Hovedopplegg

MÅL: Konfirmantene skal få en innføring i troverdige argumenter for Guds eksistens.

 

UNDERVISNINGSOPPLEGG: Opplegget er beregnet for en dobbelttime. Det er fullt mulig å bruke bare deler av opplegget. Opplegget berører imidlertid også temaene Gud som skaper, mennesket skapt i Guds bilde og Guds ønske om fellesskap med alle mennesker. Vi anbefaler den som skal lede timen(e) å lese artiklene ”Brukerveiledning” og ”Bruk av filmklipp” i forberedelsen av undervisningen, samt teksten «Bakgrunn» som hører til dette opplegget.

 

Last ned kort disposisjon her

 

INTRO

AKTIVITET: Samtale om bevis

Poeng: Vi kan argumentere for at noe eksisterer, uten at det kan bevises fullt ut

Innled med en samtale om bevis. Spør om konfirmantene kan bevise at prinsesse Märtha Louise eksisterer. Læreren kan gjerne provosere ved å argumentere mot at hun finnes. Du kan også be dem bevise at Australia finnes.

Når vi skal vurdere om vi mener det er sannsynlig at noe eksisterer eller ikke, er det vanlig å se på argumenter for og argumenter mot, og deretter spørre hva som er mest sannsynlig eller troverdig. Ta gjerne tak i noen av argumentene og spør hva som gjorde at konfirmanten mente det var et godt argument for/mot prinsessens eller Australias eksistens.

Argumenter som kan dukke opp:

• Møtt Märtha personlig/vært i Australia selv
• Det vi har hørt om Märtha, gjør at det høres fornuftig ut at hun finnes/har sett Australia på kartet
• Sett Märtha på TV/sett programmer og reportasjer fra Australia
• Personer en har tillit til, har sett eller møtt Märtha/vært i Australia

Til samtale: Det vil være litt spesielt dersom en ikke tror at Märtha eller Australia finnes. Likevel kan det være vanskelig for konfirmantene å bevise at prinsessen eller verdensdelen eksisterer. Det er alltid mulig å trekke bevisene i tvil. Der hvor det ikke finnes håndfaste bevis, må vi operere med sannsynligheter eller troverdige forklaringer. Forklar at dere i dag skal snakke om Gud. Når kristne snakker om ”Gud” menes en evig og personlig skaper og opprettholder av universet. Men for at det skal være noen vits å snakke om hvem Gud er, bør en først se på spørsmålet om Gud virkelig finnes eller ikke. Derfor skal dere se på noen troverdige argumenter for at Gud finnes.

Poengter gjerne at dere skal se på troverdige argumenter for at Gud finnes, ikke håndfaste bevis. Denne typen argumenter er ikke bevis som gir 100 % bekreftelse, men filosofiske eller logiske argumenter som gir gode grunner for Guds eksistens. Denne typen bevis tror vi på i mange sammenhenger: vi tror på vår egen fornuft og våre sanser, uten at vi dypest sett kan bevise noen av delene. Når det gjelder Gud, har ingen noen gang sett eller tatt på Gud, men det betyr ikke at han ikke finnes. På samme måte som vi ikke kan se eller ta på vinden, så tror vi likevel at det finnes vind. Siden det er mange som trekker Guds eksistens i tvil, kan det være nyttig å gå gjennom noen troverdige, logiske grunner for å tro at han finnes.

Merk: Noen bruker begrepet «Gudsbevis», og mener da i praksis troverdige argument for Guds eksistens.

 

AKTIVITET: Kartlegge meninger om Guds eksistens.

Poeng: Vise at Gud er et reelt alternativ og utfordre konfirmantene til å ta stilling til spørsmålet om Gud finnes.

Del ut en post-it-lapp til hver av konfirmantene. Skriv JA, NEI og VET IKKE i kolonner på tavla/flip-overen. Be deretter konfirmantene tenke over spørsmålet: ”Tror du at Gud finnes?”, og deretter skrive ett av disse svaralternativene på lappen sin. Du kan godt be dem skjule hva de skriver og brette lappen godt sammen, for å sikre at svarene er anonyme. Poenget er jo ikke at læreren skal få vite hvem som tror at Gud finnes eller ikke, men å utfordre konfirmantene til å tenke over hva de selv mener. Læreren samler inn lappene, sorterer dem og henger dem opp under den tilhørende overskriften.

