For smågruppa

MÅL: Jesus er et forbilde som skiller seg fra alle andre gode forbilder ved at han er mer enn en inspirasjon til å gjøre gode ting. Deltakerne skal bli kjent med Jesu person og hans offer.

 

UNDERVISNINGSOPPLEGG: Bibelgruppeopplegget benytter seg av flere klipp fra filmen ”Superman Returns”. Les gjerne aktuelle artikler om filmen (se link nederst på siden).

 

INTRO

AKTIVITET: Kjendis-leken

Poeng: Selv om du vet noe om en person, så er det alltid mer å lære. Vi vet kanskje en del om Jesus, men det er alltid nye sider ved ham vi kan bli kjent med.

Skriv ned navnet på mange kjendiser (fiktive og virkelige personer) på små lapper og legg lappene i en skål (jo flere lapper som ligger i skålen, jo lenger varer leken). Dann lag med to personer på hvert. Den ene skal nå forklare sin medspiller hvem personen på kortet er. Men han kan ikke bruke selve navnet. (Eks: Han flyr, han har to identiteter, han skal redde verden – altså: Supermann) Når medspilleren gjetter riktig, trekker man en ny lapp. Hvert lag har 30 sekund hver. Det laget som har gjettet flest kjendiser når det ikke er flere lapper igjen, vinner.

Til samtale: Medspilleren din brukte kanskje andre beskrivelser av personene enn de du kjente til. Selv om du vet mye om en person, så er det alltid mer å lære. Vi vet kanskje en del om Jesus, men det er alltid nye sider ved ham vi kan bli kjent med.

I dag skal vi se på Jesus som forbilde. Det er mye å si om Jesus som forbilde, og vi får ikke sagt alt her. Men vi kan si en del om det, selv om vi ikke beskriver alle sidene ved hans forbildefunksjon her og nå. (Evangelistene hadde samme utfordring, se Joh 21, 24-25.)

 

HOVEDDEL: Film og Bibel

FILM: Superman Returns

supermanPoeng: Ledere kan ha skjulte motiver og egoistiske grunner for sine valg. Med Jesus er det annerledes.

Start: 0:07:17 Scene 3. (Supermann kommer tilbake, lander på jordet.)
Stopp: 0:12:25 (Lex Luthor løper opp trappen.)
Lengde: 5 minutt og 8 sekund

Om filmen: Supermann, mannen som tåler alt bortsett fra kryptonitt, har vært borte fra jorden i fem år. Disse årene har han brukt på å besøke sin egen planet, Krypton, som viser seg å være fullstendig ødelagt. Endelig er han tilbake, klar for igjen å bekjempe problemene i verden.

Om klippet: Her ser vi Supermann komme tilbake til sitt barndomshjem på jorden. Vi får også stifte bekjentskap med Lex Luthor, Supermanns fiende.

Til samtale: I klippet hørte vi Supermanns fiende, Lex Luthor, si: ”Guder er egoister som flyr med rød kappe og ikke deler sin makt med menneskene. (…) Nei, jeg vil ikke være gud. Jeg vil bare gi ild til menneskene. Og jeg vil ha min andel”.

Hva slags inntrykk får en av Lex Luthor?
Hva er Lex Luthors motiv? (Makt).
Hva var Jesu motiv? (Kjærlighet).
Var Jesus opptatt av å få sin andel? (Henvis gjerne til bibelfortellinger som viser at Jesus ikke var opptatt av egne behov (Fil 2,6-7), men lærte oss nestekjærlighet (Bergprekenen; Matt 5,1 ff og Matt 25,35).

Overalt kan vi finne ledere med skjulte motiv. Jesus er en annerledes leder. Han ba mennesker følge ham, men han var på ingen måte opptatt av hva han fikk ut av det. Det beste eksempelet på dette er at Jesus faktisk valgte å dø også for dem som hatet ham. Han ville ikke vært villig til å gjøre dette dersom ikke motivet hans var kjærlighet og frelse for de samme menneskene.

 

BIBEL: Tolke og formidle bibeltekster

Poeng: Hvordan er Jesus?

