Aktiviteter

AKTIVITET: Bytte sko

Poeng: Jesus vet hvordan vi har det – han har selv vært på jorda!

Be konfirmantene om å bytte en sko med personen til høyre for seg. Deretter ber du dem om å gå rundt i rommet og kjenne etter hvordan det føles. Bytt gjerne med noen andre igjen – hvordan føles det nå?

Til samtale: Gud har opplevd hva det vil si å gå rundt på denne jorda. Jesus var Gud i menneskekropp og derfor kan han vite hvordan vi har det, forstå oss når vi har det vanskelig og le med oss når vi har det bra. Han valgte å gå rundt i ”våre” sko, en radikal forskjell fra å være i Himmelen. For Jesus førte dette til at han måtte lide og dø, men han gjorde det for oss.

Hebr 2,14-18: Siden barna er av kjøtt og blod, måtte også han fullt ut bli som dem. Slik skulle han ved sin død gjøre ende på ham som har dødens makt, det er djevelen, og befri dem som av frykt for døden var i slaveri gjennom hele livet. Det er jo ikke engler han tar seg av. Nei, han tar seg av Abrahams ætt. Derfor måtte han på alle måter bli lik sine søsken, så han kunne være en barmhjertig og trofast øversteprest for Gud og sone folkets synder. Fordi han selv led og ble fristet, kan han hjelpe dem som blir fristet.

 

AKTIVITET: Appelsinoperasjon

Poeng: Jesus er trofast og rettferdig og gjennom å komme til ham kan vi få tilgivelse og ny kraft

Del konfirmantene opp i lag på 3-4 personer. Hvert lag skal skrelle en appelsin og dele den opp i båter. Ikke fortell hva som skal skje videre før de er ferdige med dette. Deretter finner du frem teip, nåler, tegnestifter, hyssing etc. og ber dem sette appelsinen sammen igjen ved å bruke de hjelpemidlene du gir dem. Det laget med den best rekonstruerte appelsinen vinner.

Til samtale: Dersom noe er blitt ødelagt, for eksempel et vennskap eller et rykte, er det ikke enkelt å gjøre helt igjen. Vi mennesker har lett for å såre hverandre og gjør av og til ting som vi kanskje skulle ønske vi ikke hadde gjort. Enten det er oss selv som er blitt såret, eller vi har vært med å såre andre, kan vi komme til Jesus med det som tynger oss. Når vi kommer til Jesus med det som tynger oss, det vi sliter med, er han i stand til å gi oss ny kraft og rene hjerter (Sal 51, 12-13, Matt 11,28, 1 Joh 1,9) slik at vi kan tilgi andre og også be andre om tilgivelse for det vi har gjort. Vi får begynne på nytt.

Bibelvers: 1 Joh 1,9: Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss fra all urett.

Den kristne rockegruppa Petra synger i sangen Life as we know it fra albumet Jekyll & Hyde:
”Never perfect, but perfectly forgiven.
Finding courage to get up again”.

Hos Jesus blir vi fullstendig tilgitt og gjennom Jesus kan vi få kraft til å begynne på nytt igjen (og igjen og igjen og igjen).

Materiell:
• Appelsin(er)
•”Operasjonsutstyr” (teip, nåler, sikkerhetsnåler, tegnestifter, hyssing etc.)

Print Friendly, PDF & Email