Til samtale: Om vi ser rundt oss i samtiden vår, finner vi alle disse svaralternativene. For eksempel er det ganske mange som ikke tror at Gud finnes (henvis gjerne til de lappene under overskriften NEI, dersom det er noen lapper der…). La oss derfor spørre hvor sannsynlig det egentlig er at Gud finnes? Vi skal nå se på fire argumenter for hvorfor det er troverdig eller sannsynlig at Gud finnes. (Erfaring, første årsak, moral og samvittighet og design.)

 

HOVEDDEL: Film og Bibel

1) Argument ut fra erfaring
FILMKLIPP: The Day After Tomorrow
Poeng: Erfaring som argument for at Gud finnes

Start: 0:03:00 (start kapittel 2 – filmer over isen)
Stopp: 0:07:54 (aktivister roper ”Stopp global oppvarming! Stopp global oppvarming!”)
Lengde: 4 min 54 sek

Om klippet: Et forskerteam er i Arktis for å ta prøver av isen. Mens de er der, slår isen sprekker tvers gjennom leiren deres og lederen for teamet, professor Hall, overlever med et nødskrik. Senere holder den samme professor Hall en tale om miljøet på en klimakonferanse i regi av FN. Her må han forklare situasjonen grundig for blant annet USAs visepresident.

Til samtale: Visepresidenten er mer opptatt av verdensøkonomien enn av den smeltende isen og miljøet. Han anklager professor Hall for å dikte opp sensasjonelle nyheter. Hvorfor tror du visepresidenten mener at det Hall sier, er løgn og bare har til hensikt å skape en sensasjon? (Professor Hall hadde erfart den smeltende isen på kroppen, noe visepresidenten ikke hadde.)

Det er mange mennesker som har opplevd at Gud har grepet inn i livet deres og hjulpet dem. Men for en som står utenfor, kan det kanskje virke merkelig og vanskelig å tro på. (Her kan læreren gjerne referere til slike historier og/eller fortelle en personlig historie om et møte med Gud, eventuelt utfordre konfirmantene til å fortelle historier der Gud har grepet inn.)

 

BIBELFORTELLING: Paulus på vei til Damaskus (Apg 9, 1-19)

Poeng: Erfaring kan føre til tro

Les historien om da Paulus var på vei til Damaskus. Læreren kan eventuelt gjenfortelle den med egne ord.

Til samtale: Paulus var altså en som prøvde å drepe de kristne, han forfulgte dem. På vei til en by som het Damaskus strålte plutselig et sterkt lys fra himmelen rundt ham, og han hørte en stemme som sa: ”Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?”. Da Paulus, eller Saul som han da het, spurte hvem det var som snakket, svarte stemmen: ”Jeg er Jesus, han som du forfølger”. Paulus ble blind og var blind i tre dager før han fikk synet tilbake og begynte å tro på Jesus. Paulus kom til tro gjennom erfaring.

Bibelen forteller om mange mennesker som opplevde at Gud talte til dem. Han gav løfter til Abraham, Isak og Jakob. Han talte til Moses, og ba ham føre israelittene ut fra Egypt. Gjennom slike fortellinger ser vi hvordan Gud viste seg å være til å stole på, ved at han handlet og grep inn. Men det er viktig å fremheve at erfaringene våre er subjektive og aldri alene kan forklare at Gud finnes, selv om erfaringen er et sterkt argument. Derfor skal vi se litt nærmere på flere argumenter.

