For smågruppa

MÅL: Konfirmanten skal få en forståelse av at Jesus er den Bibelen sier han er; Veien, Sannheten og Livet. Samtidig skal konfirmanten utfordres på hvilken betydning denne sannheten har for sitt eget liv.

 

UNDERVISNINGSOPPLEGG: Bibelgruppeopplegget benytter seg av episoden Lisa the Iconoclast fra serien The Simpsons. Episoden har sterke undertoner av kritikk mot religiøs tro og etablerte sannheter, og her bruker vi episoden som utgangspunkt for å snakke om Jesus og troverdigheten i det Bibelen sier om hvem han er.
Ellers er det interessant å merke seg at en ”ikonoklast” er definert som ”en person som ødelegger religiøse bilder eller går imot deres overbevisning” eller ”en person som angriper etablerte sannheter eller institusjoner” (Websters Dictionary på nett).

 

INTRO

AKTIVITET: Formidling av en historie

Poeng: Sannheten er ikke alltid enkel, men den er å foretrekke.

Fortell historien om en person som blir narret av alle til å tro han er veldig smart, men som egentlig bare får særbehandling av alle. Poenget er å få i gang tanker rundt hvorvidt en ønsker å vite sannheten eller ikke.

Historie:
På et kjent universitet ble det en gang gjennomført et forskningsprosjekt der hele skolen, både lærere og medstudenter, gjorde alt for at studenten «Trond» skulle tro at han var veldig smart og den absolutt beste studenten. Hensikten var å se om dette fikk noen innvirkning på Tronds selvtillit og selvfølelse. Han ble behandlet som om han var den beste studenten, selv om han ikke var noe dyktigere enn gjennomsnittet. Trond fikk bare toppkarakterer av lærerne og alle lot som om de var fulle av begeistring for denne evnerike studenten. I flere år trodde Trond at han var veldig smart, mens han i virkeligheten bare fikk særbehandling av alle rundt seg. Han ble hyllet som stjernestudent og den beste som noen gang hadde gått på universitetet.

Til samtale: Hva ville du ønsket av de andre om du var i Tronds situasjon? Er sannheten alltid å foretrekke? Hvorfor? Hvorfor ikke?

I dette opplegget skal vi se på om det er sannsynlig å tro at det som blir sagt om Jesus og det han sier om seg selv, er sant.
Jesus ga seg ut for å være Guds egen sønn i menneskekropp. Denne påstanden kan vi omtale på tre ulike måter:

1.Han var ikke Guds sønn og han visste det – Jesus var en løgner
2.Han var ikke Guds sønn og han visste det ikke – Jesus var en ”tulling”
3.Han var den han ga seg ut for å være – Guds sønn og verdens frelser

Mange mennesker ser på Jesus kun som en god morallærer eller en dyktig filosof. Men det går ikke an å snevre inn Jesus til å ikke være noe mer enn dette. Enten var Jesus den han ga seg ut for å være, nemlig Guds sønn, eller han var en løgner eller en ”tulling”/en gal person.

 

HOVEDDEL: Film og Bibel

FILM: Simpsons Classics: Dark secrets of the Simpsons (eventuelt Sesong 7, disk 3). Episode: Lisa the Iconoclastic

1Poeng: Det er ikke sannsynlig at Jesus var en løgner

Start: På begynnelsen av episoden.
Stopp: 0:06:41 (Slutter før Marge er på kjøkkenet.)
Lengde: 6 min 41 sek

Om klippet: Springfield skal feire grunnleggeren av byen, Jebediah Springfield. Hele byen steller i stand til feiringen, og på skolen får Lisa i oppgave å skrive en stil om Jebediah. Lisa er smart og drar en tur på museet for å finne god informasjon om byens helt og grunnlegger. I klippet ser vi Lisa som er på museet for å finne ut mer om Jebediah. Her kommer hun i prat med antikvaren som viser henne Jebediahs eiendeler. Når antikvaren går ut, finner Lisa et dokument med Jebediahs hemmelige, nedskrevne notater. Her står det at han ikke er den han ga seg ut for å være. Han fortjente altså ikke noen heltestatus.

