Hovedopplegg

MÅL:Konfirmantene skal reflektere over hvordan Jesus kan være et forbilde for oss og hvorfor vi skal følge Ham.

 

UNDERVISNINGSOPPLEGG: Opplegget behøver ikke å brukes i sin helhet. (Se også alternativt opplegg om Jesus som forbilde, som er lagt opp som et TV-show.)

 

Last ned kort disposisjon her

 

INTRO

AKTIVITET: «Hermegåsa»

Poeng: Hvem følger vi? Jesus har bedt oss om å følge ham.

Alle i gruppen gjør det samme som lederen. De bytter på å være leder og får gjøre en ting hver. En kan gjerne på forhånd be en av konfirmantene om å finne på noe uskikkelig (lugge, klype etc.) og en annen om å gjøre noe snilt (gå bort til en person, klappe på skulderen og si ”jeg er glad at du er her” eller lignende).

Til samtale: Hvorfor fulgte dere lederen? Sannsynligvis fordi det er forventet av dere i denne leken. Noen ganger gjør vi ting fordi vi ønsker det selv, andre ganger fordi vi bare følger etter andre. Uansett lar vi oss lett påvirke av andre, og det er derfor avgjørende om den vi følger, handler rett og gjør godt, eller ikke.

Jesus sier «Følg meg» (Matt 4,19). I denne timen skal vi se på Jesu liv, hvordan Jesus kan være et forbilde for oss og hvorfor vi skal følge han.

 

HOVEDDEL: Film og Bibel

FILMKLIPP: The Simpsons – Classics: The Greatest Hits: Trash of the Titans

1Poeng: Jesus er et annerledes forbilde.

Start: 1:02:50 )Familien Simpsons kjører i bilen.)
Stopp: 1:04:32 (Stopp klippet før vi er inne i “Springfield Town Hall”.)
Lengde: 1 minutt og 42 sekund

Om filmklippet: Homer Simpson har blitt ordfører i Springfield med slagordet ”Can’t someone else do it?” Homer var nemlig lei av å bære ut søpla fra sitt eget hus, og ville at søppelmennene skulle gjøre det. Han lovte også at all søpla skulle plasseres i en gammel gruve under byen. I klippet ser vi at Homer, etter å ha blitt ordfører, skakkjører økonomien i Springfield og ødelegger hele byen med søppelordningen sin.

Til samtale: Det skal noe til at en tegneseriefigur blir et seriøst eksempel på en leder vi ønsker å etterligne. Likevel viser klippet både hvor lett det er å velge feil forbilde og hvilke konsekvenser et slikt feil valg kan få.

Hvorfor velger innbyggerne seg Homer som leder? Mange mennesker ønsker seg et lettere og enklere liv, og Homers løfter virker nok forlokkende på mange. Få gjennomskuer at løsningene ikke kunne være varige.

Jesus skiller seg på mange måter fra Homer. Mens Homer tilbyr forlokkende og enkle løsninger, kan det ved første øyekast virke lite attraktivt å følge Jesus. Det å følge Jesus, innebærer jo å gjøre ting vi ikke har umiddelbart lyst til. Blant annet i Matt 10,38 bruker Jesus sterke ord om hva det koster å følge ham. «Den som ikke tar sitt kors opp og følger etter meg, er meg ikke verd.»

Å velge seg Jesus som forbilde, kan føre til at vi må forandre på ting i livet vårt. Men konsekvensene er likevel gode og varige.

 

AKTIVITET: Mimelek

Poeng: Kristne ønsker å ligne på Jesus. Likevel er det ikke alltid lett å se at en forsøker å etterligne ham.

Ta frem fem personer som skal mime fra lapper du har skrevet på forhånd. Eksempel: Ape, elefant, høne, tiger og elg. (Poenget er å ha ulik vanskelighetsgrad). La de andre konfirmantene gjette.

Til samtale: Kristne ønsker å ligne på Jesus. Likevel er det ikke alltid lett å se at en forsøker å etterligne ham. Som alle andre, tenker og handler også kristne feil rett som det er. Derfor er det viktig å først og fremst gå til Bibelen og lære stadig mer om hvem Jesus er.

 

BIBELTEKSTER: Dramatisering/gjenfortelling

Poeng: Hvordan er Jesus?

Konfirmantene kan få i oppdrag å dramatisere eller lage en kort nyhetsreportasje med intervjuer av personene i fortellingene. Læreren kan også gjenfortelle hendelsene med egne ord.
•Jesus som omsorgsperson: Velg mellom Sakkeus (Luk 19, 1-10), Jairus’ datter (Matt 9,18) og Maria og Marta (Luk 10, 38-42).
•Jesus som ikke følger mengden: Velg mellom kvinnen som vasket Jesu føtter (Luk 7, 36-50) og Jesus som helbreder spedalske på sabbaten (Luk 14, 1-6).
•Jesus som viser tillit til andre: Misjonsbefalingen (Matt 28, 18-20). Be gjerne konfirmantene om å bruke egne ord. Jesus viser tillit til dem som har sviktet og dem som tviler.

