Fra populærkulturen

NB! Disse filmklippene er felles for oppleggene «De ti bud» og «Det dobbelte kjærlighetsbud».

 

FILM: Spiderman 1

Spider-Man2002PosterPoeng: Ansvaret for vår neste.

Start: 0:39:40. Peter Parker skal hente utbyttet sitt hos en av lederne for bryteklubben.
Stopp: 0:53:15. Klippet slutter før vi ser Jonah J. Jameson, redaktøren for “Daily Bugle”, som snakker om Spiderman.
Lengde: 13 minutt og 35 sekund.

Om filmklippet: I begynnelsen av filmen bruker Peter Parker superkreftene sine til å slåss. Men etter å ha tenkt over hva onkelen sa til ham før han døde; ”Med større makt følger større ansvar”, bestemmer han seg for å bruke superkreftene til å forhindre kriminalitet.

Til samtale: Hvordan ville du brukt superkreftene om du var Spiderman? Hadde du orket å gå løs på all kriminaliteten? Det virker jo ganske hektisk…(Bakgrunn for læreren: Enkelte elever vil kjenne historien godt nok til å vite at dette kommer til å koste Spiderman mye, både i forhold til vennskap, familie og kjærlighet.) Tenk deg at Jesus møter Spiderman. Hvilke råd tror du Jesus ville gitt til Spiderman? Peter velger å la forbryteren gå. Hvorfor kan det være galt å la være å gjøre det rette, å ikke orke å bry seg? Snakk sammen om eksempel. (Eks: De andre baksnakker, og du lar være å skifte samtaleemne. Du ser fattige mennesker på TV, men velger likevel å bruke alle pengene på deg selv).

”Med stor makt følger stort ansvar.” Vi har makt til å stjele, til å lyve, til å drepe og til å såre andre. Denne makten medfører ansvar. Hva velger vi å gjøre – å baksnakke, eller å tale vel om? Eller gjør vi ikke noe? Det er også et valg.

Dette klippet kan med fordel kobles til det dobbelte kjærlighetsbud.

 

 

FILM: Ringenes Herre, Ringens Brorskap

ab45f24a8aacd85d33c5304c625cb6a2Poeng: Av og til ønsker vi å slippe å skulle velge mellom rett og galt, – det er så vanskelig. Men valgene vi gjør er med på å forme den vi er, og Bibelen råder oss til å avsky det onde, og holde oss til det gode.

Start: Scene 28.
Stopp: Når Gandalf sier ”Men luften lukter ikke så ille her.”
Lengde: 3 minutt og 44 sekund.

Om filmklippet: Frodo Baggins, en ung hobbit, har fått i oppdrag å redde verden. Det kan bare skje ved å ta med en magisk ring tilbake til det stedet hvor den ble skapt, for det er det eneste stedet hvor den kan ødelegges. Frodo får hjelp fra flere andre, blant annet trollmannen Gandalf. I denne scenen møter vi Frodo, Gandalf og vennene deres ved Morias miner, der de tar en pause før de fortsetter reisen. Vi ser at Frodo er bekymret over ansvaret som ringbærer. Frodo sier til Gandalf at han skulle ønske han aldri hadde fått ringen: ”Da ville aldri noe av det vanskelige ha skjedd.” Men Gandalf svarer: ”Alt vi kan bestemme, er hva vi gjør med den tid vi er tildelt.” Han mener at det ikke er opp til oss å bestemme hva som skal skje med oss.

Til samtale: Frodo møter vanskelige valg. Hvorfor ønsker han at ringen aldri hadde kommet til ham? Kanskje var han redd for ansvaret han hadde påtatt seg?

Ved å være ringbærer, har Frodo en utrolig sjanse til å gjøre godt. Verden kan bli reddet – på grunn av ham! Men Frodo er opptatt av at livet ville vært lettere om han aldri hadde hatt ringen.

På tross av vanskene, råder Gandalf Frodo til å ikke ønske vekk ringen, men heller å møte utfordringene og gjøre gode valg i møte med oppgaven. Bibelen råder oss også til å ta de gode og rette valgene. I Rom 12, 9b står det: Avsky det onde, hold dere til det gode.

Det er ikke alltid lett å gjøre det rette. Av og til kan vi føle som Frodo: Vi skulle ønske vi slapp unna ansvar og vanskelige valg. Og noen ganger har vi lyst til å gjøre det vi vet er galt, fordi det virker enklere eller kanskje også artigere. Men valgene vi gjør, er med på å forme oss. Bibelen gir gode råd når den oppmuntrer oss til å tenke langsiktig – og å velge det rette. Det handler også om hvem vi vil være.

