Hovedopplegg

MÅL: Konfirmantene skal lære hva som skjer i dåpen og hvorfor den er viktig. De skal  reflektere rundt hvilken betydning dåpen har for dem personlig. Konfirmantene skal få hjelp til å forstå ulike symboler knyttet til dåpen.

 

UNDERVISNINGSOPPLEGG: Undervisningsopplegget legger opp til bruk av flere av de symbolene som vanligvis finnes i kirken og passer derfor meget godt til å bli gjennomført i kirkerommet, selv om dette ikke er en nødvendighet. Undervisningsopplegget trenger ikke brukes i sin helhet.

 

Last ned kort disposisjon her 

 

INTRO:

INTRO
FILM OG BIBEL


Simpsons_s7_-_MargeFILMKLIPP: The Simpsons (sesong 7 – disk 1) Episoden ”Lisa the Vegetarian”
Poeng: Dåp handler om fellesskap – med Gud og med andre kristne

Start: 0:03:10 (Simpsons kommer kjørende i bilen)
Dersom du ønsker et lengre klipp kan du starte på 0:02:18 (Når vi er i ”Lille Bo Peeps Kosedyrehage”)
Stopp: 0:04:10 (Homer går fra Flanders)
Lengde på klippet: 1 minutt (evt. 1 minutt og 52 sekunder)

Om episoden:
Etter å ha klappet en søt sau i en dyrepark klarer ikke Lisa lengre å spise lam. Hun bestemmer seg for å bli vegetarianer, noe resten av familien ikke klarer å forstå. Lisa prøver å få alle rundt seg til å slutte å spise kjøtt, men når hun innser at det er nytteløst rømmer hun hjemmefra.

Om filmklippet: Homer og familien kommer hjem og oppdager at naboen Flanders har grillfest for hele storfamilien sin. Homer blir irritert fordi han ikke ble invitert og klippet avsluttes med at Homer går for å lage sin egen grillfest.

Til samtale: Hva måtte til for å være med på grillfesten til Flanders? (Være en del av Flanders-familien). I dåpen blir man en del av det kristne fellesskapet. Det betyr ikke at man blir lik alle andre i dette fellesskapet, slik som i Flanders-familien. Men man blir del av Guds familie, man får fellesskap med kristne fra hele verden. Dette er et inkluderende fellesskap, ikke ekskluderende. Det å bli en del av Guds familie, betyr i tillegg å få del i Guds arv – i hans rike.

Rom. 8,17: ”Men er vi barn, er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, så vi også skal få del i herligheten sammen med ham.”

HOVEDDEL: Film og bibel

ILLUSTRASJONER: Symboler
Poeng: Bli kjent med symbolene som brukes i dåpen og betydningen av disse

I dåpshandlingen er det mye symbolikk. Ved å finne ut hva som ligger i de forskjellige symbolene, kan vi få en større forståelse av det som skjer i dåpen.

Til lærer: Vi anbefaler å bruke illustrasjonene og aktivitetene under som poster i en ”dåpsvandring” i kirkerommet. Det anbefales da å ha en leder/medhjelper på hver post som kan føre samtalen.
Illustrasjonene kan også brukes som elementer i undervisningen. Du trenger selvfølgelig ikke bruke alle – se hva du har tid til.
Les mer om symbolene i kirken her.

1. ILLUSTRASJON: Powerpoint-bilde
Symbol: Bibelen

Vis Powerpoint-bildet på en skjerm (evt. kan du bruke en utskrift av lysarket).

Til samtale: Gud skapte menneskene og i begynnelsen var alt perfekt. Men på et tidspunkt satte menneskene seg opp mot Gud og ville gå sine egne veier. Men Gud ønsker å gjenopprette det forholdet som var i begynnelsen. Han har dannet en pakt. En pakt er en avtale som binder to folk sammen. Denne pakten sier at dersom vi tror på Jesus skal vi bli frelst. I dåpen får vi del i den pakten, vi inngår avtalen. Da følger det at Jesus tar på seg vår synd og skyld, slik han gjorde da han døde på korset. Initiativet er Guds, og i dåpen opprettes avtalen. Gud vil alltid holde sin del av avtalen. Det er opp til oss om vi vil fortsette å være en del av avtalen eller ikke.

2. AKTIVITET: Døpefonten
Symbol: Døpefont og due

Skriv ordet ”synd” på et glass. Bruk tusj som ikke er vannfast! Glasset dyppes i døpefonten, og tusjfargen vaskes bort. I en dåpsvandring er det også mulig å la konfirmantene selv skrive på et glass for så å dyppe det i døpefonten. NB! Dette må testes i forkant av timen. Sørg for at tusjen ikke er vannfast!

Til samtale: I dåpen blir vi ett med Jesus. Vi er født inn i en menneskeslekt som er preget av synd. I teologien kaller vi dette arvesynd eller opphavssynd. Det handler om at det onde kom  inn i verden da Adam og Eva gikk imot Guds bud og spiste frukten av det forbudte treet i Edens hage. Før dette visste ikke menneskene hva synd var. Men på grunn av de første menneskenes valg, preger synden fortsatt våre liv i dag. Det vannet vi får over hodet i dåpen minner oss om at i dåpen blir synden vår vasket bort og vi blir født på ny.

