Hovedopplegg

 MÅL: Mennesket er skapt i Guds bilde. Vår verdi ligger ikke i utseende eller prestasjoner, men i at vi ønsket av Gud. Guds kjærlighet til oss slik den er åpenbart ved Jesus, viser hvem vi er.

 

UNDERVISNINGSOPPLEGG: Opplegget trenger ikke brukes i sin helhet. Vi anbefaler imidlertid å ta med hoveddelen med film og Bibel, samt aktiviteten hvor en tegner på flipover (se slutten av timen). Bruk gjerne egne erfaringer i undervisningen. Se også opplegg om jenter og selvbilde. Ved å hente litt fra begge oppleggene, vil en få et undervisningsopplegg som kan brukes uten å dele gruppen.

 

Last ned kort disposisjon her

 

INTRO

AKTIVITET: Solbrilleleken

Poeng: Av og til trenger vi et større perspektiv.

Bruk solbriller/briller (ca. seks par). Sett mørk teip på glassene, slik at en bare kan se gjennom en liten sprekke. Del ut brillene og lek for eksempel stolleken eller ”slå på ringen”.

Til samtale: I dag skal vi snakke om selvbilde. Vårt perspektiv på hvor mye vi er verdt, kan ofte være for snevert. Når perspektivet for hva som gir oss verdi, er for snevert, kan livet bli vanskelig å håndtere – slik som her i leken.

 

HOVEDDEL: Film og Bibel

FILMKLIPP: Ringenes Herre, Ringens brorskap

ab45f24a8aacd85d33c5304c625cb6a2Poeng: Når en bedømmer etter førsteinntrykket, kan en gå glipp av mye. Men det finnes En som ser forbi fasaden.

Start: Scene 2
Stopp: Når Gandalf skyter opp fyrverkeri fra kjerren, og barna jubler.
Lengde: 3 minutt og 36 sekund

Om filmen: For å introdusere filmen og historien rundt Ringenes Herre, kan du gjerne stille spørsmål og få konfirmanter til å svare. Her er det mange som kan mye og som synes det er gøy å kunne fortelle. Still gjerne også spørsmål om Frodo ut fra det du vet om ham, eller ut fra teksten som følger her:

Ringenes Herre foregår i Midgard, der menneskene deler verden med udødelige alver, mektige trollmenn, flittige dverger og små hobbiter. Frodo er en hobbit. Alle hobbiter er mellom 70 og 130 cm høye, har lange fingre, er gode og runde (spiser godt), har krøllete brunt hår og store, hårete føtter. Hobbiter bruker ikke sko om de kan unngå det. De spiser seks fulle måltider pr. dag og deres favorittsyssel er å røyke pipeurt. Hobbitene er dessuten kjent for å ha den beste pipeurten som kan oppdrives. De bor i fred og ro i Hobsyssel. Frodos onkel, Bilbo, fant i sin tid en magisk ring. Etter hvert blir det klart at denne ringen har en enorm makt. Dersom den faller i hendene på onde vesener (og den onde herskeren Sauron), vil dette få katastrofale konsekvenser for Midgard. Den eneste løsningen er å ødelegge ringen.

Om klippet: Her møter vi Frodo hjemme i Hobsyssel før han vet noe verken om ringen, oppdraget eller ferden han skal legge ut på. Han møter Gandalf, og sammen kjører de rundt i en kjerre, mens de prater sammen og har det koselig. Klippet er ikke rikt på handling. Konfirmanten skal først og fremst få et bilde av hobbiten Frodo.

Til samtale: I klippet møter vi Frodo før han vet noe om ringen og det farlige oppdraget som venter. Men snart vil han bli overlatt ringen og dratt inn i voldsomme hendelser. Senere i filmen ser vi at mange mektige skapninger samles i det høye råd for å avgjøre hva som skal skje med ringen. Til slutt tilbyr Frodo seg å bære ringen videre til Dommedagsfjellet, det eneste stedet hvor ringen kan ødelegges.

Ikke alle i det høye råd er like begeistret for at hobbiten Frodo skal ha ansvar for ringen.
– For hvilke kvaliteter har han egentlig?

Svar ut fra inntrykket vi fikk av Frodo ut fra klippet vi nettopp så.

 

AKTIVITET: Quiz

Poeng: Synliggjøre at det ikke alltid er lett å gjenkjenne en helt.

Les opp egenskapene som er nevnt nedenfor. Ved hjelp av håndsopprekking kan nå konfirmantene stemme over hvorvidt de sier seg enig i beskrivelsene av Frodo eller ikke. NB: Dette gjelder Frodo som anonym hobbit, før han la ut på reisen.

