Hovedopplegg

MÅL: Konfirmantene skal vite at de i dåpen fikk Den hellige ånd (DHÅ) som en gave, uavhengig av egen fortjeneste. De må likevel selv velge å gi DHÅ rom i livet. Konfirmantene skal lære hva Bibelen sier er DHÅs viktigste oppgaver.

 

UNDERVISNINGSOPPLEGG: Opplegget har et særskilt fokus på DHÅ i hverdagen. Opplegget behøver ikke å brukes i sin helhet. Undervisningen er lagt opp som en dobbeltime.

Denne undervisningen skiller seg litt fra andre opplegg i bruk av filmklipp. Her skal konfirmantene i grupper jobbe med filmklippene selv,  og prøve å finne klippenes tilknytningspunkt og utfordringer i møte med Bibelens tekster om DHÅ. Vi anbefaler den som skal lede timen(e) å lese artiklene ”Brukerveiledning” og ”Bruk av filmklipp” i forberedelsen av undervisningen.

 

INTRO

AKTIVITET: Blindebukk og hjelperen

Poeng: DHÅ vil tale til oss og lede oss.

Hvert lag består av to personer. Den ene har bind foran øynene, og han skal ved hjelp av den andres veiledning bevege seg fra et punkt til et annet uten å komme borti stolene som er plassert som hindringer i løypa. Fysisk berøring er ikke tillatt i veiledningen, bare ord. Den som kommer borti en stol, er ute av leken.

Til samtale: Hvordan opplevdes det å være ”blindebukk”? Noen forsto kanskje godt hva veilederen mente, mens andre syntes at han/hun var litt fjern eller forvirrende?

En liten sjekk: Kan noen av dere huske hva dere fikk til dåpen? (Selvsagt bekrefter du alle gode forslag om sølvbestikk og smykker, men svaret du egentlig er ute etter, er Den hellige ånd). At vi har fått DHÅ, er nok ikke det vi tenker mest på i hverdagen. Men i dag skal vi snakke mer om hva det betyr at vi har fått DHÅ, og hvordan vi kan lære oss å kjenne Ham igjen i hverdagen.

 

AKTIVITET: Samtale ut fra DHÅ sine praktiske oppgaver

Poeng: Lære om DHÅ som del av treenigheten.

Til samtale: DHÅ er en del av treenigheten, og en person. Det er vanskelig å forstå treenigheten, og det finnes mange forsøk på å forklare den. Her er et forslag: – I filmen Bruce Almighty møter vi Gud både som renholdsarbeider/vaktmester, elektriker og sjef. I treenigheten møter vi Gud som sjef, Jesus som den som vasker vekk syndene – som ordner opp og reparerer, og Den hellige ånd som kaster lys over livet vårt og gir oss kraft.

 

AKTIVITET: Jakten på post-it lapper.

Poeng: Synliggjøre DHÅs gaver og egenskapene ved DHÅ

Før timen har du gjemt små post-it lapper rundt i lokalet. På lappene står noen av DHÅs gaver og ulike egenskaper ved DHÅ. Del inn i to lag, for eksempel guttene mot jentene. Slipp konfirmantene løs i jakten på lappene. Det gjelder å finne flest lapper. Lagene vil brukes videre i opplegget.

På lappene kan det stå:

Talsmann – skal minne oss om Jesus (Joh 14,26)

Gir kraft (Apg 1,8)

Gir frimodighet og mot (Apg 4,8)

Gir glede (Apg 13,52)

Gir håp (Rom 15,13)

Ber for oss (Rom 8,27)

Er en vakker skatt (2 Tim 1,14)

Skaper og holder i live (Job 33,4)

Bor i oss (Joh 14,17)

Gir gave til å tale visdom

Gir gave til å formidle kunnskap

Gir gave til å helbrede

Kan gjøre under (1 Kor 12)

Gir kjærlighet

Gir fred

Gir overbærenhet

Gir vennlighet

Gir godhet

Gir trofasthet

Gir ydmykhet

Gir selvbeherskelse (Gal 5)

En person fra hvert lag kommer fram og leser lappene høyt.

