For smågruppa

MÅL: Deltakerne skal lære om Jesus som Herre, tjener og forbilde. Etter å ha sett filmen Legenden om Narnia – Prins Caspian, vil deltakerne ut fra spørsmålsark reflektere over fellesskap, samhold og utfordringer ved å forholde seg til andre mennesker. Deltakerne skal også få dele det de selv har fått med andre.

 

OM OPPLEGGET: Dette bibelgruppeopplegget skiller seg litt fra andre bibelgruppeopplegg på Konfirmant Online. Det er lagt vekt på å inkludere omgivelsene i å lage en setting. Lederen skal vaske hendene til de som kommer, og vise seg som tjener for de andre deltakerne. I dette opplegget ser en også en hel film uten pauser. En trenger ikke bruke opplegget i sin helhet. Som leder må en gjerne lese artikkelen Legenden om Narnia – Prins Caspian på Kulturvinduet før samlingen.

 

INTRO

AKTIVITET/SETTING: Avslappende stemning og håndvask.

Poeng: Jesus er Herre og Mester, og samtidig villig til å tjene.

Settingen: Legg til rette for koselig atmosfære i rommet hvor dere skal være. Før ungdommene kommer kan du for eksempel gjøre klar en balje, varmt vann, såpe, håndkle og lotion/olje. Legg klar lapp og penn til hver enkelt deltaker.

Ha ferdig en varm kopp kakao/te, en bit sjokolade, og en lapp med bibelvers og en personlig hilsen til hver av deltakerne.

Ved ungdommenes ankomst: Vask alles hender. (I vår kultur er det like så naturlig å benytte seg av håndvask som fotvask for å få fram lærepoenget. Mange synes det er ubehagelig å måtte ta av seg på beina. Men her kan du vurdere selv.)

Til samtale: I Palestina på Jesu tid gikk folk rundt i sandaler, hvis de i det hele tatt gikk i sko. I og med at det var støvete, tørt og varmt, ble beina svette og støvete, også helt inn mellom tærne og under neglene.

Skulle de på besøk til hverandre, vasket de beina før de gikk hjemmefra, men var skitne igjen da de kom fram. Vertens tjener hadde ansvar for å vaske gjestenes føtter ved ankomst. Dersom verten ikke tilbød denne tjenesten, ble han sett på som en dårlig vert. Mens gjestene koste seg, vandret tjeneren fra den ene til den andre og vasket de skitne føttene. Sjelden vanket det takk for jobben, og det var ikke mye heder og ære forbundet med arbeidet.

En kveld hadde disiplene og Jesus lånt et lokale hvor de skulle ha et siste måltid sammen. Her var det ingen tjener som vasket føttene deres, og ingen av disiplene tilbød seg å vaske de andres føtter. Internt i gruppen hadde de likevel sin plass, for eksempel så disiplene opp til Jesus som var deres lærer og leder. Men denne kvelden vasket Jesus beina til disiplene og tok dermed på seg tjenerens oppgave.
(Det er litt som at rektor skulle være med deg en hel skoledag for å bære bøkene dine, eller som om Kurt Nilsen gjorde musikkleksen din.)

Jesus vasket beina til disiplene selv om han visste at de skulle svikte ham. Jesus vasket beina til Judas selv om han visste Judas timer etter skulle gå til soldatene for å sladre om hvem Jesus var.

Joh 13. 12-17: «Da han hadde vasket føttene deres og tatt på seg kappen, tok han plass ved bordet igjen. Så sa han til dem: «Forstår dere hva jeg har gjort for dere? Dere kaller meg mester og herre, og dere gjør det med rette, for jeg er det. Når jeg som er herren og mesteren, har vasket deres føtter, da skylder også dere å vaske hverandres føtter. Jeg har gitt dere et forbilde: Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre. Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Tjeneren er ikke større enn sin herre, og utsendingen er ikke større enn han som har sendt ham. Nå vet dere dette. Og salige er dere så sant dere også gjør det.»

Da Jesus vasket føttene til disiplene, utvidet han vår forståelse av fellesskap. I mange kulturer og fellesskap er mennesker underordnet hverandre ved hierarki. Dette ”systemet” snur Jesus på, han likestiller alle, og sier at alle er like viktige. I det kristne fellesskap er alle likestilt, ingen er større/bedre/viktigere enn den andre. Ved at vi alle er avhengige av Jesus, stiller vi på lik linje med hverandre.

Det betyr at i kristne fellesskap og ovenfor Gud er vi alle likestilt. Vi har ulike oppgaver som er viktige og som må fylles, men det er ikke noen som er viktigere enn andre. For at fellesskapet skal fungere optimalt, må alle være der, hver med sin oppgave.