•Muskuløs?
•Fancy klær?
•Slående kommentarer på lager?
•Opptatt av image?
•Flink i idrett?
•Kul?
•En som folk naturlig så opp til?
•Utpreget leder?
•En som folk trodde kunne utføre heltedåder?

Til samtale: Nei, han var jo bare en liten og redd hobbit…

Vi skal se på slutten av den tredje filmen i Ringenes Herre. Frodo og hans venn, Sam, har nådd fram til Dommedagsfjellet. Oppdraget er nesten utført, – mot alle odds. Men vil de klare det?

 

FILMKLIPP: Ringenes Herre, Atter en konge.

533239Poeng: Vi trenger alle hjelp i møte med fristelser og farer.

Start: Scene 49 (1:20:00)
Stopp: 1:25:49 (til ringen synker ned i lavastrømmen) eller 1:29:32 (til Sam står i døra og smiler.)
Lengde: 5 minutt og 49 sekund, eller 9 minutt og 32 sekund.

Om klippet: Her møter vi Frodo og Sam ved foten av fjellet der ringen skal ødelegges. Sam bærer Frodo på ryggen sin et stykke på veien. Ved slutten blir Frodo grepet av ringens kraft, og han prøver å beholde den selv. Det blir en voldsom kamp mellom Sam og Frodo, før kampen går over til å bli mellom dem og Gollum. Han har nemlig fulgt etter dem, og nå ønsker han å ta tilbake ringen. Avslutningen på det korteste klippet er at Gollum faller ned i ildhavet med ringen, mens Sam enda en gang redder Frodo. Hvis en bruker det lengste klippet, vil en også se at Sam og Frodo blir reddet og at brorskapet gjenforenes.

Til samtale: Hva trenger Frodo hjelp til?

 

AKTIVITET: Quiz

Poeng: Hva kjennetegner helten Frodo?

Gjør nå det samme som i forbindelse med forrige klipp. Les opp egenskapene som er listet opp, og be konfirmantene stemme over beskrivelsene av Frodo:

•Ofret han seg for andre?
•Var han opptatt av å gjøre det rette, selv om det kunne koste ham mye?
•Var han seg selv?
•Trengte han hjelp fra andre?
•Mange så ned på ham, men noen trodde på Frodo. Hvem valgte han å høre på?

Til samtale: Frodo opplevde at mange ikke trodde han ville klare oppdraget. De så på Frodo med et snevert perspektiv (på en måte med teip på brillene). Hender det at vi møter hverandre på denne måten? Og kanskje oss selv også?
Hvem velger vi å høre på? Finnes det noen som ser hele oss – ikke bare utseendet og prestasjonene våre? Kristne tror at Gud skapte verden – og at han skapte oss. Og kristne tror at det Gud sier om oss, også er sannheten om oss. Bibelen sier at Gud er allvitende – han vet alt. Og han ser hele bildet. Hva sier Bibelen om menneskene?

 

BIBELFORTELLING: 1 Sam 16, 6–13

Poeng: Hvordan sier Bibelen at Gud ser på oss?
Gjenfortell teksten i 1 Sam 16, 6–13 med egne ord. (Merk: I Bibelen står ikke ”hjertet” for følelsene, men for selve personligheten.)
En kan gjerne ta frem sju av guttene for å dramatisere teksten underveis. La guttene stå på rekke, og spill også med selv som Samuel og Isai mens du forteller. Gi alle guttene hyggelige kommentarer som for eksempel; se det blikket – det lyser styrke. Men det er ikke noen av disse Herren har utvalgt. Når David til slutt skal presenteres, bør dette kanskje være en av lederne – i og med at en sier så mye om hans utseende.

Bibelteksten: ”Samuel gjorde som Herren hadde sagt. Da han kom til Betlehem, gikk byens eldste skjelvende imot ham og spurte: «Betyr det noe godt at du kommer?» Han svarte: «Ja, det betyr noe godt; jeg kommer for å ofre til Herren. La dere innvie og kom med meg til ofringen.» Så innviet han Isai og sønnene hans og innbød dem til ofringen. Da de kom, og han fikk se Eliab, tenkte han: «Her står den Herren vil salve, foran Herren.» Men Herren sa til Samuel: «Se ikke på hans utseende og høye vekst, for jeg har forkastet ham. Gud ser ikke på det som menneskene ser på. Menneskene ser på det ytre, men Herren ser på hjertet.» Da ropte Isai på Abinadab og lot ham tre fram for Samuel. Men Samuel sa: «Heller ikke ham har Herren utvalgt.» Så lot Isai Sjamma tre fram; men Samuel sa: «Heller ikke ham har Herren utvalgt.» Slik lot Isai de sju sønnene sine tre fram for Samuel; men Samuel sa til Isai: «Herren har ikke utvalgt noen av disse.» Da spurte Samuel: «Var dette alle guttene dine?» «Nei,» svarte Isai, «det er enda en igjen, den yngste. Han er ute og gjeter småfeet.» «Send bud etter ham!» sa Samuel. «Vi setter oss ikke til bords før han kommer.» Så sendte Isai bud etter ham. Han var rødkinnet, hadde vakre øyne og fagert utseende. Herren sa: «Reis deg og salv ham, for han er det.» Da tok Samuel oljehornet og salvet ham der han stod blant brødrene sine. Fra den dagen kom Herrens Ånd over David og var med ham siden. Så brøt Samuel opp og drog tilbake til Rama.”

