For smågruppa

TEMA: De ti bud og det dobbelte kjærlighetsbud

NB! Dette opplegget er knyttet både til oppleggene «De ti bud» og «Det dobbelte kjærlighetsbudet».

MÅL: Konfirmantene skal bli kjent med de ti bud og det dobbelte kjærlighetsbud, og reflektere rundt budenes mening og hensikt. De vil også få mulighet til å reflektere over konsekvenser av å ikke holde budene. Videre får de høre om Jesus som tilgir når en kommer til kort.

 

UNDERVISNINGSOPPLEGG: Samlingen tar utgangspunkt i Bibelen og klipp fra filmen «Charlie og sjokoladefabrikken».

 

INTRO

AKTIVITET: Bingo

Poeng: Vi trenger ikke ta etiske valg i blinde.

Be konfirmantene om å skrive ned seks tall mellom 1 og 30 på hver sin lapp. (Mens du trekker tilfeldige tall mellom 1 og 30 fra en boks, er det om å gjøre å være den første til å rope BINGO når han eller hun har fått lest opp alle sine tall.)

Til samtale: Hvordan tenkte dere da dere valgte tall? Var det mulig å ta veloverveide valg? (Selv den som vant leken, måtte ta valgene i blinde – det var ikke mulig å vite hvilke tall det ville lønne seg å velge.) Hver dag må vi gjøre mange valg. Noen av dem gjør vi i blinde, slik som her i leken, mens andre valg har vi bedre forutsetninger for å vite om er gode eller ikke.

Bibelen råder oss til å tenke nøye når vi skal ta viktige valg. Ef 5, 15-16 sier: «Pass derfor nøye på hvordan dere lever, ikke som ukloke mennesker, men som kloke, så dere bruker den dyrebare tiden godt, for dagene er onde. Vær ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje.»

I dag skal vi prøve å forstå mer av hva som er Guds vilje for hvordan vi skal leve. Budene i Bibelen er litt som trafikkregler – de er gitt for at vi ikke skal skade oss selv og andre, de er gitt for å hjelpe oss. Gud, som har gitt oss budene, har omsorg for oss og ønsker oss bare godt. (Sal 19).

 

HOVEDDEL – Film og Bibel

FILM: Charlie og sjokoladefabrikken

charlie_og_sjokoladefabrikken_no-512835-frntlPoeng: Hvordan begynte problemene for menneskene? Hvorfor fikk vi budene?

Start: Scene 2.
Stopp: Fabrikkporten stenges foran alle arbeiderne.
Lengde: 6 minutt og 47 sekund.

Om filmklippet: Roald Dahls populære barnebok som her er filmatisert, forteller oss om den fattige gutten Charlie. Han spiser seg sjelden mett, og han drømmer stadig om den sagnomsuste sjokoladefabrikken til Willy Wonka. I dette klippet forteller Charlies bestefar om fabrikken og om hvordan den ble til.

Til samtale: Enkelte element i klippet minner om Bibelens historie om skapelsen og syndefallet. Menneskene levde i en fantastisk hage, der de hadde mulighet til å velge fritt, også det å bryte det eneste budet Gud hadde gitt dem. Nettopp det valgte de å gjøre, og som straff måtte de forlate den deilige hagen. Menneskenes forhold til Gud ble ødelagt. Når du og jeg ikke klarer å leve etter de ti bud, er det fordi viljen vår til å velge det gode, til dels er ødelagt på grunn av syndefallet. Men de første menneskene som brøt Guds bud, hadde en reell mulighet til å la være å gjøre noe galt. Det var nettopp dette som gjorde deres feil så omfattende. Historien om syndefallet, som en kaller det, er en grunnleggende historie – for den forklarer hvordan problemene med å holde budene startet for oss mennesker. Men Willy Wonka er selvfølgelig svært forskjellig fra Gud. Mens Wonka sier han vil stenge fabrikken for alltid (noe han faktisk aldri gjør), hadde Gud hele tiden en plan for hvordan forholdet til Ham skulle kunne bli godt igjen; ved å sende Jesus til jorden. Gud holdt seg heller ikke helt borte fra menneskene fram til Jesus kom til jorden. Han sendte dem profeter som skulle formidle det han ønsket å si, han vandret sammen med dem i ørkenen og han forsørget dem. Menneskene fikk bud fra Gud. Og han gav budene til hjelp for å leve rett – slik som vi snakket om i begynnelsen med trafikkreglene. Budene er Guds hjelp og omsorg for menneskene.

 

AKTIVITET: Tegne- og gjettekonkurranse om budene

Poeng: Bli bedre kjent med de ti bud.