 

 

FILM: Narnia – Løven, heksa og klesskapet

9788205345867Poeng: Illustrere fristelsen til å velge det gale.

Start: 0:28:36. Scene 6. Heksas slede kommer nærmere og nærmere, og Edmund faller til bakken i det den farer forbi ham.
Stopp: 0:32:56. Før Lucy kommer inn i Narnia. Den siste replikken er når Heksa sier: ” Frem til det, min kjære, Mmm, kommer jeg til å savne deg.”
Lengde: 4 minutt og 20 sekund.

Om filmklippet: Fire barn har funnet et klesskap som fører inn i et forhekset land med eventyrskapninger. I landet Narnia oppdager barna at de er gjenstand for en profeti. Det er blitt forutsagt at to ‘sønner av Adam’ og to ‘døtre av Eva’ vil befri Narnia fra forbannelsen Heksa Hvit har lagt over landet. Klippet kommer etter at Edmund har fulgt etter Lucy gjennom klesskapet og plutselig oppdager at han er i Narnia.

Til samtale: Det går etter hvert opp for Heksa at Edmund og hans søsken er de som i følge profetien kommer til å gjøre slutt på hennes makt over Narnia (noe publikum ikke er klar over på dette tidspunktet i filmen). Hun prøver da å lure Edmund til å ta med seg Peter, Susan og Lucy til henne, slik at hun kan drepe dem og dermed behold makten. Hun appellerer til Edmunds grådighet og hans ønske om å få overtaket på sine søsken, spesielt hans eldre bror Peter.

Klippet kan bli brukt til å illustrere fristelse, grådighet, sjalusi eller bedrag.

 

 

FILM: Narnia – Løven, heksa og klesskapet

9788205345867Poeng: Vise konsekvensene av synd, og vise hvordan Jesus har betalt prisen for oss.

Start: 1:28:08. Scene 16. Dvergen Ginarrbrik annonserer Heksen, “Jadis, dronningen av Narnias”, sin ankomst i Aslans leir.
Stopp: 1:31:28 Aslan går tilbake til teltet sitt etter han har brølt mot Heksa i det hun spør: ”Hvordan kan jeg vite at du holder det du lover?”
Lengde: 3 minutt og 20 sekund.

Om filmklippet: Fire barn har funnet et klesskap som fører inn i et forhekset land med eventyrskapninger. I landet Narnia oppdager barna at de er gjenstand for en profeti. Det er blitt forutsagt at to ‘sønner av Adam’ og to ‘døtre av Eva’ vil befri Narnia fra forbannelsen som Heksa Hvit har lagt over landet.
Den yngste broren, Edmund, besøkte Narnia sammen med Lucy før de to andre søsknene ble med. Under dette besøket møtte han Heksa Hvit og sa seg villig til å føre sine søsken til henne. Når alle fire barna ankommer Narnia, drar etter hvert Edmund av gårde til Heksas slott på egen hånd og får en mye mindre gjestfri mottakelse enn han forventet. Dette klippet kommer etter at løven Aslans styrker har reddet Edmund ut av Heksas varetekt.

Til samtale: I klippet krever Heksa retten hun har til å henrette alle forrædere. Hun truer med at hvis ikke kravene hennes imøtekommes slik som beskrevet i ”den dypere trolldommen”, vil hele Narnia gå under. Hun blir med Aslan inn i teltet hans for å diskutere dette i ro og fred, og sier seg villig til å si fra seg kravet hun har rettet mot Edmund. På dette tidspunktet skjønner vi ikke hvorfor hun går med på det, men senere blir det klart at Aslan har sagt seg villig til å la seg henrette i Emdunds sted.

Klippet kan bli brukt når man snakker om Guds rettferdighet, og hva det innebærer at han lot Jesus bli drept for å betale for verdens synder.

Alternativt kan klippet bli brukt til å forklare alvorligheten ved og konsekvensene av synd.

 

 

FILM: Charlie og sjokoladefabrikken

charlie_og_sjokoladefabrikken_no-512835-frntlPoeng: Snakke om syndefallet og hvilke konsekvenser det har fått for menneskenes evne til å velge det gode og rette.