 

AKTIVITET: Sende signal (Lagkonkurranse)

2) Argument ut fra første årsak

Poeng: Noe eller noen må ha satt i gang prosessen

Del konfirmantene i to grupper og be dem stille seg opp i to rekke mens de lukker øynene og holder hverandre i hendene. I enden av hver rekke plasserer du en ting (fyrstikkeske, flaske, et DVD-cover etc.) som sistemann i rekken skal gripe tak i når han/hun kjenner sidemannen klemme hånden sin. På lærerens signal skal konfirmanten som står først i rekken, klemme sidemannens hånd som igjen klemmer sin sidemann i hånden. På den måten sendes klemmingen videre gjennom rekken helt til sistemann tar tak i tingen.

Til samtale: For at noe i det hele tatt skulle kunne skje her, måtte noen sette klemmingen i gang. Leken ble startet ved at læreren ga klarsignal og førstemann klemte i hånda til naboen. OBS! Det kan være fristende å jukse her, ved at noen et stykke ute i rekka plutselig klemmer nestemann uten først å kjenne et håndtrykk i sin hånd. Dersom dette skjer, kan læreren påpeke at det også måtte være noen som satte denne prosessen i gang. Uten at noen jukset, ville det jo ikke vært noe juks. Noe eller noen måtte ha satt i gang den prosessen også!

Alt vi kjenner til i vårt fysiske univers, har en årsak. Du er født av en mor og en far som igjen er født av en mor og en far som igjen er født av en mor og en far som igjen… Samtidig har naturen vært i stadig forandring. Et sted og på et tidspunkt må verden ha begynt. Helt fram til begynnelsen av 1900-tallet var det mange tenkere som mente at universet må ha vart evig. I det 20. århundret har man så funnet bevis for at universet en gang begynte ved en stor eksplosjon. Det kalles i dag ”The Big Bang”. Det betyr at universet startet en gang. Vi må jo da spørre: Hva står bak Big Bang? Noe eller noen må ha startet denne kjeden av hendelser, uten og selv ha noen årsak. Noe eller noen må ha vært først. Dette ”noe/noen” kalles ”den første årsak” og kristne tror at denne årsaken er Gud.

Bibelvers: 1 Mos 1,1: ”I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.” Det var Gud som startet alt i begynnelsen.

Merk: Her kan ofte noen spørre ”Hvem har skapt Gud?” eller: ”Hva er årsaken til Gud? Alt har jo en årsak?” Da må vi svare: ”Alt det vi kjenner til i vårt fysiske univers, har en årsak. Det betyr ikke at alt må ha en årsak. Hvis noen har skapt Gud, hvem har da skapt det/den som skapte Gud? Det er derfor logisk at det står noe eller noen bak alt sammen som er evig og som ikke selv er skapt.” Gud er per definisjon en som ikke har en årsak. Gud bare ‘er’, og han har alltid vært. Han er evig, uten begynnelse og slutt. Derfor blir spørsmålet om årsaken bak Gud, ulogisk og faktisk meningsløst. Universet roper etter en forklaring og en årsak. Gud selv trenger ingen årsak.

 

SITAT: Coldplay ‘What if’

3) Argument ut fra moral og samvittighet
Poeng: Vi har en samvittighet som lærer oss om rett og galt. Hvor kommer den fra?

“What if there was no light/nothing wrong, nothing right/what if there was no time/and no reason and no rhyme” (Coldplay ‘What If’)

Coldplay er et populært britisk band. Frontfigur Chris Martin er spesielt kjent for å støtte kampanjer for rettferdig handel og sletting av utenlandsgjeld, og for sitt tidligere ekteskap med skuespilleren Gwyneth Paltrow. Sangen er på Coldplays tredje album, X&Y, som kom ut i juni 2005.

For hele sangteksten, se her.

Til samtale: Hva om det var slik som sangteksten her sier? Hvordan ville livet da være? Men dette er jo ikke virkeligheten. Tekstforfatteren spør fordi det er en selvfølge at noe er rett og noe er galt, og det er vanskelig å se for seg livet uten at det var slik. Vi blir ofte opprørt over ting vi ser/hører/opplever, fordi det er noe inni oss som sier at dette er galt, – dette er umoralsk eller uetisk.