Til samtale: Gud ser på oss uten teip på brillene. Han tar ikke hensyn til om du er i den rette gjengen. Store eller små muskler er irrelevant for ham. Dine prestasjoner i idrett, musikk eller skole virker ikke inn på hvordan han ser på deg. Heller ikke merket på genseren. Du bærer et merke som går dypere enn det.

Bibelvers: 1 Mos 1, 27–31: Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem (…) Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var overmåte godt.

Bibelvers: Joh 3,16: For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Til samtale: Guds kjærlighet til oss slik den er åpenbart ved Jesus, viser hvem vi er. Identiteten vår er forankret i noe utenfor oss selv: I Gud.
At Gud ville gi sin sønn i vårt sted, viser at hver enkelt av oss er verdt uendelig mye. Det gjelder alle mennesker. Ingen er verdt mer enn andre. En konsekvens av dette er at vi ikke skal se ned på hverandre.

 

AVSLUTNING

AKTIVITET: Strektegning

Poeng: Vise hvordan Gud ser på oss, til forskjell fra hvordan reklamen ser på oss.

Ha klar to tusjer i ulike farger.
Tegn en strektegning av en gutt.
Be konfirmantene om å beskrive denne gutten slik reklamen ville ha gjort det – hva må til for at han er god nok?
Bytt tusj og skriv så hva Bibelen sier om denne gutten.

Fra reklamen kan du da sette pil inn på det konkrete punktet på gutten. Når Bibelen har ordet, kan du tegne sirkel rundt hele gutten eller tegne en strek inn til hjertet ved bruk av Samuel-teksten. (For å spare tid, kan dette også vises av en lærer på ett minutt. Da tegner en bare en strektegning og forklarer at reklamen i stor grad pirker på enkeltdeler ved oss, mens Gud ser oss som hele mennesker. Han ser ikke bare deler av oss, dermed heller ikke bare det ytre.)

Til samtale: Mens reklamen kanskje ville kommentert håret til gutten (kan alltids bli mer fancy…), kommenterer Bibelen hele mennesket, ikke bare utseendet og enkeltdeler.

ALTERNATIV/EKSTRA AKTIVITET: Ta leken med solbrillene en gang til. Denne gangen tar dere av teipen. Før dere starter leken, si at du håper de nå kan se på seg selv i et større perspektiv.

Til samtale: Noe av målet er at vi etter denne timen kan se på oss selv og hverandre i et større perspektiv. Frodo valgte å høre på noen som så at han hadde betydning – selv om han ikke var stor, sterk eller kunne svinge sverd. Hvem får fortelle deg hvem du er? Frodo klarte seg ikke alene. Vi trenger hverandre. Ingen er så sterk at han ikke av og til trenger å bli båret av andre.
Hvis vi kan se på oss selv slik Gud ser på oss – med uendelig verdi, vil dette også endre måten du ser på deg selv – og også på andre.
Samtidig trår vi alle feil, og vi trenger tilgivelse fra Jesus. Ikke sjelden trenger vi også å tilgi hverandre.
Vi kan bli mye flinkere til å ta vare på hverandre og verdsette hverandre. Tenk etter hva som beskriver en god venn – er det utseende og prestasjoner – eller er det omtanke og ærlighet? Like mye som det handler om å være god nok, så handler det om å gjøre hverandre gode. Hvis vi kan se på oss selv mer slik Gud ser på oss, vil vi få et mye riktigere syn både på oss selv  og andre.

 

PUNKT TIL OPPSUMMERING

•Frodo – med helteegenskaper
•Tekst fra Samuel: Gud som ser til hjertet
•Skapt av Gud. (1 Mos) Elsket av Gud. (Joh 3, 16)
•Hvordan ser vi på oss selv og hverandre?

Materiell:
•Ca seks par briller eller solbriller. Teip
•Film: ”Ringens Herre, Ringens Brorskap”
•Film: ”Ringenes Herre, Atter En Konge”
•Flipover/stort ark. To tusjer med ulik farge

Print Friendly, PDF & Email