Fra populærkulturen

FILM: Veien til Betlehem

Veien-til-BetlehemPoeng: Jesus er kongenes konge

Start: 1:21:06 (Gjeterne kommer til stallen. I kapittel 20 på DVDen)
Stopp: 1:25:10 (når stallen filmes utenfra)
Lengde på klippet: 4 min 4 sek

Om filmklippet: Maria og Josef har fått låne en stall hvor Maria fikk føde Jesus. Gjeterne på marken har hatt besøk av en engel som har fortalt dem at det er født en frelser i Betlehem. I klippet ser vi at gjeterne kommer sammen med de tre vismennene for å ære barnet.

Til samtale: På den tiden da Jesus ble født, hersket romerne i Israel. Men i Israel var det en profeti som sa: ”Se, dager skal komme, lyder ordet fra Herren, da jeg lar en rettferdig spire vokse fram i Davids ætt. Han skal være konge og styre med visdom og gjøre rett og rettferd i landet.” (Jer 23,5) Israelittene hadde et håp om at det en dag skulle komme en konge, en Messias, som skulle fri dem fra undertrykkelsen. Kong Herodes, som styrte i Israel på den tiden, hadde også hørt profetien. Da ryktet gikk om at denne kongen nå var født i Betlehem, fryktet han at han skulle miste all makt.

Men Jesus skulle vise seg å ikke være konge i den forstand som Herodes tenkte, eller israelittene for den saks skyld. Han kom ikke til jorden for at folk skulle tjene ham, men for selv å tjene og gi sitt liv for menneskene (Matt 20,28). Som Maria sier i klippet: ”Han er for hele menneskeheten. Vi har alle fått en gave.”

Når vi snakker om Jesus som konge, er det fordi han er en som fortjener å æres og tilbes. Han er, som den ene vismannen i klippet sier: ”Den ypperste av alle konger, født i største beskjedenhet. Gud, i kjøtt og blod.” Gud, skaper og opprettholder av hele universet, lot seg føde i en stall i Betlehem. Vi ser det på reaksjonene til de tre vise menn, spesielt hos den siste, hvor stort dette faktisk er. Vismannen blir fylt av en ærefrykt når han forstår hvem det lille barnet er.

 

FILM: Narnia – Løven, heksa og klesskapet

Legenden_om_Narnia_-_49399cPoeng: Jesu fødsel er begynnelsen på Guds plan for å frigjøre menneskene fra det onde

Start: 1:03:20 (Den hvite heksa kjører ut av grotten)
Stopp: 1:06:48 (Lucy sier: ”Gaver!”)
Lengde på klippet: 3 minutter og 28 sekunder

Om filmklippet: Broren Edmund har blitt fanget av den hvite heksa, og de tre andre søsknene er på vei til Aslan for å be om hjelp til å redde ham. Med seg på veien har de herr og fru Bever som ser på søsknene som de nye kongene og dronningene i Narnia. På grunn av heksas makt har det ikke vært jul i Narnia på over 100 år. I følge en gammel profeti, skulle ”to sønner av Adam og to døtre av Eva” redde Narnia fra den hvite heksas fryktelige styre. I klippet ser vi de tre søsknene på flukt over isen vekk fra det de tror er den hvite heksa. Men det viser seg at det er julenissen som igjen gjør sitt inntog i Narnia etter 100 år. Dette er et tegn på at den hvite heksas makt begynner å svekkes.

Til samtale: Når vi hører ordet ”julenisse”, tenker vi ofte på gaver. Og gaver er viktige, uansett hva de er verdt i kroner og ører. De er nemlig med på å vise at vi bryr oss om hverandre. Mange vil også si at det viktigste ved jula, er nettopp det å være gode med hverandre og å gjøre noe for dem som har det vanskelig.

Men hovedgrunnen til at vi feirer jul, er at Gud på et visst tidspunkt i historien gav oss mennesker den aller største gaven, sin egen sønn. Gud selv valgte å gå inn i den verden han hadde skapt. Da Jesus ble født i stallen i Betlehem, ble det første steget tatt mot å løsne syndens grep om verden. På samme måte er julenissens inntog i Narnia et tegn på at den hvite heksas kraft er i ferd med å svekkes. Når Jesus 33 år senere dør og står opp igjen, tar han det endelige oppgjøret med synden, og fullfører sin gjerning på jorda. Men for at han skulle komme dit, måtte han først bli født og leve et liv som menneske. Dette feirer vi i jula, og når vi er gode mot hverandre og hjelper de som har det vanskelig, er det i grunnen en takk for den store gaven Gud sendte oss.

MUSIKK: U2 – Peace on earth (fra albumet All that you can’t leave behind)

 

 

U2-All-thatPoeng: Jesus tilbyr en fred som denne verden ikke kan tilby

Om sangen: Sangen ble skrevet etter Omagh-bombingen i Nord-Irland i 1998 (for hele teksten, klikk her). Det første verset i sangen er slik:

Heaven on Earth, we need it now
I’m sick of all of this hanging around
Sick of sorrow, sick of the pain
I’m sick of hearing again and again
That there’s gonna be peace on Earth

Til samtale: Det 20. århundret var det verste århundret til da i historien, i forhold til kriger og konflikter. Og slik det 21. århundret har startet, ser det ikke lovende ut. Bono (vokalisten i U2) spør lenger ut i denne sangen: We hear it every Christmas time, but hope and history won’t rhyme, so what’s it worth, this peace on earth? Det kan virke håpløst å tro at det noen gang skal bli fred på jorden.

Men hva slags fred var det englene sang om på Betlehemsmarkene? Som Bono i U2 riktig påpeker; hører vi hver jul: ”Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker som Gud har glede i” (Luk 2,14). Her er det ikke snakk om fred i betydningen ”en verden uten krig”, her og nå. I Joh 14,27 sier Jesus: ”Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet.” Vi kan ha en fred midt i all elendighet, krig og urettferdighet på jorden.

Jesus tilbyr en fred som denne verden ikke kan tilby; fred i hjertet, fred med Gud, Guds fred – under alle forhold. Samtidig har Gud lovet oss en evighet uten krig og ondskap. Dette er en del av det håpet vi eier ved å tro på Jesus.

Print Friendly, PDF & Email