Til samtale

SPØRSMÅL TIL SAMTALE: Bønn

•Hva er en bønn?

•Må man be på en spesiell måte, folde hendene, si ”kjære Gud”, be så og så lenge og lignende?

•Hvorfor ønsker Gud at vi skal be?

•Kan Gud høre alles bønner når mange ber samtidig?

•Hva skal til for at Gud svarer på bønn? Av og til ber en uten at det skjer noe, mens andre ganger har Gud grepet inn med mirakler. Hvorfor er det sånn?

•Hvordan svarer Gud på bønn?

•Har du en opplevelse i forhold til det å be? I tilfelle,- hvilken?

•Se på ulike salmer i Bibelen. Hva ber menneskene om her?

•Til ettertanke: Er det sånn at måten vi ber på viser noe om hvordan vi tenker at Gud er?

•Les Jesu ord om bønn i ”Vår Far i himmelen». Hvorfor tror du Jesus lærte oss denne bønnen? Hvorfor sa han «slik skal dere be»?

Print Friendly, PDF & Email