Til samtale

SPØRSMÅL TIL SAMTALE: Den Hellige Ånd

•Har noen selv opplevd eller hørt om andre som har fått hjelp av Den Hellige Ånd?

•Har vi behov for Den Hellige Ånd i hverdagen? Hvorfor/hvorfor ikke? Eventuelt hvordan?

•Nevn tre ting ved Den Hellige Ånd som det virker positivt å være preget av. Forklar gjerne hvorfor.

•Har noen et tips til hvordan en kan gi Den Hellige Ånd større plass i livene våre?

Print Friendly, PDF & Email