Aktiviteter

AKTIVITET: Lek

Poeng: Samarbeid, fellesskap, alle med

Passer for større grupper (15-20 personer).
Del gruppen inn i to lag. Forklar at lagene skal forme den tingen du sier slik det ville sett ut ovenfra. Eksempel: Lederen roper ut ordet ”fotball” og lagene skal forme seg slik at det ser ut som en fotball (sett ovenfra). Det laget som først klarer det, scorer et poeng.

Forslag til formasjoner:
– En hund
– Solbriller
– En hai
– Et kart over Norge
– Konfirmantlæreren

Til samtale: For at laget skulle klare å forme seg best mulig var det viktig å få med alle sammen. Man er del av et fellesskap. I dåpen inkluderes vi i et annet fellesskap. Vi blir en del av ”Guds familie”, det kristne fellesskapet på jorden. Samtidig er dåpen et symbol på at vi gjenforenes med ham som har skapt oss til fellesskap med seg, Gud selv.

 

 

AKTIVITET: Lek (Utelek – passer bra på leirer)

Poeng: Bli medlem i et fellesskap

Sild i tønne. En går og gjemmer seg. Alle andre skal lete. Når en person finner den gjemte skal personen også gjemme seg der. Slik fortsetter leken til alle er samlet.

Til samtale: ”Dit jeg går vet dere veien” sier Jesus. Han gjemmer seg ikke, men han gikk i forveien. I dåpen blir vi ”vist veien” tilbake til Jesus. Når vi så finner ham skal vi ikke løpe av gårde, men da slår vi oss ned sammen med ham. Vi blir en del av hans fellesskap.

 

 

AKTIVITET: Illustrasjon

Poeng: I dåpen blir vi kledd i Kristus

Du trenger 4 personer. Ett menneske + Gud, Jesus og DHÅ.  Mennesket stiller seg opp alene. Så tar du frem Gud, som stiller seg bak personen. Jesus stiller seg foran personen og DHÅ stiller seg ved siden av mennesket og holder ham i hånden.

Til samtale: Menneske begynner alene. Gud er opprettholderen/grunnleggeren – den som holder oss oppe. Jesus er han som går i forbønn for oss og det er han Gud ser når han ser på oss mennesker (ikke oss som syndere). DHÅ går ved siden av oss, leder oss. Han er veilederen, rådgiveren, trøsteren, osv. Resultatet er at du er omringet av Gud!

Print Friendly, PDF & Email