Før samlingen skriver du ned budene på et ark i tilfeldig rekkefølge. Les opp de ti bud fra 2 Mos, 20. Del gruppen i to. En person fra hvert lag skal komme til deg for å få vite det første budet du har skrevet ned. De skal nå ved tegning illustrere budet for resten av gruppen. Det er ikke lov å prate eller skrive noe. Den første som klarer å gjette riktig bud skal nå komme til deg for å få neste bud. Gruppen som først har kommet gjennom budene har vunnet. De kan til slutt få oppgaven med å gi budene riktig nummerering. (Denne aktiviteten er ikke nødvendig for helheten i opplegget, men det kan være en artig vri.)

Til samtale: De første tre budene handler om vårt forhold til Gud. De sju siste handler om vårt forhold til verden og andre mennesker.

 

FILM: Charlie og sjokoladefabrikken

charlie_og_sjokoladefabrikken_no-512835-frntlPoeng: Bli kjent med det dobbelte kjærlighetsbud og Jesus som ga det.

Start: Scene 5.
Stopp: Fram til bestefar nummer to sier ”Du skal besøke en fabrikk.”
Lengde: 18 minutt og 42 sekund.

Om filmklippet: Willy Wonka bestemmer seg for å åpne fabrikken igjen. De personene som finner en gullbillett i en av hans sjokolader, får være med inn i den sagnomsuste bygningen. I klippet blir en etter en av gullbillettene funnet. Den siste blir funnet av Charlie. Til samtale: Det umulige skal altså skje – Willy Wonkas fabrikk skal åpnes igjen! Men ikke for alle, bare for dem som finner gullbillettene. Besteforeldrene til Charlie er svært uenige om han har vinnersjanse eller ei.

Til samtale: Jesus er på et vis som ”gullbilletten” Gud sendte til oss mennesker. Han levde hele livet sitt slik Gud ønsket, og han levde slik for vår skyld. Når vi tar imot ”gullbilletten” Jesus, møter Gud oss som om vi har levd hele livet etter hans bud! Og i motsetning til i filmen, finnes det ikke et begrenset antall billetter i omløp; Gud ønsker nemlig at alle mennesker skal komme til ham. Men han verken tvinger oss eller velger for oss. Vi må selv velge om vi vil ta imot invitasjonen fra Gud eller ikke. Det er altså ved å ta imot Jesus at forholdet til Gud blir reparert. Han holdt alle budene! Men Jesus avskrev ikke alle budene som Gud tidligere hadde gitt menneskene. Som Bibelen sier: Han opphevet ikke loven, han oppfylte den! (Matt 5 ,17) Der lovene (budene) før var «billetten» til frelse, er det Jesus som nå er denne «billetten». I det han døde på korset for våre synder (våre brudd på budene) og tok straffen på seg. Men budene er fremdeles gode ”trafikkregler” for oss. Jesus oppsummerer budene i ett dobbelt bud:

Bibelvers: Matt 22, 35-40: Og en av dem, en lovkyndig, spurte for å sette ham på prøve: ”Mester, hvilket bud er det største i loven?” Han svarte: ” Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første bud. Men det andre er like stort: Du skal elske din neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene.”

Til samtale: Jesus sier at alle budene hviler på dette ene budet. Det dobbelte kjærlighetsbud sier veldig mye om hva Jesus ønsket her på jorden. Sammenhengen det ble sagt i hadde mange krav og regler. Det var fariseere som spurte. De var lærde mennesker som var veldig opptatt av å oppføre seg på riktig måte, de hadde utrolig mange regler og lover – men de hadde glemt noe viktig på veien. Nemlig at tro på Gud handler først og fremst om relasjon; en relasjon til Gud og en relasjon til andre mennesker (reglene og lovene er mer retningslinjer for å gjøre disse relasjonene best mulig; «på disse budene hviler hele loven».)

På en måte kan vi si at Jesus forenkler alle kravene. Samtidig forandrer han ikke på budene som de allerede har. Ta en test med deltakerne hvordan det dobbelte kjærlighetsbudet virker inn på de ti bud. For eksempel: Jeg har lyst til å stjele penger fra en annen. Hva sier det dobbelte kjærlighetsbud? Jo, det fastholder faktisk det sjuende budet. Budene fra Gud er gitt i kjærlighet. At det å elske Gud er et av de to budene her, viser at Gud er interessert i mer enn bare om vi gjør rett eller galt. Del to; å elske sin neste, krever omsorg og kjærlighet; en aktiv handling! Det er mer enn passivt å la være å gjøre noe galt. Budene følger oss fremdeles, og de gjelder også i dag – selv om de ble gitt for flere tusen år siden. Vi skal se videre på filmen. Barna er nå i fabrikken, men selv om de har sluppet innenfor de høye murene, er det ikke alt som går slik som de og foreldrene deres hadde planlagt…

 

FILM: Charlie og sjokoladefabrikken

charlie_og_sjokoladefabrikken_no-512835-frntlPoeng: Det kan være vanskelig, men alltid klokt, å holde seg til budene.