Til samtale: Det høres jo positivt ut å være preget av DHÅ! Har dere ideer til hvordan en kan gi DHÅ mer plass i livet vårt?

 

HOVEDDEL: Film og Bibel

AKTIVITET: Koble bibel og film

Poeng: Se nøyere på og reflektere over utvalgte trekk ved DHÅ.

Behold de to lagene. Etter hvert av de to filmklippene under, skal lagene finne ord fra lappene om DHÅ som de synes passer til filmen, og de skal fortelle hvorfor de mener det passer. (Noen ganger er det samsvar mellom det lappen sier om DHÅ og det som kommer fram i filmklippet, mens det andre ganger er det stikk motsatte.) Hvis dere er to lærere, kan det være fint å delta sammen med hvert deres lag.

Eksempel: Etter første filmklipp kan en si at mens DHÅ vil gi selvbeherskelse, ser vi det motsatte i klippet. Her mistet mange i det høye råd nettopp selvbeherskelsen.

Etter andre filmklipp kan vi peke på at DHÅ gir fred. I klippet ser vi at familien og moren opplever fred i møte med Peter Pan sin verden.

Nedenfor vil du også finne forslag til samtale etter hvert filmklipp.

 

FILM: Ringenes Herre, Ringens Brorskap


ab45f24a8aacd85d33c5304c625cb6a2Start
: 0:43:19, scene 23.
Stopp: 0:46:49 (Brorskapet er samlet, og en av hobbitene sier: ”Hvor skal vi?”)
Lengde: 3 min 30 sek

Om klippet: I klippet møter Frodo det høye råd og ringens framtid blir diskutert. Frodo tilbyr seg til slutt å være ringbærer, og flere slutter seg til ham i et brorskap. (Gjør gjerne oppmerksom på at selv om både ringen og DHÅ har kraft i seg, er ringen en negativ makt som selv ønsker det onde.)

Til samtale: DHÅ kan gi mot til å gjøre ting en ellers aldri hadde våget å gjøre. Kanskje har du en egen historie? En kan også fortelle om Peter i Bibelen, et tredje aspekt kan være forfulgte kristne i dag. I Bibelen leser vi at disiplene fikk DHÅ på pinsedag, og mye forandret seg for disiplene den dagen. Nå hadde de kraft og frimodighet til å fortelle andre om Jesus! Apg 1,8: Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ender.

 

FILM: Finding Neverland

neverStart: 1:05:37, scene 16.
Stopp: 1:10:13 (Moren vandrer i hagen).
Lengde: 4 min 36 sek

Om klippet: I klippet møter vi forfatteren av Peter Pan. Han har blitt inspirert av fire gutter og deres mor til å skrive dette skuespillet. Men når premieredagen kommer, er moren for syk til å overvære forestillingen. Dermed tas hele skuespillet hjem til familien etter premieren. I klippet ser vi skuespillet, og familiens reaksjoner på det de ser og opplever gjennom stykket.

Til samtale: Klippet kan minne oss om himmelhåpet.
Rom 5,5: Og håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den hellige ånd som han har gitt oss.
Rom 15,13: Må håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan bli rike på håp ved Den hellige ånds kraft.

 

AKTIVITET: Skuespill

Poeng: DHÅ kan tale til oss og lede oss.

Til samtale: DHÅ kan gi kraft til store mirakler, til å snakke fremmede språk og til å profetere. Men DHÅ kan også være tilstede i det hverdagslige.

Om skuespillet: I tillegg til en person i rollen som DHÅ, trengs en hovedperson (A) og en som kan inneha ulike biroller (B). Det er best om en kan være tre aktører i skuespillet, men med to lærere er det også fort gjort å instruere en konfirmant i rollen som DHÅ.

Manus:
-A våkner opp og ber en bønn: Kjære Gud. Jeg ber for den nye dagen. La meg bli ledet av deg i dag. DHÅ kan ha et skilt rundt halsen med påskriften: Den hellige ånd. Han sier: Aha! Det er en jobb for meg!

