Til samtale

NB! Dette samtaleopplegget er felles for oppleggene «De ti bud» og «Det dobbelte kjærlighetsbud».

 

SPØRSMÅL TIL SAMTALE: «De ti bud» og «Det dobbelte kjærlighetsbudet»

• Hvorfor har Gud gitt oss bud?

• Trenger vi bud? Hvorfor/hvorfor ikke? (Dersom noen mener at vi ikke trenger bud, kan du gjerne utfordre dem på hvordan verden ville sett ut uten regler, dersom vi alle kunne gjøre akkurat det vil ville. Akkurat som vi trenger trafikkregler, trenger vi «regler» (bud) for hvordan vi lever livene våre.)

• Hvilke bud mener konfirmantene vi trenger, og hvilke kunne vi eventuelt klart oss uten? Hvorfor trenger/ vi eller trenger vi ikke disse budene?

• Test gjerne det dobbelte kjærlighetsbud opp mot de ti bud. Her er noen samtaleeksempler:

– Du trenger 1000 kroner. På stuebordet ligger en tusenlapp. Du har lyst til å ta den. Hva sier det dobbelte kjærlighetsbud om dette? Hvilket av de ti bud minner det deg om?

– Kjæresten din har gjort det slutt. Du er såret og sint. Snart begynner du å fortelle slemme ting om ham/henne til andre. Ikke alt det du sier er sant. Hva sier det dobbelte kjærlighetsbud om dette? Hvilket av de ti bud minner det deg om?

– Av og til leter vi etter uttrykk som kan understreke det vi mener. Noen sier da kanskje ting som: ”Herregud, mener du virkelig det?”. Hva sier det dobbelte kjærlighetsbud om det? Hvilket av de ti bud minner det deg om?

• Det dobbelte kjærlighetsbud sier at vi «skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.» (Matt 22,37) Hva vil det si å gjøre dette? Hvordan gjør vi dette?

 

Bibelen sier videre at dette er «det største og første bud». (v.38) Hva betyr det?

• Å elske sin neste som seg selv krever ofte aktiv handling. Hvordan kan vi leve ut det dobbelte kjærlighetsbud?

• På hvilken måte kan det få utslag for vår hverdag om vi skal følge de ti bud og det dobbelte kjærlighetsbud?

• At det å elske Gud er et av de to budene her, viser at Gud er interessert i mer enn bare om vi gjør rett eller galt. Snakk gjerne litt om det at Gud er interessert i oss, og at han bryr seg om mer enn at vi lar være å gjøre gale ting.

• Hvorfor skal vi i det hele tatt forholde oss til de ti bud i dag?

• Hva er det som gjør budene viktige?

• Hva beskytter budene mot?

• Hva ville skjedd om vi hadde fjernet budene?

Print Friendly, PDF & Email