Fra populærkulturen

FILM: The Matrix


matrixPoeng:
Den Hellige Ånd – hvem er han og hva gjør han?

Start: Scene 5 (0:11:30) Thomas Anderson er på sjefens kontor.
Stopp: 0:16:15. Neo blir ført inn i en politibil. (Vi gjør oppmerksom på at det kommer banning like etter dette, og at selve klippet også inneholder noen banneord.)
Lengde: 4 min 45 sek

Til samtale: Hvordan klarte Neo å unngå dem som var etter ham så lenge? Hvorfor ble han til slutt tatt?

Så lenge Neo fulgte rådene han fikk gjennom stemmen i telefonen gikk det bra, men da han sluttet å stole på instruksjonene, ble han snart tatt.

Den Hellige Ånd kan blant annet veilede oss. Først og fremst til Jesus, men også på andre områder i livet. Jesus sier til disiplene: Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. (Joh 16,12-14)

Dette kan gjerne brukes som utgangspunkt til en samtale om hvordan vi kan gjenkjenne Den Hellige Ånds ledelse i vårt liv.

 

 

FILM: The Matrix

matrixPoeng: Den Hellige Ånd utruster oss.

Start: Scene 16. (0:51:20) Når Tank sier: ”We’re supposed to start with the operating programmes”.
Stopp: 0:52:21 Til Neo blir plugget fra programmet.
Lengde: 1 min 40 sek (Klippet inneholder noe banning)

Til samtale: Hvordan er Neo utrustet? Må han selv gjøre noe for å bli utrustet, eller skjer det med ham uten hans medvirkning? (Han må lære å bruke evnene han har fått).

Hva er grunnen til at Neo ikke klarer hoppet?

Klippet kan brukes som et utgangspunkt til å snakke om at vi i dåpen fikk Den Hellige Ånd (Joh 3,5), men at vi som Neo må lære oss å bruke, eller gjøre oss kjent med, den gaven vi har fått.

 

 

FILM: Shrek 2

Shrek_2_posterPoeng: Den Hellige Ånd forandrer oss.

Start: Scene 10 (0:32:52) Shrek, Esel og en katt går i skogen.
Stopp: Når eselet sier: ”Først må vi få av deg de klærne der”. (0:37:47)
Lengde: 4 min 55 sek.

Om klippet: I den første Shrek-filmen redder trollet Shrek den vakre prinsessen Fiona, og han oppdager hennes forbannelse; hver natt blir hun forvandlet til et troll. På slutten av filmen åpenbares Fionas sanne fysiske utforming. Og det er ikke som menneske, men som trollskikkelse.

Shrek og Fiona blir et lykkelig par, og I Shrek 2 reiser de på besøk til Fionas foreldre. Kongeparet er sjokkert over at datteren har blitt til et troll – og at hun i tillegg har giftet seg med et. Prins Charming var jo den som opprinnelig var tiltenkt deres datter. I klippet ser vi at Shrek og Esel drikker en “lykkelig alle våre dager”- mikstur. Dette fører til at både Esel, Shrek og Fiona blir forandret.

Til samtale: Mens Shrek her blir forandret på utsiden, er DHÅs forvandling en som går på det indre. I filmen blir alle tre forandret i løpet av en natt, men i den kristnes liv er DHÅs verk noe som skal fortsette resten av livet og som ikke blir endelig før i himmelen.

Print Friendly, PDF & Email