-A kommer på skolen, der prater han med B.
B: Vet du hva jeg har hørt? Ja, ikke si det til noen, jeg sier det bare fordi det er sant. Trude har blitt tatt for stjeling. Nå sliter hun. Hun hadde tatt en genser, en blyant, to par sokker, en mascara og…
Prater litt sammen.
DHÅ i bakgrunnen: Nå kan jeg svare på bønnen.
Han finner en papirball som han kaster mot A. Når papiret treffer A, fryser situasjonen.
A våkner til, plukker opp papirballen. Han tar den opp og leser høyt: Ikke snakk sånn om Trude. Hun har det vanskelig nok allerede. Spør henne heller om dere kan hjelpe henne. DHÅ henter papiret.
Alle våkner til live. A forandrer samtaleemne.

-A tusler rundt sammen med B. B ser veldig lei seg ut, henger ikke helt med på samtalen.
DHÅ sier: Her kan jeg svare på bønnen!, før han kaster en papirball på A. Situasjonen fryser,
A leser opp fra lapp: B er lei seg. Spør hvordan han har det. Alle våkner til live.
A spør: Du, hvordan går det med deg? Har du lyst til å prate om det?

-B legger ut på joggetur. Faller og får veldig vondt i foten.
A sitter hjemme. DHÅ kaster en papirkule til han, mens B ligger i bakgrunnen og hyler og vræler. A finner lappen, og situasjonen fryser. A leser høyt: Be for B. Ber: Kjære Gud. Jeg vet ikke hva det er. Men jeg kom til å tenke på B. Hjelp ham der han er.
B våkner til live: Hjelp! Hjelp! Ånei, det er jo ingen som kommer til å dukke opp her på den avsidesliggende stien. Men hva er det jeg hører? Oi! Det er et Røde Kors team på grilltur her midt i skogen. Og de har med seg en båre! Og sjokolade. Snakk om flaks!

Til samtale: Når DHÅ snakker til oss, så kan han gjøre det på forskjellige måter. Kanskje oftest gjennom tanker vi får, gjennom Bibelen eller ved noe andre mennesker sier til oss. Fortell gjerne litt om DHÅ i ditt liv, hvordan du har opplevd at han har påvirket deg/virket gjennom deg.

 

AVSLUTNING

AKTIVITET: Skrive noe positivt om hverandre

Poeng: Øve oss i oppmuntring.

Til samtale: Hva med å prøve å se hva som skjer om en gir DHÅ mer plass i livet og er mer var for DHÅs ledelse fram til neste time?

Som en start på dette: Nå skal alle skrive noe positivt om den som sitter til høyre for en selv. Etterpå leser du lappen høyt og gir den til personen som lappen handler om.

(Her må en selvfølgelig se an gruppen – aktiviteten er ikke egnet for sammenhenger hvor konfirmantene tenderer til å rakke ned på hverandre. Pass på at ingen skriver stygge ting om andre.)

 

PUNKT TIL OPPSUMMERING:

• Blindebukk – vi har fått DHÅ i dåpen, men det kan være vanskelig å kjenne igjen stemmen hans i livet vårt.
• DHÅ som del av treenigheten.
• «Ringenes Herre» – bruk egne punkt fra konfirmantenes arbeid med filmen.
• «Finding Neverland» – bruk egne punkt fra konfirmantenes arbeid med filmen.
• Skuespillet – DHÅ kan gjøre store under, men vil også hjelpe oss i hverdagen. Vi skreiv lapper – vi øvde oss i en av DHÅs gaver; oppmuntring.

Materiell:
• Noen skjerf til blindebukk
• Post-it lapper
• Film: ”Finding Neverland”
• Film: ”Ringens Brorskap”
• Lapper med stikkord til gruppene i arbeidet med filmene. (Du kan også velge å bare bruke en av filmene)
• Tre papirkuler til skuespillet

Print Friendly, PDF & Email