For smågruppa

MÅL: Konfirmantene skal få muligheten til å reflektere rundt hvilken gave dåpen er og hvilken betydning dåpen har for dem personlig. De skal få hjelp til å forstå hva som skjer i dåpen og hvorfor dåpen er viktig.

 

BIBELGRUPPEOPPLEGG: Dette bibelgruppeopplegget benytter seg av omtrent en hel episode av The Simpsons. Episoden heter ”Home Sweet Homediddly-dum-doodily” (sesong 7, disk 1).

 

INTRO

Aktivitet: Opptaksprøve

Poeng: I dåpen blir du en del av et fellesskapTre personer går ut på gangen. Forklar de som er igjen i rommet at dette er en opptaksprøve. Når de tre på gangen kommer inn igjen, skal de gjennom tre tester. Ut fra disse testene skal dere vurdere hvem av de tre som mest fortjener å bli tatt opp som medlem av fellesskapet.

Forslag til tester (her kan konfirmantlederen gjerne komme på egne ideer):

  • Hvem kan snurre rundt sin egen akse lengst, uten å falle?
  • Hvem kan telle til ti på flest språk?
  • Hvem kan ramse opp flest bøker i Bibelen?

Til samtale: Det finnes mange måter å få del i et fellesskap på. Mange fellesskap kjennetegnes av noe, det er noe felles og kjent mellom de som er del av fellesskapet. Et eksempel kan vi hente fra ulike filmer og tv-serier, nemlig amerikanske studentforeninger (fraternity/sorority) som ofte har ulike «opptakskrav». Består man opptakskravene gir det innpass i studentforeningen. Dessuten finnes det ofte studentforeninger for ulike «typer» mennesker; de smarte, de pene, fotballgutta, etc. Det er noe i gruppa som binder menneskene sammen. Slike kjennetegn kan man finne i mange ulike fellesskap (uten sammenligning med studentforeninger for øvrig!). Også i dåpen deler alle noe som er felles; dåpshandlingen.

I dåpen begynner et nytt liv. Alle som døpes får vann hellet over hodet og korsets tegn tegnet over seg. Dette markerer at du får del i Guds fellesskap, Guds familie. Gud møter deg og forteller deg hvem du er; hans barn. Han tar deg inn i sin menighet og du blir en del av Guds troende menighet på jorden.

 

HOVEDDEL: Filmklipp

Simpsons_s7_-_MargeFilmklipp: The Simpsons – “Home Sweet Homediddly-dum-doodily” (Sesong 7, disk 1)
Poeng: Dåpen er en gave som kostet

Start: Begynnelsen av episoden
Stopp: 0:02:58 (Homer drar Marge med seg på spa)
Lengde på klippet: 2 minutter og 58 sekunder

Om filmklippet: Homer overrasker Marge med en tur på spa og overtaler henne til å la husarbeidet ligge til senere. Han mener hun fortjener å komme seg bort fra alt husarbeidet og bruke tid på seg selv. Homer har skaffet seg gratisbilletter til spa etter å ha gitt seg ut for å være en greve som ønsker å kjøpe bil. Han har snyltet seg til dem.

Til samtale: I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Han satte menneskene til å råde over dyrene og alt var perfekt. Men på et tidspunkt gjorde menneskene opprør mot Gud og forholdet mellom Gud og menneskene ble brutt. Guds plan for å gjenopprette dette forholdet var Jesus. (Mer om dette etter neste klipp) Da Jesus døde på korset og tok på seg våre synder åpnet han igjen veien til Gud. I dåpen blir vi minnet om denne gaven fra Gud. Det er en dyrekjøpt gave, ikke noe Gud har lurt seg til på en enkel måte. Hvordan symboliserer dåpen denne gaven fra Gud? Kan det for eksempel skje gjennom noen av symbolene vi snakket om tidligere?