Del gruppen i tre. Gi hver gruppe i oppgave å lese gjennom noen av tekstene det henvises til nedenfor. Etterpå kan deltakerne dele med de andre hva de ut fra sin tekst lærte om Jesus som forbilde. Snakk sammen om hva vi kan lære av Jesus.
•Jesus som omsorgsperson: Velg mellom Sakkeus (Luk 19,1-10), Jairus’ datter (Matt 9,18) og Maria og Marta (Luk 10, 38-42).
•Jesus som ikke følger mengden: Velg mellom kvinnen som vasket Jesu føtter (Luk 7, 36-50) og Jesus som helbreder spedalske på sabbaten (Luk 14,1-6).
•Jesus som viser tillit til andre: Misjonsbefalingen (Matt 28,18-20). Be gjerne konfirmantene om å bruke egne ord. Jesus viser tillit til dem som har sviktet og dem som tviler.

Til samtale: Jesus er et stort forbilde for mange, både for kristne og ikke-kristne. Hva er det med Jesus som gjør ham så attraktiv som forbilde?

Noe av det som inspirerer, er møtene Jesus hadde med enkeltmennesker. Han hadde en utrolig evne til å prate med alle han møtte, lytte til dem og si dem akkurat det de trengte å høre. Jesus våget også å si i fra til mektige mennesker når han var uenig i ting de gjorde.

Mange av egenskapene til Jesus kan vi også finne hos mennesker vi ser opp til. Det er mange som har gjort og gjør mye godt i verden. Hva med Mor Theresa, Martin Luther King, Jonas Gahr Støre, Kronprins Haakon, Bono, alle fredsprisvinnerne, naboen som klipper hekken for de gamle og så videre?

Grunnen til at Jesus skiller seg ut, er at han er mer enn bare en inspirasjon til å gjøre gode ting:
•Han har evnen til å lytte til hver eneste én av oss, han bryr seg om oss alle.
•Han har gitt oss Den Hellige Ånd, som vil hjelpe oss til å velge riktig.
•Å følge Jesus, er først og fremst å tro på ham, å gi sitt liv til ham. Det er noe mer enn å prøve å ligne ham og å gjøre ”så godt vi kan”.
•Å følge Jesus, er å få leve et ekte liv, både nå og i all framtid.

 

FILM: Superman Returns

supermanPoeng: Jesus som verdens frelser.

Start: 47:26 Scene 15 (Supermann flyr til Lois og forloveden)
Stopp: 51:38 (Supermann flyr tilbake til jorden)
Lengde: 4 minutt og 12 sekund

Om filmen: Dette har skjedd mellom klippene: Supermann har returnert til sin gamle jobb i avisen Daily Planet. Her kjenner kollegaene ham som den klønete og beskjedne Clark Kent.

Alle er uvitende om hans egentlige identitet som Supermann. I Daily Planet jobber også Lois Lane som tidligere var forelsket i Supermann (ikke i Clark Kent, men i Supermann). I løpet av de fem årene Supermann har vært borte, har Lois forlovet seg med en annen kollega og fått en sønn. I tillegg skal hun nå motta den prestisjetunge Pulitzer-prisen for artikkelen ”Hvorfor verden ikke trenger Supermann”. I filmen har Supermann igjen fått bruke superkreftene sine; han har nettopp reddet en romferge og et passasjerfly (med Lois Lane om bord).

Om klippet: I klippet får vi se at Supermann flyr utenfor huset til Lois og forloveden, før han flyr ut i verdensrommet og ser ned på verden. På veien dit minnes han sin far, Jor-El (Supermanns opprinnelige navn er Kal-El), som sier om menneskene på jorden: ”De kunne ha blitt et fantastisk folk, Kal-El, og de ønsker å bli det. De mangler bare lyset som kan vise dem veien. Dette er årsaken over alt; deres mulighet til å bli gode, til at jeg har sendt deg til dem – min eneste sønn.”

Til samtale: Hva var årsaken til at Supermann ble sendt til verden av sin far, Jor-El, i følge dette klippet? (Supermann skal være lyset som viser menneskene at de har en mulighet til å bli gode.) Hva var årsaken til at Gud sendte Jesus til verden? (Joh 3,16). På hvilken måte skiller Supermanns oppdrag seg fra Jesu oppdrag?

Som kristne tror vi ikke at redningen ligger i oss selv, i vår mulighet til å bli gode, som Supermanns far sier. Men i noe større enn oss selv. Det handler om noe mer enn å bare bli gode, det handler om å bli frelst fra det onde, fra fortapelsen. Bare ved å tro på Jesus, kan vi komme til Faderen (Joh 14,6).

Menneskene er skapt i Guds bilde (1 Mos 1,27), som et avbilde av Gud. Samtidig har vi gjort opprør mot Gud (1Mos 3, 1-24) og er syndere. Synden kom inn i verden, og vi møter daglig konsekvensene av dette. I neste klipp skal vi se hvordan Supermann håndterer problemene i verden.