Dette ’noe’ inni oss kalles samvittigheten, og det at vi mennesker har samvittighet og moral, er også et argument for at Gud finnes. Dersom vi ser oss rundt, oppdager vi at uansett hvilken kultur mennesker tilhører og hvilken tro de har, så finnes det noe som de aller fleste sier er galt. Det kan for eksempel være vold eller drap, eller når noen lurer seg unna forpliktelsene de har til fellesskapet (eks. snyter på skatten).

Selv om vi ofte er uenige om hva som er rett og galt, så vil de aller fleste være enige om at det faktisk finnes noe som ER rett og noe som ER galt. Hvorfor er det slik? Det må være noe eller noen som har gjort det slik at vi mennesker skiller mellom rett og galt. Det må være noe eller noen over og utenfor naturen, noe(n) som har gitt oss evnen til å tenke før vi handler. Evnen til å vurdere egne og andres handlinger som rette/gale, gode/vonde.

Hvis vi mener at det finnes en form for naturlig lov (altså forskjell på rett/galt), så må vi også spørre oss hvor denne tanken om en lov kommer fra. Kristne tror at det er Gud som har gitt menneskene samvittighet og evne til å gjøre moralske vurderinger. I kristen tro regnes egenskapen til å skille mellom rett og galt som en del av menneskets Gudsbilde, slik det beskrives i 1.Mos 1, 26-27. Menneskene er mer enn bare natur, mer enn atomer i bevegelse. Vi er moralske vesen.

 

AKTIVITET ALT.1: Lage ”potetfigur”

4) Argument ut fra design

 

AKTIVITET ALT.2: La konfirmantene se og ta på håndarbeid.

4) Argument ut fra design

Poeng: Det er sannsynlig at universet og jorden ikke ble til ved en tilfeldighet, men at det står en designer bak

Alternativ 1: Del konfirmantene opp i grupper. Hver gruppe får utdelt fyrstikker og en potet. Ut fra dette skal de på fem minutter rekonstruere en valgfri kjent person. Vær kreative! Den beste potetfiguren vinner (her bestemmer læreren hva som menes med ”beste potetfigur” (detaljer, mest tro mot originalen, etc.)). Vi oppfordrer til premiering! Plastelina/modellkitt (fås i de fleste leketøysbutikker) kan eventuelt brukes i stedet for potet og fyrstikker.

Alternativ 2: Ta med håndarbeid som du sender rundt. F. eks. strikkede sokker, broderi, treskjæring, keramikk.

Til samtale 1: Konfirmantene på de ulike gruppene hadde en plan for hvordan potetfiguren skulle se ut, hvordan den skulle designes. Uten dem som designere, ville det ikke blitt noen potetfigur. Det var ikke tilfeldig hvordan figuren ble seende ut, konfirmantene hadde en plan for hvordan de skulle sette fyrstikkene inn i poteten. (Selv om det selvsagt varierer hvor seriøst de tok oppgaven.)

Til samtale 2: Noen har hatt en plan eller en oppskrift for hva de skulle lage og hvordan det skulle gjøres. Sokker blir ikke til av seg selv. Man kan ikke riste verktøy og trebiter i en boks og få ut ferdig treskjæring.

Litt på samme måte er det med universet, men selvfølgelig mye mer komplisert. Universet kan ikke bare ha oppstått helt tilfeldig av seg selv. Ingenting gjør det. Det er sannsynlig at noen eller noe må stå bak. Universet er så komplisert og lovmessig at det er sannsynlig at det er blitt designet med vilje og hensikt. Alt fra naturlovene med tyngdekraft og galaksenes baner, til menneskets finjusterte kropp og imponerende hjernefunksjoner, peker i denne retning. Dermed er det logisk og sannsynlig at det finnes en designer, nemlig Gud.

Vi kan ikke forstå fullt ut hvordan Gud har skapt verden. Men når vi ser på alt det fantastiske som finnes, kan vi forstå at det må være en Gud som har skapt det.

