Til samtale

SPØRSMÅL TIL SAMTALE: Jenter, selvbilde/identitet

(Disse spørsmålene til samtale er de samme som er publisert under «samtale», gutter og selvbilde/identitet).

•Tenk etter: De vennene du virkelig setter pris på – hvilke kvaliteter synes du er viktigst hos dem? (Kanskje kan en etter hvert snakke litt om at de fleste av oss synes ærlighet hos en venn er viktigere enn utseende.)

•Hvordan tenker dere at man bør være for å bli populær?

•Hvor viktig er det å være populær?

•Mennesker gjennom hele historien har sett opp til Jesus som en flott person. Hva er det med Jesus som har fått så mange til å snakke vel om ham?

•Hva kan vi gjøre for at andre skal kjenne seg trygge sammen med oss og akseptert av oss?

•Kan konfirmantene gi noen eksempler på fortellinger fra Bibelen som sier noe om hvordan Jesus så på mennesker?

 

Noen forslag:
Jesus velger ut disiplene. – Ser ikke ut til å være en utvelgelse basert på deres kunnskap, taleevne, sosiale status eller lignende.
Jesus som spiser sammen med tollere og syndere. – Å dele måltid sammen med noen, var ikke bare noe en gjorde for å bli mett. At han delte måltid med dem viste også at han respekterte – og inkluderte dem.
Kvinnen som fikk sine synder tilgitt. – Jesus heiv seg ikke på hylekoret om at kvinnen ikke var god nok for selskapet.

Generelt kan en si at alt det Jesus ikke sa og ikke gjorde, forteller vel så mye om hvordan han så på mennesker. Han kommenterer ikke det de kan eller ikke kan. Jesus lar seg ikke imponere – men han ser heller ikke ned på dem som ikke mestrer livet. Han viser forakt for dem som vil vinne fram ved å vise til sosial status og popularitet. Han spør etter ærlighet, åpenhet og redelighet. Den som kommer til ham, møtes med tilgivelse og oppreisning.

Print Friendly, PDF & Email