– Jesus tar oppgaven som tjenerne vanligvis hadde. Hva kan vi lære av dette?

 

AKTIVITET: Håndbak

Poeng: I kristne fellesskap er styrke annerledes enn vi er vant til.

Oppgave: Sjekk hvem som er den sterkeste i bibelgruppen ved å bryte håndbak.

Til samtale: I vårt samfunn er styrke ofte litt ”showoff ”- en viser sin makt ved å vise styrke.
I kristne fellesskap handler det ikke om å være sterkest eller å vise andre at man er bedre.
Fil 2. 3- 5: Gjør ikke noe av selvhevdelse og tom ærgjerrighet, men vær ydmyke og sett de andre høyere enn dere selv. Tenk ikke bare på deres eget beste, men også på de andres. Vis samme sinnelag som Kristus Jesus!

– Hva er styrken i et kristent fellesskap?

 

FILM: Legenden om Narnia – Prins Caspian

prinsSe hele filmen. Be deltakerne legge merke til hva som er styrker og svakheter ved fellesskap i denne filmen.

Til samtale etter filmen:
1. Hvordan vil du beskrive den enkelte av søsknene? Hvilke karaktertrekk er typiske hos hver av dem? Hvordan fungerer søsknene som et team?

2. Hvordan vil du beskrive Prins Caspian? Hvordan fungerer han og søsknene fra England sammen?

3. Ut fra filmen: Hvordan går det når mennesker bare tenker på egen suksess, og ikke på hva som er rett og godt for andre? (Talmarinerlederne blir korrupte og kyniske. Vi ser det også i knivingen mellom Peter og Caspian.)

4. Peter blir etter hvert lei av å vente på Aslan. Til slutt sier han: ”Det er opp til oss nå. Vi har ventet på Aslan lenge nok”. Peter og Caspian tar med styrkene i krigen, men angrepet blir en katastrofe. Selv om de er utålmodige, hadde det beste vært om de fulgte Aslans vilje og stolte på ham. Både Peter og Caspian lærer at å være gode ledere ikke handler om å tenke på seg selv og egen posisjon, men å stole på Aslan. (Aslan kan være et bilde på Gud.) Caspian sier til slutt at han ikke føler seg utrustet til å regjere i Narnia, hvorpå Aslan svarer: ”Det er nettopp av den grunn jeg vet at du er det”. Både Caspian og Peter lærer hva ydmykhet innebærer, og de erfarer at deres lederskap er best når det gjøres i tjeneste for Aslan.

Hva kan vi lære av denne hendelsen? Hva formidles her om ydmykhet og det å stole på lederen? Hva kan vi lære om å det være ydmyke i kristne fellesskap, både ledere og deltakere?

5. I kristne fellesskap er det Jesus som er den egentlige lederen. Hva betyr det, tror du?

6. Spesielt to relasjoner i filmen er vanskelige.
•Peter opplever at rollen hans er forandret siden han sist var i Narnia. Sjalusi og maktkamp blir vanskelig for Peter og Caspian.
•oSusan og Prins Caspian får følelser for hverandre, men de vet ikke hva de skal gjøre med følelsene – for begge vet at Susan til slutt må forlate Narnia og Caspian. Hvorfor er det slik at relasjoner kan føre til så mye glede, men også så mye smerte?

7. C.S. Lewis skriver i en av sine bøker: Å elske er å gjøre seg sårbar. Hva mente han med det, tror dere? Det å bry seg om andre er et risikoprosjekt. Du kan bli såret og forlatt. Er det likevel verdt det?

8. Gud våget det største risikospranget av alle. Han sendte Jesus til menneskene for å opprette forholdet mellom dem og Gud. Han risikerte å bli avvist av mennesker, og blir det ofte også. Likevel fortsetter han å ønske fellesskap med mennesker. Hvordan utfordrer dette oss?

 

AVSLUTNING: Aktivitet

Poeng: Dele det gode vi har fått med andre.

Oppgave: Hver deltaker fikk en lapp med bibelvers og personlig hilsen da de kom. Jesus lærer oss at det gode vi har fått, skal vi gi videre. Nå er det deres tur til å gi oppmuntringer og gode ord til andre. Hver deltaker skriver oppmuntringer til den som sitter til høyre for seg.

Bønn: Be Gud om å vise dere hvordan dere som kristent fellesskap kan bli mer preget av Jesu tanker om kristent fellesskap. Takk for muligheten til å være sammen med andre mennesker og Gud.

Materiell:
– Vannfat
– Såpe
– Håndkleder
– Lotion/olje
– Kakao/te
– Sjokolade
– Lapp med oppmuntring og bibelvers til deltakerne
– Filmen Legenden om Narnia – Prins Caspian
– Lapper og penner til deltakerne

Print Friendly, PDF & Email