Aktiviteter

KONKURRANSE: «Hva har jeg spist?»

Poeng: Den Hellige Ånd gjør det slik at Gud kan merkes.

Ta fram tre personer. Hver person får utdelt en hemmelig ting som de skal spise. Ingen må se hva de putter i munnen. En konfirmant får en tyggegummi, en annen en bit med løk, den tredje får en liten sjokolade. Be nå to andre komme fram. De skal lukte på pusten til disse tre, og så prøve å gjette hva det er de har spist.

Til samtale: Den Hellige Ånd gjør at vi kan merke Gud. Det Ånden gjør, minner oss om hvem Gud er.

KONKURRANSE: «Fire rette streker»

Poeng: Den Hellige Ånd som del av treenigheten.

Oppgave: Tegn opp tilsvarende for konfirmantene, eller kopier opp og del ut på ark. Konfirmantenes oppgave er at de uten å løfte pennen fra papiret skal tegne fire rette streker som er innom alle prikkene. Den første som løser oppgaven har vunnet. Se løsning. Konkurransen kan brukes som en introduksjon til å prate om å ta med Den Hellige Ånd i sin virkelighetsforståelse.

Til samtale: Noen ganger opererer vi med for snevre rammer. Vårt bilde er ikke alltid stort nok til å romme alle dimensjoner som burde være med. Kanskje tenker vi for lite om Gud? Den Hellige Ånd kan virke litt mindre konkret enn Gud og Jesus, og av og til kan en glemme å ta ham med i Gudsbildet. Men DHÅ er en person med personlige egenskaper. Han tenker (Apg 15,28), taler (Apg 1,16), leder (Rom 8,14) og kan bli bedrøvet (Ef 4,30). Sammen med de andre personene Gud og Jesus, er DHÅ en del av treenigheten (Matt 28,19 og 2 Kor 13,13).

KONKURRANSE: Gåte

Poeng: Den Hellige Ånd viser oss hvem Jesus er.

Oppgave: Et skip ligger for anker utenfor en havneby. Det er fjære sjø. Over rekka og ned langs siden på skipet henger en taustige med trinn laget av tre. Den er ni meter lang. Mellom hvert trinn på taustigen er det 30 cm. Ved lavvann henger taustigen slik at det nederste trinnet akkurat når vannflaten. Forskjellen på flo og fjære i denne havnen er nøyaktig tre meter. Spørsmålet er: Hvor mye av stigen er fortsatt over vann når tidevannet har steget til full flo?
Svar: Båten ligger på vannet og flyter. Derfor stiger den i takt med tidevannet og stigen henger fortsatt nøyaktig like langt fra vannflaten.
La konfirmantene prøve seg litt på oppgaven først. Men helst ikke så lenge at noen faktisk finner fram til svaret. Forklar konfirmantene hvordan oppgaven kan løses.

Til samtale: I denne oppgaven er det vanskelig å komme fram til svaret på egen hånd. Vi trenger noen utenfra som kan vise oss det. Den Hellige Ånd skal peke på Jesus for oss. I oppgaven kan en komme fram til løsningen på egen hånd om en bare tenker hardt nok. Men for at vi skal se Jesus og bli kjent med ham, må DHÅ vise oss hvem han er.
Joh 16,13: Men når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere.
1 Kor 12,3: Derfor kunngjør jeg for dere at ingen som taler i Guds Ånd, sier: «Forbannet er Jesus!» Og ingen kan si: «Jesus er Herre!» uten i Den hellige ånd.

For eldre ungdommer (Til bruk på ungdomssamlinger og lignende):

ILLUSTRASJON: Hva ser du?

Poeng: Kristne forholder seg ulikt til Den Hellige Ånd.

Vis bildet.  Be dem som er der om å fortelle hva de ser på bildet. Dette kan brukes som introduksjon til å prate om hvordan kristne forholder seg litt forskjellig til Den Hellige Ånd.

Til samtale: Når vi ser på bildet, kan vi se forskjellige motiv. På bildet vil noen se en gammel mann med løv i håret, mens andre vil se et par som kysser. Dette avhenger litt av hvilket perspektiv en har når en ser, og litt av hva en forventer å se. Kristne forholder seg til Den Hellige Ånd på ulike måter. Noen velger å legge mye vekt på synlige tegn på Den Hellige Ånds nærvær, og de ulike åndelige gavene. Andre igjen snakker kanskje for lite om Den Hellige Ånd. Den Hellige Ånd er en del av treenigheten, og er dermed sentral i den kristne tro. Samtidig som den kristne mottok DHÅ ved dåpen, søker han/hun stadig å bli fylt av DHÅ (Ef 5,18).

Print Friendly, PDF & Email