Aktiviteter

(Disse aktivitetene er de samme som er publisert under «aktiviteter», jenter og selvbilde/identitet)

 

KONKURRANSE: «I riktig rekkefølge»

Poeng: Mennesker måler hverandre etter mange slags kriterier. Men hos Gud har alle samme verdi.

Del konfirmantene inn i to grupper. Be dem om å stille seg opp på rekke i riktig rekkefølge i forhold til oppgaven du gir dem. Aktuelle oppgaver kan være:

– Etter skostørrelse
– Etter bursdag
– Etter høyde

Disse tre første oppgavene gir poeng.
Til slutt ber du dem stille seg opp på rekke etter hvilken verdi de har hos Gud. Dette er et utgangspunkt for å snakke om at alle mennesker har samme verdi hos Gud.

 

 

KONKURRANSE: «Kongen befaler»

Poeng: Hvem lytter du til?

Hver gang du sier ”kongen befaler” foran en instruksjon, må konfirmantene gjøre det du sier. Hver gang du går rett på instruksjonen (eks: sitt ned, reis deg, stå på en fot, vift med høyre hånd, klø deg i hodet og lignende), og ikke tar med innledningen ”kongen befaler”, skal de ikke gjøre det du befaler. Den som utfører befalingen uten at du har begynt setningen med ”kongen befaler”, er ute av leken.

Når du har en vinner, eller når du synes leken har vart lenge nok, kan du spørre konfirmantene om hvorfor de gjorde det som ble fortalt dem. Selv om kongen befalte at de skulle gjøre noe, – var det god nok grunn til å gjøre det? Og hvem er denne kongen som befaler? Hvorfor skal vi lytte til ham? Ja, hvem skal vi lytte til – og la bestemme?

Kan brukes som introduksjon til å skulle snakke om reklamen som ønsker å ”befale oss” til å kjøpe det og det og til å se slik og slik ut. Hvorfor får reklamen ofte befale over oss? Hvorfor følger vi den så lett?

 

 

KONKURRANSE: «Spise marshmallows»

Poeng: Vi trenger hverandre.

Velg ut fire konfirmanter som skal delta i en fysisk utfordring foran resten av klassen. Gi hver av dem en gaffel som er tapet fast til en lang pinne (pinnen MÅ være så lang at det ikke er mulig å føre marshmallowen til munnen), og fest en marshmallow (eller lignende) på gaffelen. Si nå at de har 30 sekunder på seg til å spise en marshmallow. Deltakerne skal velge hvilken hånd de vil bruke, den andre handa må de holde bak på ryggen. De må dessuten holde i pinnen i motsatt ende av der gaffelen er. Hvis ingen av deltakerne forstår at det vil være lettere for dem å utføre oppgaven om de spiser av hverandres gafler, kan du fortelle dem dette etter omtrent et halvt minutt.

Til samtale: Selv om dette skulle være en fysisk utfordring, måtte likevel ikke deltakerne være i god form eller ha en sterk kropp for å gjennomføre oppgaven. Men for å klare oppgaven, måtte de tenke seg om, være kreative og villige til å prøve ulike løsningsmåter. De egenskapene som en her trengte for å løse oppgaven, er ikke slike som en på forhånd kan se om noen har eller ikke.

Dette kan brukes som introduksjon til å snakke om ytre og indre kvaliteter hos mennesker og om dette at vi trenger hjelp fra hverandre. (NB: Ut fra denne aktiviteten og samtalen, kan det kanskje virke som om en ikke gir like stor verdi til mennesker som av ulike grunner har nedsatt evne til å tenke logisk. Dette er selvsagt ikke noe vi ønsker å formidle.)

 

 

MIME: «Hva arbeider jeg med?»

Poeng: Å forankre sin verdi i Gud .

Be fire frivillige komme fram. Be de om å mime et yrke. Resten av konfirmantene skal nå gjette hvilket yrke de har.
Eksempler: Politi, brannmann, astronaut, lærer, danser, journalist, TV-vert, resepsjonist.

