Aktiviteter

AKTIVITET: Lek

Poeng: Du er ingen tilfeldighet

Legg 18 blanke lapper (post-it eller lignende) i en bolle. Deretter legger du to lapper med påskriften ”VINNER” i den samme bollen. Sørg for å brette lappene slik at skriften ikke er synlig. Hver deltaker får så trekke hver sin lapp og de som får en lapp det står ”VINNER” på, vinner en premie.

Til samtale: I motsetning til lappene, hvor en tilfeldig person vinner og får hele premien, er du som person ingen tilfeldighet! Vi er alle vinnere, i kraft av å være skapt i Guds bilde, til å være Hans barn. Alle mennesker er gitt lik verdi fordi vi alle er skapt av den samme Gud.

Bibelvers: Sal 139, 16-18:
”Du så meg den gang jeg var et foster,
i din bok ble alt skrevet opp;
mine dager ble dannet
før en eneste av dem var kommet.
Gud, hvor høye dine tanker er,
hvor veldig summen av dem!
Vil jeg telle dem, er de talløse som sand,
blir jeg ferdig med det, er jeg ennå hos deg.”

Hvert menneske er nøye planlagt av Gud, lenge før det ble født! Hva slags innvirkning for det for hvordan vi tenker om andre?

 

 

AKTIVITET: Rødt lys

Poeng: Gud ser oss

Deltakerne stiller seg opp bak en linje, eller inntil en vegg. Lederen stiller seg ved motsatt vegg med ryggen til deltakerne. Deltakerne har bare lov til å løpe når lederen ikke er vendt mot dem. Lederen kan når som helst snu seg og da må deltakerne ”fryse” (stå helt stille). Dersom noen beveger seg – og blir oppdaget av lederen – må vedkommende gå tilbake til utgangspunktet. Det er om å gjøre å komme fortest mulig over til den andre siden.

Til samtale: Her er det om å gjøre å ikke bli sett. I livet handler det imidlertid ofte om å bli sett. Hva gjør vi mennesker for å bli sett av andre? Hva kan bli vanskelig om vi bare prøver å finne ut av hvem vi selv er ut fra hva andre mener om oss?
I Bibelen omtales Gud som ”Den Gud som ser”. (1 Mos 16, 13-14). Hvorfor er det godt å bli sett av Gud?

Print Friendly, PDF & Email