Til samtale: Jebediah var en løgner. Han var egentlig ikke byens helt, noe han var helt klar over.

Kan vi si det samme om Jesus? Hvor sannsynlig er det at Jesus løy om identiteten sin? Hvordan ville det i tilfelle stemme med det vi vet om Jesu person?

Jesus var sannferdig og barmhjertig. Jesus var ingen egoist og opptrådte heller ikke på en måte som var populær i samtiden hans. Han brydde seg om dem han hadde rundt seg og satte dem først. Kom gjerne med egne eksempler på dette. Evt. kan disse situasjonene brukes som utgangspunkt for samtale:

•Jesus brydde seg om barna, noe som var upopulært i samfunnet rundt ham. ◦Jf. Matt 19, 13-15

•Jesus tok seg tid til enkeltpersoner med lav status. For å oppnå stor popularitet, burde han heller konsentrert seg om de store folkemassene. ◦Jf. Mark 10, 46-52 (Den blinde Bartimeus), eller
◦Mark 14, 3-9 (Jesus var på besøk hos en spedalsk og lot seg salve av en kvinne)
◦Luk 19, 1-10 (Jesus og Sakkeus)
◦Joh 4, 1-26 (Jesus og den samaritanske kvinnen)

•Jesus avviste ikke dem som oppsøkte ham, selv om han var trett og sliten. ◦Jf. Joh 3, 1-21 (Jesus og Nikodemus)

Det finnes også flere andre argumenter for at Jesus ikke var en løgner:

•Disiplene må ha sett hvem han virkelig var siden de var villige til å dø som martyrer for ham (en martyr er en som er villig til å dø for sin overbevisning). Siden disiplene, som levde tett sammen med Jesus i flere år, trodde på ham, er det lite sannsynlig at han var en løgner.
•Den viktigste kilden til kunnskap om Jesus finner vi i de fire evangeliene i Bibelen. Forfatterne av disse skriftene hadde direkte kjennskap til Jesus og hans liv. Dessuten levde fortsatt mange andre øyenvitner som dermed kunne ha avkreftet det som evangeliene fortalte dersom det ikke stemte med virkeligheten. Det er altså gode grunner for å stole på at evangeliene gir et troverdig bilde av Jesus, både som menneske og som Guds sønn. (For mer om dette, se avsnittet om Bibelens troverdighet under Bibel og bakgrunn til temaet Bibelen.)
•Dersom Jesus var en løgner, er han en av de beste løgnerne verden har sett. Millioner av mennesker gjennom 2000 år har latt seg prege av ham og er tilhengere av ham. Er det sannsynlig dersom han var en løgner?
•Jesus oppfyller alle profetiene i det Gamle Testamentet som handlet om en frelser som skulle komme. Dette er profetier som ble skrevet mange hundre år før Jesus ble født i Betlehem.
•Hva fikk Jesus igjen for påstandene om at han var Guds sønn? Han fikk mange tilhengere og han oppnådde beundring. Samtidig fikk han mange fiender, og både han, hans venner og familie ble latterliggjort og sett ned på. Påstanden hans om at han er ett med Gud (Joh 10,30: ”Jeg og Far er ett”), kostet ham til sist livet. Han oppnådde en del, men tapte mye mer.