Til samtale: Mange som får spørsmålet ”hvem er du?”, innleder svaret ved å henvise til hvilket yrke de har. De blander altså hva de er med hvem de er.
Men hvem du er, kommer ikke an på hva du presterer, hva du er god til eller hva du ikke mestrer. Svaret på ”hvem du er” ligger i hvem Gud skapte deg til å være; nemlig hans barn.

 

 

KONKURRANSE: «Landminer»

Poeng: Å lytte til Guds stemme blant alle de andre.

Du trenger:
Skjerf eller sjal
Vannballonger om dere er utendørs
Pappkopper om dere er innendørs

Lag et ”minefelt” ved å sette opp en tilfeldig løype av vannballonger eller kopper på et område. Utendørs vil et asfaltert område fungere ypperlig. Dersom øvelsen utføres på gress eller innendørs, må du lage noen grenselinjer.

Del gruppen inn i lag på fire eller fem. Gi hvert lag et skjerf som de bruker til å binde for øynene på et lagmedlem. Målet med leken er at laget skal få den personen som ikke ser, gjennom minefeltet raskest mulig og med færrest mulig uhell.

Dersom en person kommer borti en mine, er denne ute. (Dersom det spruter vann, er det bare enda mer moro). En rask vri kan gjøres ved at dersom en person ryker ut, blir det markert ved at dommeren heller et glass vann over hodet på deltakeren.
Lagmedlemmene må være øyne for sitt lags deltaker og fortelle ham/henne hvor de skal gå. De som skal krysse feltet i blinde, må holde seg innenfor grenselinjene. Lagmedlemmene hjelper hverandre ved å rope ut retningen. Medlemmer av andre lag må gjerne forsøke å villede ved å rope ut feil anvisninger.

Sjansene for å komme seg tørr gjennom leken, blir bedre om personen i minefeltet velger seg ut én bestemt stemme og lytter til den ene stemmen gjennom hele vandringen.

Til samtale: Mange stemmer vil prøve å fortelle oss hva vi skal gjøre, hva vi skal velge og hvem vi skal være. En kan lett bli forvirret. Hvem skal vi lytte til? Og hvor finner vi stemmen til den som kan vise oss vei?
Gud som har skapt oss, kjenner oss og vet hva vi trenger. Hans planer for oss er gode (Jer 29, 11). Ved å lytte etter Guds stemme blant alle de andre, kan vi finne ut hvem vi er.

 

 

KONKURRANSE: ”Hvem er jeg?”

Poeng: Vi har alle noe som er typisk oss, noen indre og ytre kjennetegn som folk vil trekke frem når de skal beskrive oss. Vi er unike, noe helt for oss selv.

Del gruppen inn i to lag. Finn en som kan holde orden på poengene. Forklar at hvert lag kommer til å få noen hint, og ut fra hintet må de identifisere en rollefigur fra en tegneserie/en film/en bok. Dersom de klarer å gjette riktig etter det første hintet, får de tre poeng. Om de behøver flere hint, får de bare ett poeng. Hvis de ikke klarer å gjette riktig etter at alle hintene er gitt, kan det andre laget forsøke å gjette. Klarer det laget oppgaven, får de ett poeng.

Lag A

3 poeng:
Jeg er et dyr
1 poeng:
Jeg er en løve
Jeg hersker over Narnia

Svar: Aslan

Lag B

3 poeng:
Jeg bor i Sherwoodskogen
1 poeng:
Jeg er en utmerket bueskytter
Min fiende er sheriffen i Nottingham

Svar: Robin Hood

Lag A

3 poeng:
Jeg er en superhelt
1 poeng:
Kjennemerket mitt er et dødninghode
Jeg er også kjent som ”Ånden som går”

Svar: Fantomet

Lag B

3 poeng:
Jeg er ganske liten
1 poeng:
Jeg er ute på et viktig og farlig oppdrag
Jeg har to venner som er like små som meg, og flere som har vanlig høyde

Svar: Frodo

Lag A

3 poeng:
Jeg bor helt alene
1 poeng:
Jeg har rødt hår
Jeg er veldig sterk

Svar: Pippi Langstrømpe

Lag B

3 poeng:
Jeg er grønn
1 poeng:
Jeg er forelsket i en prinsesse
Jeg har et esel som venn

Svar: Shrek

Print Friendly, PDF & Email