Aktiviteter

SPØRSMÅLSRUNDE: Hvem er dine forbilder?

Poeng: Jesus er mer enn et godt forbilde.

Spørsmål til konfirmantene: Hvem ser de opp til? Dere kan gjerne ta en runde på dette. Be dem om å si litt om hvorfor (evt. hvorfor de ikke har forbilder, hvis det skulle være tilfellet).

Til samtale: Disse forbildene kan for oss virke helt uoverkommelige å leve opp til – spesielt hvis en skulle ha forbilder som Gandhi, Martin Luther King, Bono el lign. Men det er ingenting sammenlignet med den malen som vi finner i Bibelen! Jesus selv ber oss bruke ham som forbilde. Hadde Bibelen bare satt opp Peter som et forbilde, kunne det vært mer overkommelig – han som av og til feilet så grovt. Men Bibelens forbilde for oss er først og fremst Jesus. Og Bibelen forteller oss at han aldri gjorde noe som helst galt! Det er det jo umulig å leve opp til. Samtidig, ingen viser mer omsorg for dem som ikke mestrer alt i livet enn det Jesus gjør. Denne spenningen er noe av det enestående ved Jesus, og nettopp derfor kan han møte oss med tilgivelse.

 

 

DRAMATISERING: ”Liten mann”

Poeng: Blir en redusert til en robot om en følger Jesus?

Få frem to personer. En leder kan eventuelt være en av personene. Den ene setter seg på en stol med armene rett ned, den andre sitter på huk bakenfor med armene frem foran førstemann. Trekk en gammel jakke på, slik at det ser ut som om armene til den bak tilhører den som sitter på stolen. Personen som sitter bak, skal mate den foran med klissete mat (syltetøy, is, saft osv.) I begynnelsen er det mulig at det går rent og pent for seg, men den bak skal ha som oppdrag å søle litt og grise litt i ansiktet til førstemann.

Til samtale: Er det slik å følge Jesus – at jeg mister styringen over livet og blir mindre og mindre meg selv? Nei, tvert imot. Ved å lytte til Jesus blir jeg faktisk mer og mer meg, for han kjenner meg bedre enn jeg kjenner meg selv. Matt 16,25: «For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, han skal finne det.»

 

 

KONKURRANSE: Kjendis-leken

Poeng: Selv om du vet noe om en person, så er det alltid mer å lære. Vi vet kanskje en del om Jesus, men det er alltid nye sider ved ham vi kan bli kjent med.

Skriv ned navnet på mange kjendiser (fiktive og virkelige personer) på små lapper og legg lappene i en skål (jo flere lapper som ligger i skålen, jo lenger varer leken). Dann lag med to personer på hvert. Den ene skal nå forklare sin medspiller hvem personen på kortet er, uten å bruke selve navnet. (Eks: Han flyr, han har to identiteter, han skal redde verden – altså: Supermann) Når medspilleren gjetter riktig, trekker man en ny lapp. Hvert lag har 30 sekund hver. Det laget som har gjettet flest kjendiser når det ikke er flere lapper igjen, vinner.

Til samtale: Medspilleren din brukte kanskje andre beskrivelser av personene enn de du kjente til. Selv om du vet mye om en person, så er det alltid mer å lære. Vi vet kanskje en del om Jesus, men det er alltid nye sider ved ham vi kan bli kjent med. Klikk her for å finne liste med forslag til ulike kjendisnavn. (Denne aktiviteten finnes også i bibelgruppeopplegget om Jesus som forbilde).

Print Friendly, PDF & Email