Start: Scene 20.
Stopp: 01:04:30 (En av jentene sier: ”Du kunne vise henne fram på tivoli.”)
Lengde: 5 minutt og 54 sekund.

Om filmklippet: En av guttene som besøker fabrikken er allerede forsvunnet, da han drakk av sjokoladeelven og ble sugd opp i et digert rør. Nå er det en av jentene som smaker på en tyggi som Wonka advarte henne mot. Hun svulmer opp til et digert blåbær foran de andre, og blir trillet bort.

Til samtale: På fabrikken får de besøkende se utrolige ting, og de har lov til å smake på nesten alt det fantastiske som finnes der. Men Willy Wonka har også regler for hva de besøkende får lov til å gjøre. Delvis fordi det bare er sånn, men først og fremst fordi det han advarer mot kan skade barna. Likevel klarer de ikke å holde seg, og en etter en blir barna offer for egen grådighet eller ønsket om å hevde seg selv. Vi kan se enda et eksempel på dette på slutten av fabrikkturen. Da er det bare Charlie og en annen gutt igjen. Alle de andre har brutt Wonkas regler og har måttet forlate fabrikken.

 

FILM: Charlie og sjokoladefabrikken

charlie_og_sjokoladefabrikken_no-512835-frntlPoeng: Det kan være vanskelig, men alltid klokt, å holde seg til budene.

Start: Scene 27
Stopp: Gutten står inne i TV-apparatet og Charlie sier: ”Der er Mike.”
Lengde: 2 minutt og 4 sekund.

Om filmklippet: Det er bare to barn igjen i Wonkas fabrikk. I dette klippet vil gutten Mike teste en ny TV-teknikk. Han blir advart mot farene, men velger å overhøre dem. Det går selvfølgelig galt – gutten blir kryptert og havner inne i en TV-skjerm. Til samtale: Nå har alle de andre barna brutt Wonkas regler. Charlie er den eneste som er igjen. Men hvordan hadde det gått dersom Wonka var Gud, og barna skulle fulgt det dobbelte kjærlighetsbud? Ville de da blitt skadet på samme måte?

 

FILM: Charlie og Sjokoladefabrikken

charlie_og_sjokoladefabrikken_no-512835-frntlPoeng: Jesus tilgir når vi angrer. Men av og til må vi leve med noen konsekvenser av det vi har gjort.

Start: Scene 28.
Stopp: Fram til Wonka spør hvor Charlie bor.
Lengde: 3 minutt og 6 sekund.

Om filmklippet: Charlie vinner konkurransen, da alle de andre barna har brutt Wonkas regler. I klippet ser vi de andre barna. De er alle deformert eller sterkt skadet som en følge av ulydighetene.

Til samtale: Ingen mennesker klarer å følge Guds bud fullt ut. Hvorfor bryter vi Guds bud? Å bryte Guds bud, er også en konsekvens av syndefallet. Vi opplever nok alle av og til at vi blir mer drevet av for eksempel grådighet enn av ønsket om å følge de budene Gud har gitt oss. Men i motsetning til det som skjer med barna i filmen, blir ikke vi kastet vekk fra Gud selv om vi gjør gale ting. Det er her Jesus kommer inn i bildet. Gud tilgir oss når vi angrer og ber om tilgivelse. Men vi må likevel bære noen konsekvenser av det vi har gjort, selv om enn ikke resultatet alltid er så dramatisk som i filmen. (Hvis dere vil se hvordan det går med Charlie, kan dere se det siste klippet.)

 

AVSLUTNING

Bønn: Be for og med hverandre
Poeng: Gud vil hjelpe oss.

Avslutt gjerne med bønn. Kanskje kan alle få muligheten til å si noe inni seg til Gud dersom det er noe spesielt de ønsker hjelp til. Dere kan be Gud om hjelp til å forstå hva som er hans vilje, og om hjelp til å leve etter den.

Materiell:
– Lapper med tallene 1 – 30 påskrevet.
– En liten premie.
– De ti bud skrevet opp i tilfeldig rekkefølge.
– Film: Charlie og sjokoladefabrikken

Print Friendly, PDF & Email