bruce Almighty
Poeng: Det er forskjell på det filmen sier og det Bibelen forteller oss om bønn.

Start: Scene 15
Stopp: 1:16:07 (Etter at Gud har forsvunnet opp trappen og Bruce står igjen alene.)
Lengde: 3 min 3 sek

 

Til samtale før filmklippet: I møte med film kan en ha med seg to spørsmål: Hva er det i filmen som stemmer overens med det Bibelen sier? Og hva er det i filmen som ikke stemmer i forhold til Bibelen?Disse spørsmålene er veldig aktuelle i møte med dette filmklippet. Tenk på dette mens vi ser denne scenen.

Om filmklippet: Bruce har mistet kontrollen. Det hersker fullstendig kaos rundt ham, og det skyldes at han ikke har forvaltet makten han fikk fra Gud på en riktig måte. Han blir tatt tilbake til bygningen der han første gang møtte Gud, og der snakker han og Gud sammen.

Til samtale: Hva i dette filmklippet stemmer og stemmer ikke overens med det Bibelen sier om bønn?

Aktuelle moment:
•I filmklippet forsvinner Gud opp en trapp, og sier at problemet til menneskene er at de alltid ser opp for å finne svarene, mens svarene ligger i dem selv. Bibelen er imidlertid klar på vi mennesker ikke har alle svar. Vi er ikke allvitende. Som Paulus også sier i 1.Kor 13,12: «Nå ser vi i et speil, i en gåte, da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis, da skal jeg erkjenne fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut.». Altså ligger ikke alle svarene i oss selv. Vi trenger noen som er større en oss. Noen som vet alt, kan alt, har all visdom og kunnskap. Vi trenger Gud.Dette vet Gud. Derfor ønsker han at vi skal komme til han og be til han.
•I filmklippet blir det sagt: ”Vil du se et mirakel? Vær mirakelet.” Ofte kan vi bety mye for hverandre og slik sett være hverandres bønnesvar. Men bønnesvar kan også gå langt ut over det vi mennesker har evner og egenskaper til. Gud ønsker at vi skal be Ham om mirakler, for Han kan også handle på overnaturlige måter. Dette er noe vi mennesker ikke kan forstå eller forklare fullt ut. Men Gud er allmektig, og Han kan gripe inn i vår verden og gjøre ting som logisk sett ikke er mulig. Det er nettopp derfor det er mirakler (mirakel betyr «under» og defineres som en uforståelig og uforklarlig hendelse). Når Gud gjør mirakler, er det som han sier at vi ikke er overlatt til oss selv, vi kan alltid regne med Gud.

 

BruceAlmighty_posterEventuelt: Filmklipp 4: Bruce Almighty

Poeng: Bønn handler ikke bare om at vi skal påvirke Guds vilje, men at Gud også får forandre oss.

Start klipp: Scene 17
Spill ut resten av filmen.

Til samtale: Hvordan og hvorfor har Bruce forandret seg i løpet av filmen?I begynnelsen av filmen ville Bruce at Gud skulle hjelpe ham med bedre jobb og et mer spennende liv. I løpet av filmen har Bruce forandret seg. Hvordan har det skjedd?Når de vasker gulvet, sier Gud: ”Uansett hvor møkkete noe er, så kan man alltid få det rent igjen.” Det er godt sagt, og det sier noe viktig om det største underet av dem alle; at Jesus åpner veien til Gud for deg, og tilgir det gale du har gjort når du ber om det.

Som vi har vært inne på tidligere, handler bønn om en relasjon mellom deg og Gud. Gjennom bønn kan du formidle det som er viktig for deg, og Gud lytter og han svarer og handler ut fra det du ber om (selv om svaret ikke alltid er som vi trodde).

Gjennom bønn kan vi påvirke Gud, men Gud påvirker også oss. Når vi ber er det akkurat som vi åpner en kanal til Gud som han kan virke gjennom. På den måten kan han prege oss. Noen kristne kaller det å bli «smittet av Gud». Gjennom bønn kan vi bli smittet av Guds kjærlighet, tålmodighet, omsorg og glede. Dette skjer fordi vi blir bedre kjent med Gud som er kjærlighet og godhet.Utfordring: neste gang du er sint eller irritert på noen. Be for den personen! Kanskje blir du overrasket over at følelsene du hadde endrer seg.

 

AVSLUTNING:

Aktivitet: Skrive egen bønn

Poeng: Det viktigste er ikke hvordan vi ber, men at vi kommer til Gud med livet vårt. Konfirmantene får utdelt penn og papir. Med egne ord kan de formulere en bønn til Gud og skrive den ned.

Til samtale: Bønn handler ikke om fine ord eller gode vendinger, men at vi forteller Gud det som er viktig for oss.

 

Aktivitet: Be Vår Far i Himmelen

Poeng: Jesus lærte oss å be.

Bibelvers: Matt 6,7 -13:

For dere har en Far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det. Slik skal dere da be:
Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
*For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen.•

Til samtale: Hva er det egentlig vi ber i denne bønnen? Samtal med konfirmantene om hvorfor de tror Jesus lærte oss å be akkurat denne bønnen.

 

OPPSUMERING:

Drama: Vi kan be til Gud om alt
•Bruce vil gi Gud sparken: Men Gud vil vi skal komme til Ham med det som er vanskelig, for Han er en aktiv lytter til bønnene våre
•Bruce velger enkle løsninger, og svarer JA på alle bønnene: Men Jesus vil lære oss å be etter Guds vilje

Materiell:
•Filmen Bruce Almighty
•Skrivesaker

Print Friendly, PDF & Email