Joshua Earle (6)

Hva betyr det at vi er skapt i Guds bilde?