Start: Scene 2.
Stopp: Fram til fabrikkporten stenges foran alle arbeiderne.
Lengde: 6 minutt og 47 sekund.

Om filmklippet: Roald Dahls populære barnebok som her er filmatisert, forteller oss om den fattige gutten Charlie. Han spiser seg sjelden mett, og drømmer stadig om den sagnomsuste sjokoladefabrikken til Willy Wonka. I dette klippet forteller Charlies bestefar om fabrikken og historien om dens opprinnelse.

Til samtale: Enkelte element i klippet minner om Bibelens historie om skapelsen og syndefallet. Menneskene levde i en fantastisk hage, der de hadde mulighet til å velge fritt, også det å bryte det eneste budet Gud hadde gitt dem. Nettopp det valgte de, og som straff måtte de forlate den deilige hagen. Menneskenes forhold til Gud ble ødelagt.

Når du og jeg ikke klarer å leve etter de ti bud, er det fordi viljen vår til å velge det gode, til dels er ødelagt på grunn av syndefallet. Men de første menneskene som brøt Guds bud, hadde en reell mulighet til å la være å gjøre noe galt. Det var nettopp dette som gjorde deres feil så omfattende. Historien om syndefallet, som en kaller det, er en grunnleggende historie – for den forklarer hvordan problemene med å holde budene startet for oss mennesker. (Dette klippet blir brukt i bibelgruppeopplegget om de ti bud og det dobbelte kjærlighetsbud.)

 

 

FILM: Charlie og sjokoladefabrikken

charlie_og_sjokoladefabrikken_no-512835-frntlPoeng: Det kan være vanskelig, men alltid klokt, å holde seg til budene.

Start: Scene 20.
Stopp: 01:04:30 (En av jentene sier: ”Du kunne vise henne fram på tivoli.”)
Lengde: 5 minutt og 54 sekund.

Om filmklippet: En av guttene som besøker fabrikken er allerede forsvunnet, da han drakk av sjokoladeelven og ble sugd opp i et digert rør. Nå er det en av jentene som smaker på en tyggi som Wonka advarte henne mot. Hun svulmer opp til et digert blåbær foran de andre, og blir trillet bort.

Til samtale: På fabrikken får de besøkende se utrolige ting, og de har lov til å smake på nesten alt det fantastiske som finnes der. Men Willy Wonka har også regler for hva de besøkende får lov til å gjøre. Delvis fordi det bare er sånn, men først og fremst fordi det han advarer mot kan skade barna. Likevel klarer de ikke å holde seg, og en etter en blir barna offer for egen grådighet eller ønsket om å hevde seg selv. Vi kan se enda et eksempel på dette på slutten av fabrikkturen. Da er det bare Charlie og en annen gutt igjen. Alle de andre har brutt Wonkas regler og har måttet forlate fabrikken. (Dette klippet blir brukt i bibelgruppeopplegget om de ti bud og det dobbelte kjærlighetsbud.)

 

 

FILM: Charlie og Sjokoladefabrikken

charlie_og_sjokoladefabrikken_no-512835-frntlPoeng: Jesus tilgir når vi angrer. Men av og til må vi leve med noen konsekvenser av det vi har gjort.

Start: Scene 28.
Stopp: Fram til Wonka spør hvor Charlie bor.
Lengde: 3 minutt og 6 sekund.

Om filmklippet: Charlie vinner konkurransen, da alle de andre barna har brutt Wonkas regler. I klippet ser vi de andre barna. De er alle deformert eller sterkt skadet som en følge av ulydighetene.

Til samtale: Ingen mennesker klarer å følge Guds bud fullt ut. Hvorfor bryter vi Guds bud? Å bryte Guds bud, er også en konsekvens av syndefallet. Vi opplever nok alle av og til at vi blir mer drevet av for eksempel grådighet enn av ønsket om å følge de budene Gud har gitt oss. Men i motsetning til det som skjer med barna i filmen, blir ikke vi kastet vekk fra Gud selv om vi gjør gale ting. Det er her Jesus kommer inn i bildet. Gud tilgir oss når vi angrer og ber om tilgivelse. Men vi må likevel bære noen konsekvenser av det vi har gjort, selv om enn ikke resultatet alltid er så dramatisk som i filmen. (Hvis dere vil se hvordan det går med Charlie, kan dere se det siste klippet.) (Dette klippet blir brukt i bibelgruppeopplegget om de ti bud og det dobbelte kjærlighetsbud.)

Print Friendly, PDF & Email