Sjekk spillereglene og last ned appen

 Hvordan spiller man ReliQuizKonfirmant?

Spilleregler:

Skriv først inn navn på spillerne.

Spillet begynner. Første spiller trykker på terningen. Du kan lande på fire kategorier spørsmål:

 1. Gud
 2. Verden
 3. Kirken
 4. Bibelen

Det er tre typer oppgaver i hver kategori:

 1. Spørsmål med ulike svaralternativer.
  Klikk på riktig svar!
 2. Drag and drop-oppgaver.
  Du får et spørsmål, skyv skjermen videre, og du får opp flere tekstbrokker og et felt der svaret skal avgis. Dra de to tekstbrokkene, som til sammen utgjør det riktige svaret ned i svarfeltet.
 3. Puslespilloppgaver:
  Du får et spørsmål, skyv skjermen videre, og du får opp et felt som dekker et bilde, der du finner svaret på oppgaven. Avdekk rutene i bildet en for en ved å trykke på rutene i bildet. Jo færre ruter du har avdekket før du har svart riktig, dess flere poeng får du.

Svarer du riktig kan du kaste en gang til, mens det er nestemanns tur når du svarer feil.

Kommer du i ett av hjørnene, er det nestemanns tur, uten at du får noen spørsmål.

I tillegg er det «double or nothing» ruter (uthevet på brettet), der, det kommer opp en pop up, som spør «double or nothing?». Svarer du nei, får du et spørsmål fra en tilfeldig kategori. Om du svarer riktig på dette, kan du kaste terningen igjen.

Svarer du ja, risikerer du å tape alle poengene dine med et galt svar. Om du derimot svarer riktig, får du doblet poengsummen din.

Det finnes også to «sannhetens øyeblikk» ruter (merket med spørsmålstegn). Dette er den verste ruta du kan havne på i spillet. Her skjer det ingenting om du svarer riktig. Du får ingen poeng, og det blir nestemanns tur. Om du svarer feil mister du imidlertid alle poengene dine.

Du kan velge mellom to spillmodus – standard modus og på tid. Når du spiller på tid vinner rett og slett den spilleren som har flest poeng når tiden er ute.

I standardmodus må du klare to spørsmål i hver kategori på den ytre banen i spillet, før du får gå inn på den innerste delen av brettet. Her må du klare en oppgave i hver kategori. Første som klarer dette kan gå i mål som vinner av spillet.

Lykke til!

Print Friendly, PDF & Email