 

BIBELFORTELLING: Kvinnen som ble grepet i ekteskapsbrudd (Joh 8, 2-11)

Poeng: Det er ikke sannsynlig at Jesus var en ”tulling”/ en gal mann

Les sammen historien om kvinnen som ble grepet i ekteskapsbrudd

Til samtale: Hva synes du om svaret Jesus gir? Her har vi et eksempel på at Jesus blir satt i en vanskelig situasjon. De skriftlærde prøver å finne noe de kan ta ham på. Men selv i denne krevende situasjonen beholder Jesus roen, og gir dem et godt svar, med en dyp mening.
Jesu liv og det han underviste om, hadde en klar sammenheng. Han levde selv slik som han oppfordret andre til å leve.
Jesus viste også medlidenhet, noe som hadde vært vanskelig hvis han var mentalt forstyrret. Det er ikke sannsynlig at Jesus var en ”tulling”/en gal mann.

 

FILM: The Simpsons, Lisa the Iconoclast.

1Poeng: Jesus er Sannheten, spørsmålet blir hvordan vi forholder oss til ham

Start: 0:06:41 (Marge står på kjøkkenet)
Stopp: 0:20:24 (Lisa og antikvaren går ned fra scenen)
Lengde på klippet: 13 min 43 sek

Om klippet: Lisa har funnet ut at Jebediah ikke er den helten alle i Springfield tror han er. Hun starter en kampanje der hun prøver å fortelle alle sannheten om grunnleggeren, men hun møter mye motgang. Antikvaren i byen blir utfordret av Lisa på hva som er sannheten om Jebediah. Han har, i likhet med resten av byen, lenge levd i troen på at Jebediah var en stor helt, men Lisa får til slutt overbevist ham om at Jebediah var en løgner. Senere får hun muligheten til å avsløre alt sammen – midt i byens storstilte feiring av Jebediah.

Til samtale: I klippet ser vi at Lisa konfronterer antikvaren med sannheten, men han liker det ikke.
Er det viktigere at vi føler oss bra enn å kjenne til sannheten? Tenk på historien i begynnelsen av opplegget, om gutten som ble lurt til å tro at han var den beste på skolen. Tror du på noe fordi det får deg til å føle deg bra, eller fordi du tror det er sant?
(Merk: Ikke fordi tro på Jesus får oss til å føle oss dårlige, men fordi det i samtiden er et stort fokus på at tro handler om hva som føles riktig og bra for meg.)

I Bibelen sier Jesus at han er Veien, Sannheten og Livet (Joh 14,6). Jesus sier altså selv at han er Sannheten. Kan det være at Jesus var den han sa han var, nemlig Guds Sønn og verdens frelser?
At Jesus var et uvanlig menneske, er det ingen tvil om. Vi har sett at det er sannsynlig at Jesus verken er en løgner eller en ”tulling”/ en gal mann. Vi står da igjen med alternativet at han virkelig er den han sier at han er – Guds sønn og verdens frelser. Spørsmålet blir da ikke lenger hvem han er, men hvordan vi skal forholde oss til ham.

Det går ikke an å forholde seg nøytralt til en person som hevder at han er Guds sønn. Hva gjør så vi med dette – at Jesus er den eneste veien til Gud, den eneste sannheten, den eneste frelseren? Hvilke konsekvenser får det å følge ham – eller å ikke følge ham?

Bibelvers: Joh 14,6: ”Jesus sier: ’Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.’”

Les Joh 14, 6 høyt i gruppen:

•Hva tror du menes med at Jesus er veien?
•Hva tror du menes med at Jesus er sannheten?
•Hva tror du menes med at Jesus er livet?

 

AVSLUTNING

Bibelvers: ”Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.”

Til samtale: Jesus sa også at sannheten skal gjøre oss fri (Joh 8, 32). Ved å bygge livet på en løgn, blir vi ikke satt fri. Det er Sannheten som setter oss fri, og Jesus er veien, sannheten og livet.

Avslutt gjerne med en bønn om at konfirmantene stadig skal få se mer av hvem Jesus er. Takk for at Jesus setter oss i frihet, at vi kan stole på at han er den han sier han er.

Materiell:

•Bibel
•DVD: The Simpsons Classics: Dark secrets of the Simpsons (eventuelt sesong 7, disk 3), episoden Lisa the Iconoclast

Print Friendly, PDF & Email