Aktiviteter

KONKURRANSE: «Når lyver jeg?»

Poeng: Ting kan virke mer sannsynlig jo mer vi oppdager

Be alle konfirmantene om å reise seg. Forklar at du nå skal komme med noen påstander. Etter hver påstand skal dem som tror at du snakker sant, sette seg ned. De skal bare bli stående dersom de mener du ikke snakker sant.
1.Jeg kan fly
2.Jeg kan fly helt til Amerika
3.Jeg kan fly helt til Amerika hvis jeg kjøper en billett og hopper på et fly

Forhåpentligvis vil de fleste konfirmantene bli stående i begynnelsen og når du kommer til den siste påstanden, vil de fleste sitte nede.

Til samtale: Hvorfor forandrer en mening etter hvert som påstandene kommer? Selv om noe kan virke usannsynlig til å begynne med, kan det bli mer sannsynlig jo mer vi oppdager og lærer. Når det gjelder Gud, så kan det kanskje i utgangspunktet virke usannsynlig å tro at han finnes. Men ved å tenke nøyere, se nærmere på ulike argumenter for og imot og finne ut mer om hva Bibelen sier om Gud, kan det bli mer sannsynlig å tro at Gud finnes.

 

 

KONKURRANSE: «Løgn eller sannhet»

Poeng: Bli klar over hvordan en tenker når en skal finne ut om noe er sant eller ikke

Fortell tre ting om deg selv som stemmer og en ting som er løgn. Konfirmantene skal forsøke å finne ut hvilken av disse fire påstandene som ikke stemmer. Dette kan du gjøre flere ganger. En kan også ta en runde hvor folk forteller ting om seg selv slik at de andre kan gjette om det de sier stemmer eller ikke.

Til samtale: Uavhengig av om mange gjettet riktig eller ikke – hvordan gikk en her fram for å finne ut hva som var løgn og ikke?
Her er vi faktisk i gang med å finne fram til metoder for å finne ut om det andre forteller oss, er sant eller ikke. Å skille løgn fra sannhet er viktig. Det gjelder på alle området i livet vårt, men spesielt når det kommer til spørsmål om hvem Gud er.

Print Friendly, PDF & Email