 

FILM: Superman Returns

supermanPoeng: Trenger verden en frelser?

Start: 58:44 Scene 18 (Tysk reporter (kommer etter 6-7 sekunder)).
Stopp: 01:14:02 Lois og Supermann har vært ute og fløyet
Lengde: 15 minutt og 18 sekund

Om klippet: Her ser vi at Supermann flyr over hele verden, og ingen oppgave er for liten eller for stor for ham. Senere får Lois ansvar for å lage en sak om Supermann – mot sin vilje. I en scene går hun ut for å trekke litt frisk luft. Supermann kommer til henne og tar henne med på en flytur. Han konfronterer Lois med artikkelen hennes (”Hvorfor verden ikke trenger Supermann”), og mens de ennå svever høyt over jorda, sier Supermann til Lois: «Du skrev at verden ikke trenger en frelser, men hver eneste dag hører jeg folk rope på en.»

Til samtale: Supermann mener at verden trenger en frelser. Det samme mente Jesus. Er dere enige med dem? Klarer vi oss best selv, eller har verden behov for en som kan redde oss? Både Jesus og Supermann er begge langt mer enn vanlige menn, og de har stor makt som de bruker til å hjelpe mennesker. Men mens filmskikkelsen Supermann bruker sine superkrefter bare på å fysisk bekjempe ondskap i verden, og slik frelse menneskene, gikk Jesus til roten av problemet. Han framsto ikke som en superhelt, men seiret over det onde ved at han døde og sto opp igjen. Ved å dø på et kors, viste han seg som alt annet enn en superhelt. Men det var nettopp gjennom dette han kunne frelse verden.

 

FILM: Superman Returns

supermanPoeng: Jesus døde for oss, sto opp igjen og sendte sin Hellige Ånd som alltid er hos oss.

Start: 02:02:29 (Den store øya stiger sakte opp av havet.)
Stopp: 02:20:35 (Rulleteksten begynner og filmen er slutt.)
Lengde: 18 minutt og 6 sekund

Om klippet: Siden forrige klipp har Lois og sønnen Jason blitt tatt til fange av Lex Luthor. De er på båten hans som er på vei ut til Luthors ”øyprosjekt” – en øy bygd av kryptonitt som ligger utenfor byen Metropolis. Her blir de først midlertidig reddet av Louis sin forlovede, Richard, før Supermann kommer og redder dem alle tre. Supermann får alle trygt opp i Richards småfly før han returnerer til øya for å gjøre opp med Lex Luthor. Luthor stikker Supermann i siden med en kryptonitt-bit som lammer ham fullstendig. Lois overtaler Richard til å snu flyet, redde Supermann, få ham om bord i flyet og fjerne kryptonitt-biten fra siden hans. Supermann flyr igjen tilbake til øya. I klippet vi nå skal se, sender Supermann Lex Luthors kryptonittøy langt ut i verdensrommet.

Til samtale: Hvilke paralleller til historien om Jesus så du i dette klippet? Aktuelle momenter:
•Faller til jorda med armene utstrakt som et kors
•Stod opp igjen
•Kvinne kommer inn på sykehuset og han er ikke lenger der
•”Sønn blir far, far blir sønn”
•”Jeg er alltid omkring”
•Menneskelige metoder kan ikke redde ham, og alt tyder på at han er død

I den avsluttende scenen i filmen sier Lois: ”Kommer vi til å se deg? Rundt omkring?” Supermann svarer: ”Jeg er alltid omkring.” Etter Jesus sto opp igjen, dro han til himmelen. Men før han dro, sa han til disiplene: Men jeg sier dere sannheten: Det er det beste for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke Talsmannen til dere. Men går jeg bort, kan jeg sende ham til dere. (Joh 16,7) Han sendte altså Den Hellige Ånd som er hos oss (Joh 14, 15-20).

Filmskikkelsen Supermann var begrenset. Den Hellige Ånd som kraft og person er derimot ubegrenset. Han vil veilede oss til å følge Jesus. Den Hellige Ånd peker på Jesus for oss, han som med sin død og oppstandelse tilbyr tilgivelse når vi ikke makter å følge hans eksempel, og som gir oss mot til nytt liv.

Materiell:
– Lapper med kjendisnavn på
– Filmen Superman Returns
– Bibler

Print Friendly, PDF & Email