Fra populærkulturen

FILM: Legenden om Narnia – Løven, heksa og klesskapet

9788205345867Poeng: Jesus var uten synd og døde i vårt sted

Start: 1:48:06 (begynnelsen på kapittel 20 på DVDen. Lucy og Susan sørger ved Aslan)
Stopp: 1:50:01 (stopp filmen når Aslan har sagt: ”…og selv døden bli snudd om.”
Lengde på klippet: 1 min 5 sek

Om klippet: Tidligere i filmen har vi fått vite at det finnes en ”dyp magi” i Narnia. Dette er lovene som Narnia er bygget på. Aslan kjenner dem godt, siden han var der da de ble skrevet. I følge ”den dype magien”, skulle forræderen Edmund ha blitt drept på steinbordet. Men den hvite heksa gikk med på at Aslan ble drept i stedet for Edmund. Den hvite heksa har imidlertid ikke forstått ”den dype magien” fullt ut. Den sier nemlig at dersom et villig offer som ikke har begått forræderi blir drept i stedet for en forræder, vil steinbordet knuses og selv døden bli snudd om.

I klippet ser vi at Susan og Lucy sørger ved Aslans døde kropp. Men så gjenoppstår han fra døden og forteller Susan og Lucy om det han kaller ”den sanne meningen bak ofringen”.

Til samtale: Aslan forteller Susan og Lucy om den sanne meningen bak ofringen. Han sier at ”dersom et villig offer som ikke har begått forræderi blir drept i en forræders sted, vil steinbordet knuses og selv døden bli snudd om.” Dette er en parallell til det Jesus kom til jorden for å gjøre. Jesus, som var uten synd, døde i vårt sted, og seiret over døden. På samme måte dør Aslan i Edmunds sted, og han overvinner døden Dette kunne han bare gjøre fordi han selv ikke hadde begått forræderi.

Hebr 4,14-15: Siden vi har en stor øversteprest som har gått inn gjennom himlene, Jesus, Guds Sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen! For vi har ikke en øversteprest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd.

For flere filmklipp om Jesus, se ekstra filmklipp under temaet “Jesus som forbilde”.

Print Friendly, PDF & Email