Aktiviteter

NB! Disse aktivitetene er felles for oppleggene «De ti bud» og «Det dobbelte kjærlighetsbud».

 

AKTIVITET: Blande vaffelrøre

Poeng: Vise at budene er gitt oss i godhet.

To elever skal komme fram og blande vaffelrøre, men de må klare det uten oppskrift. De får ett minutt til dette. Sett gjerne fram en del ekstra ingredienser som ikke passer i vaffelrøre. (Eksempelvis konditorfarge). Vaflene kan stekes i løpet av timen, men dette er ikke nødvendig for å få fram poenget. (Faktisk smaker nystekte vafler ganske godt uansett…)

Til samtale: Hvorfor lager en bruksanvisninger og oppskrifter? Fordi en er maktfreak og vil kontrollere brukeren av produktet? Nei, de er gitt slik at resultatet kan bli best mulig. Det samme gjelder for budene i Bibelen (eks: De ti bud og det dobbelte kjærlighetsbud.) Budene er heller ikke gitt oss av en maktfreak, men av Gud som ønsker det beste for oss.

 

 

AKTIVITET: Bingo

Poeng: Vi trenger ikke ta etiske valg i blinde.

Be konfirmantene om å skrive ned seks tall mellom 1 og 30 på hver sin lapp. (Mens du trekker tilfeldige tall mellom 1 og 30 fra en boks, er det om å gjøre å være den første til å rope BINGO når han eller hun har fått lest opp alle sine tall.)

Til samtale: Hvordan tenkte dere da dere valgte tall? Var det mulig å ta veloverveide valg? (Selv den som vant leken, måtte ta valgene i blinde – det var ikke mulig å vite hvilke tall det ville lønne seg å velge.) Hver dag må vi gjøre mange valg. Noen av dem gjør vi i blinde, slik som her i leken, mens andre valg har vi bedre forutsetninger for å vite om er gode eller ikke.

Bibelen råder oss til å tenke nøye når vi skal ta viktige valg. Ef 5, 15-16 sier: «Pass derfor nøye på hvordan dere lever, ikke som ukloke mennesker, men som kloke, så dere bruker den dyrebare tiden godt, for dagene er onde. Vær ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje.»

I dag skal vi prøve å forstå mer av hva som er Guds vilje for hvordan vi skal leve. Budene i Bibelen er litt som trafikkregler – de er gitt for at vi ikke skal skade oss selv og andre, de er gitt for å hjelpe oss. Gud, som har gitt oss budene, har omsorg for oss og ønsker oss bare godt. (Sal 19). (NB! Denne konkurransen blir brukt i bibelgruppeopplegget om de ti bud og det dobbelte kjærlighetsbud, og i kinoopplegget tilknyttet Spiderman 3.)

 

 

AKTIVITET: Tegnestafett om de ti bud.

Poeng: Lære seg bedre å kjenne de ti bud.

Før samlingen skriver du ned budene på et ark i tilfeldig rekkefølge. Les opp de ti bud fra 2 Mos, 20. Del gruppen i to. En person fra hvert lag skal komme til deg for å få vite det første budet du har skrevet ned. De skal nå ved tegning illustrere budet for resten av gruppen. Det er ikke lov å prate eller skrive noe. Den første som klarer å gjette riktig bud skal nå komme til deg for å få neste bud. Gruppen som først har kommet gjennom budene har vunnet. De kan til slutt få oppgaven med å gi budene riktig nummerering. (NB! Denne konkurransen blir brukt i bibelgruppeopplegget om de ti bud og det dobbelte kjærlighetsbud).

 

 

AKTIVITET: ”Min båt er lastet med”.

Poeng: Hvordan kan vi vite hva som er rett og galt i Guds øyne?

Sett dere i en ring. Forklar at du allerede har bestemt hva som avgjør om det de andre deltakerne sier, er riktig eller ikke. Leken går ut på at en skal si setningen ”Min båt er lastet med…” – og så legge til et objekt. De fleste vil ha inntrykk av at denne leken handler om å plassere det objektet en velger, inn i riktig kategori (om du sier epler, vil kanskje den neste si appelsiner). Men her er poenget at det som avgjør om svaret er riktig eller ikke, er noe annet deltakerne gjør mens de svarer. Eksempelvis vipper du med foten mens du sier epler. Da må også alle de andre vippe med foten mens de svarer, for at det skal bli riktig. Altså; dersom både Per og Pål svarer apekatter, men bare Per vipper med foten, så har Per svart riktig og Pål svart feil. Si ”rett” eller ”galt” etter at hver person har svart. Noen vil forstå hva som avgjør om svaret de gir blir riktig eller ikke. Når du stanser leken, kan du stille spørsmål om de syntes det var lett eller vanskelig å knekke koden. Hvorfor opplevde noen leken frustrerende?

Til samtale: Leken kan brukes som en introduksjon til å snakke om hvordan vi kan finne ut av hva som er rett og galt i Guds øyne. Det er ikke alltid det første vi tenker på som er hovedgrunnen til at noe er rett og noe er galt.

Print Friendly, PDF & Email