Du lever i denne verden. Om Gud har skapt verden, så har han altså skapt deg også! Noen tror at mennesker ikke er noe mer enn høyt utviklede dyr. Men i Bibelen kan vi lese at Gud satte mennesket i en særstilling i forhold til dyrene. Menneskene er skapt i Gud bilde. De ble satt til å passe på jorda og alle dyrene, de var Guds representanter på jorda.

 

BIBELVERS

Poeng: Konfirmanten skal se at han/hun er spesiell i Guds øyne

Hvis Gud ikke fantes og alt bare var en kollisjon av atomer, da ville det være logisk at mennesket bare var et høyt utviklet dyr. Da hadde vi egentlig ikke mer krav enn dyrene på å leve og bli behandlet med respekt. Men Gud finnes og Han har skapt mennesket med en egen verdi og satt mennesket i en særstilling i forhold til dyrene:

1 Mos 1, 26-28: Da sa Gud: «La oss skape mennesker i vårt bilde, som et avbilde av oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden.» Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. Gud velsignet dem og sa til dem: «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere! Dere skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen og alle dyr som det kryr av på jorden!»

Jer 1,5: ”Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg, og før du ble født, helliget jeg deg; til profet for folkene satte jeg deg.”

Joh 3,16: ”For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.”

Til samtale: Bibelen sier at mennesket er mer enn høyt utviklede dyr. Du er skapt av Gud med hensikt og mening. Gud kjente deg allerede før du ble født. Bibelen sier at Gud ikke bare er den mektige skaperen av universet, Han er også en personlig Gud som ønsker kontakt med deg! Han kjente deg før du ble formet i din mors liv. Gud elsket verden så høyt at han lot Jesus bli straffet med døden for alt det gale som er tenkt, sagt og gjort til alle tider (altså: synden vår). Derfor kan vi være venner med Gud og snakke direkte med Ham, slik som de første menneskene etter skapelsen. Gud har omsorg for deg!

 

AVSLUTNING:

Til samtale: Vi har fokusert på det som noen kaller «Gudsbevis», og sett at det finnes troverdige argumenter for at Gud finnes. Hvilke argumenter kan konfirmantene huske? (Erfaring, første årsak, moral og samvittighet og design.) Henvis gjerne til filmklippene og aktivitetene slik at de ser poengene med illustrasjonene tydeligere. Hvilke(t) argument synes konfirmantene er mest troverdig(e) – og hvorfor?

Ut fra argumentene kan vi si at Gud er første årsak og kilden til alt. Det er Han som startet kjeden av hendelser som skapte verden og universet. Han har skapt alt med enorm perfeksjon, helt ned til den minste detalj. Alle cellene i kroppen vet akkurat hva de skal gjøre… Mennesket er kronen på Guds skaperverk.
Gud er evig og står utenfor vår verden, utenfor tid og rom. Samtidig deltar han i vår verden, og møter mennesker med sin kjærlighet.

 

PUNKT TIL OPPSUMMERING

• Argumenter for Guds eksistens:

o Erfaring
o Første årsak
o Moral og samvittighet
o Design

• Bibelens bilde av hvem Gud er:

o Gud er skaperen av alt, herre over liv og død
o Gud ønsker å ha kontakt med hvert enkelt menneske (Joh 3,16)
o Gud er som en god far for sine barn (1 Joh 3,1)

• Bibelens bilde av hva mennesket er:

o Mennesker er mer enn høyt utviklede dyr (1 Mos 1,26-28)
o Gud har skapt hvert menneske i sitt bilde (1 Mos 1,27)
o På grunn av syndefallet, trenger hvert menneske hjelp for å leve evig sammen med Gud. Denne hjelpen kalles frelse: det betyr at Jesus ble straffet for alle synder til alle tider da han døde og sto opp (Joh 3,16).

Materiell:

• Filmen The Day After Tomorrow
• Papirlapper (post-it)
• Penner til hele klassen
• Flip over/tavle
• Gjenstand til klemmeaktivitet
• Utstyr til aktiviteter:

o Alternativ 1: Poteter og fyrstikker el. plastelina
o Alternativ 2: Håndarbeid

Print Friendly, PDF & Email