Til samtale: Jesus er et stort forbilde for mange, både for kristne og ikke-kristne. Hva er det med Jesus som gjør ham så attraktiv som forbilde?

Noe av det som inspirerer, er møtene Jesus hadde med enkeltmennesker. Han hadde en utrolig evne til å prate med alle han møtte, lytte til dem og si dem akkurat det de trengte å høre. Jesus våget også å si i fra til mektige mennesker når han var uenig i ting de gjorde.

Mange av egenskapene til Jesus kan vi også finne hos mennesker vi ser opp til. Det er mange som har gjort eller gjør mye godt i verden. Hva med Mor Theresa, Martin Luther King, Kronprins Haakon, alle fredsprisvinnerne, naboen som klipper hekken for de gamle og så videre?

Grunnen til at Jesus skiller seg ut, er at han er mer enn bare en inspirasjon til å gjøre gode ting:

• Han har evnen til å lytte til hver eneste én av oss, han bryr seg om oss alle.
• Han har gitt oss Den Hellige Ånd, som vil hjelpe oss til å velge riktig.
• Å følge Jesus, er først og fremst å tro på ham, å gi sitt liv til ham. Det er noe mer enn å prøve å ligne ham og å gjøre ”så godt vi kan”.
• Å følge Jesus, er å leve et ekte liv, både nå og i all evighet.

 

FILMKLIPP: The Simpsons – Classics: The Greatest Hits: Trash of the Titans

1Poeng: Jesus har en plan og en løsning for oss.

Start: 1:05:08 (Den gamle ordføreren (i blå dress) står på talerstolen og begynner med: ”No people, we are far from screwed.”)
Stopp: 1:06:12 Når rulleteksten begynner.
Lengde: 54 sekund

Om filmklippet: Her ser vi først at ordføreren legger frem ”Plan B” for byen. Det blir bestemt at byen skal flyttes på grunn av all søpla. Deretter ser vi hele byen bli flyttet med trailere, mens et par indianere står igjen og sørger over all forsøplingen.

Til samtale: Vi har allerede poengtert at Homer ikke fremstår som en god leder i denne episoden. Han søker hele tiden de enkle løsningene. Først lover han noe som han ikke kan holde i lengden. Så skakkjører han økonomien, for deretter å selge hele byen for å tjene penger og redde budsjettet. Hele tiden nekter han å høre på familiens advarsler. Når byen så må flyttes, viser det seg også at Homer slett ikke har lært noe av det som har skjedd – han fortsetter å kaste søppel.

Vi roter også til tingene i blant, slik som Homer gjør. Men når vi gjør det, har Bibelen en løsning. Mens Homer og hele Springfield flykter fra problemene, sier Bibelen det stikk motsatte: At vi skal prøve å lære, ordne opp i problemene og begynne på nytt. 1 Joh 1,9: Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.

Hos Jesus kan vi få tilgivelse for det gale vi har gjort eller tenkt, han vil rense oss og la oss begynne helt på nytt. Dersom Homer skulle gjort det Jesus ba oss om å gjøre, måtte han ha bedt både sine medmennesker og Gud om tilgivelse, ha ordnet opp i problemene og forsøkt å lære av sine feil.

 

AVSLUTNING

Bibelen og Jesus stiller krav til hvordan vi skal leve. Men Gud vet at vi aldri vil klare å leve opp til Hans standard. Derfor trenger vi Jesus, som gir oss en ny start når vi ikke klarer å følge Hans eksempel. Han er mer enn et forbilde, han er Guds sønn. Det viktigste med å følge ham, er å tro på ham. Uansett hvor mye godt vi makter å gjøre, er det ikke gjerningene det kommer an på. Vi trenger Jesus. Han levde et perfekt liv for oss, slik at vi skal få komme til Gud.

 

PUNKT TIL OPPSUMMERING

• ”Hermegåsa”: Hvem følger vi? Jesus har bedt oss om å følge ham.
• Homer blir ordfører: Jesus er et helt annerledes forbilde. Ikke så attraktive løsninger, men løsninger med gode og varige konsekvenser.
• Mimelek: Det er ikke alltid lett å se at de kristne prøver å ligne på Jesus. Men i bibelfortellingene ser vi hvordan Jesus egentlig er.
• Homers stolthet står for fall: Jesus vil hjelpe oss når vi roter det til. Han er et forbilde som ønsker å være der for oss.

Materiell:
– The Simpsons – Classics: The Greatest Hits: Trash of the Titans
– Lapper med dyrenavn

Print Friendly, PDF & Email