 

Simpsons_s7_-_MargeFilmklipp: The Simpsons – “Home Sweet Homediddly-dum-doodily”
Poeng: Gud ønsker å gjenopprette forholdet

Start: 0:09:55 (Homer kikker ut gjennom persiennene)
Stopp: 0:14:43 (Etter at Homer og Marge har lest avisbeskjeden fra barna sine)
Lengde på klippet: 4 minutter og 48 sekunder

Om filmklippet: Siden forrige klipp har barnevernet vært i huset til Simpsons og undersøkt. Der er det så rotete og skittent at de bestemmer seg for å sende Simpsonsbarna til et fosterhjem, nærmere bestemt The Flanders. I klippet ser vi at Homer og Marge må gjennom et opplæringsprogram for foreldre og at Bart og Lisa heller ønsker å være sammen med sin familie enn å bo hos Flanders.

Til samtale: Dåpen er Guds initiativ. Gud ønsker å gjenopprette forholdet til menneskene. Hvordan gjør han det? (Gjennom å sende Jesus som dør på korset for våre synder.) Homer og Marge kan ikke nærme seg barna sine. De savner barna og barna savner dem. Både foreldre og barn (kanskje med unntak av Maggie) skulle ønske de var tilbake slik det var i begynnelsen. I Bibelen står det at vi er Guds barn og at Gud er vår Far. Hvordan tror du Gud opplevde det da vi ble skilt fra han i syndefallet? Hvorfor tror du det var så viktig for han å gjenopprette forholdet mellom oss og han?

 

Simpsons_s7_-_MargeFilmklipp: The Simpsons – “Home Sweet Homediddly-dum-doodily”
Poeng: Hva som skjer i dåpen

Start: 0:15:20 (Flanders og barna sitter på gulvet i stua)
Stopp: Slutten av episoden (når rulleteksten kommer)
Lengde på klippet: 5 minutter og 57 sekuner

Om filmklippet:
I klippet ser vi at Ned Flanders bestemmer seg for å døpe Simpsonsbarna, siden de ikke er døpt fra før. Homer og Marge uteksamineres fra opplæringsprogrammet og forsøker å stanse dåpen av barna sine.

Til samtale: Forklar kort hva du mener dette klippet sier om dåp og hva som skjer i dåpen. Hvorfor er det så viktig for Flanders at Simpsons-barna døpes? Hvorfor er det så viktig for Homer og Marge at de ikke døpes?
Man blir en del av en familie (misforståelse hos Simpsons at man blir en del av en verdslig familie – med etternavn og det hele, og at man blir lik de andre i familien sin). Dåpen er ingen ”magisk handling”, slik det kan virke som når Homer ”tar støyten” for Bart. Men Gud handler.

 

AVSLUTNING

Aktivitet: Bolle med vann

Poeng: Vi vaskes rene i dåpen

Sett frem en (eller flere) boller med vann. Del ut et lite lysark og en tusj til hver av konfirmantene (klipp gjerne et A4-lysark i mindre biter). Be dem om skrive ordene ”min synd” på arket sitt. Bruk tusj som ikke er vannfast! Lysarket dyppes i en bolle med vann, og tusjfargen vaskes bort. NB! Dette må testes i forkant av timen. Sørg for at tusjen ikke er vannfast!

Til samtale:
I dåpen blir vi forent med Jesus. Vi er født inn i en menneskeslekt som er syndig. Det rennende vannet minner oss om at synden vår vaskes bort og vi blir født på ny.

Når Jesus ble døpt kom Den Hellige Ånd ned over ham som en due. Duen over døpefonten symboliserer at barnet som døpes også får Den Hellige Ånd som en hjelper på veien. Dåpen er en synlig handling (helle vann) og en usynlig gave (Den Hellige Ånd).

Dåpen er ingen «magisk handling», men den er en pågående handling. Det vi mottok i dåpen (nåde, tilgivelse og fellesskap), får vi ta imot igjen og igjen, selv om vi fortsatt synder.

Print Friendly, PDF & Email