Da Jesus ble døpt, kom Den hellige ånd over ham som en due. Duen over døpefonten symboliserer at barnet som døpes, også får Den hellige ånd som en hjelper på livsveien. Dåpen er dermed en synlig handling (helle vann) og en usynlig gave (renselse) ved Den hellige ånd.

3. ILLUSTRASJON: Korstegnet
Symbol: Et kors

Vis frem et kors (smykke, større kors fra kirken etc.)

Til samtale: Kan dere komme med eksempler på kjente personer (idrettsstjerner, fotballspillere eller andre) som korser seg? I hvilke situasjoner gjør de det, og hva tenker dere at det betyr?

I Matt 28, 18-20 sier Jesus: ”Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler! Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.”

Dåpen er en hellig og spesiell handling. Den er et av kirkens sakramenter (dåp og nattverd). Ordet sakrament betyr «en hellig, rituell handling som formidler guddommelig nåde gjennom et ytre middel.» Ved døpefonten døpes vi i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn, slik Jesus befalte oss. Vi blir tegnet med korstegnet for å markere at vi fra da av tilhører Jesus. Dåpen markerer at vi får del i Guds familie, i Guds rike. Det tomme korset er et gammelt kristent symbol som skal minne oss om at Jesus døde og sto opp igjen, og at han er med oss alle dager inntil verdens ende.

4. ILLUSTRASJON: Kappen og dåpskjolen
Symbol: Konfirmantkappe

Konfirmantene tar på seg kappene (eller kle opp en frivillig konfirmant for illustrasjonens skyld). Det er den samme symbolikken som dåpskjolen og prestekappen.

Til samtale:
Gal 3, 26-27: ”For dere er alle Guds barn ved troen på Kristus Jesus. Alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus.”
I kappen og i dåpskjolen er vi kledd i hvitt og er helt dekket. Hvitfargen symboliserer at når vi tar i mot dåpens gave, blir vi rene. I kirken symboliserer også hvitfargen fest og glede, og både dåpsdagen og konfirmasjonsdagen er en festdag! Dåpskjolen til barna i en barnedåp er laget for lang for barnet. Dette skal symbolisere at barnet skal kunne vokse med sin tro.

Til lærer: Personlige historier er gull verdt! Hva betyr dåpen for deg?

5. ILLUSTRASJON: Dåpslys
Symbol: Dåpslys

Konfirmantene tenner et lys i lysgloben for å minne dem om at Jesus er verdens lys.

Til samtale:
Lyset ble tent i dåpen som et symbol på at Jesus skal være lyset og vise vei for den som lar seg døpe.
Joh 8, 12: ”Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal aldri vandre i mørket, men ha livets lys.”

AVSLUTNING

MUSIKK OG BIBEL
linkSANGTEKST: Linkin Park – What I’ve Done
Poeng: I dåpen blir vi født på ny ved at vi vaskes rene og får Guds tilgivelse

Spill sangen What I’ve Done fra albumet Minutes to Midnight.

Les mer om Linkin Park her.
Klikk her for full tekst.

Del ut sangteksten til konfirmantene slik at de lettere kan følge med.

Til samtale:
Hva synger Linkin Park om her (stikkord)? På samme måte som sangen handler om å starte på nytt (”I start again/Today this ends/Let mercy come and wash away/What I’ve done”), blir dåpen et nytt utgangspunkt, du vaskes ren og får Guds tilgivelse.

Rom 6, 4-5: ”Vi ble begravet med ham da vi ble døpt med denne dåpen til døden. Og som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin Fars herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv. Har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans, skal vi være ett med ham i en oppstandelse som er lik hans.”


PUNKT TIL OPPSUMMERING:

– Filmklipp: Dåp handler om fellesskap; både med Gud og med andre kristne verden over
– Symboler knyttet til dåpen:
o Bibelen: Pakt/avtale.
o Døpefonten (og en bolle med vann) og duen: I dåpen blir vi vasket rene og vi får starte med blanke ark. Og vi får Den Hellige Ånd som en hjelper på veien.
o Korstegnet: Vi tilhører Jesus. Det nye livet begynner her.
o Kappen: Symboliserer fest og glede, og renhet. Vi er kledd i Kristus.
o Dåpslys: Jesus er verdens lys. Jesus skal vise vei for oss.
– Sang: Linkin Park. I dåpen vaskes vi rene og får Guds tilgivelse.

Dette trenger du til timen:
– Film: The Simpsons (sesong 7 – disk 1). Episoden “Lisa the Vegetarian”
– Powerpoint
– Symboler knyttet til dåpen
o Døpefont
o Et kors (smykke, etc.)
o Konfirmantkappe(r)/dåpskjole
o Vannglass og tusj (ikke vannfast)
o Dåpslys
o Døpefont og due
– Sangen «What I’ve Done» fra albumet Minutes to Midnight
– Kopier av sangteksten

 

Print Friendly, PDF & Email