Til samtale

SPØRSMÅL TIL SAMTALE: Jesus som forbilde

• Hvilke forbilder har du? Tenk gjerne både nært og fjernt. Hva er det som gjør den/de til dine forbilder – og hvorfor?

• På hvilke måter kan Jesus være et forbilde? Hva ved Jesus synes du gjør han til et godt forbilde?

• Det finnes mange gode forbilder som gjør mye bra for andre.
Hvordan skiller Jesus seg fra gode forbilder i fortid og nåtid?

• Hvordan skiller Jesus seg fra andre religiøse forbilder?

• Holder det for Gud at vi bare gjør gode ting slik som Jesus gjorde? F.eks: bry oss om fattige, dele med de sultne, ikke baksnakke, vise omsorg, vise tillit til andre selv om de har sviktet. Og hvis ikke, hva mer ønsker Gud av oss? (Tro på Jesus)

• Be konfirmantene gi tips om hvordan vi kan være gode forbilder for andre – og hvorfor.

Print Friendly, PDF & Email