For smågruppa

 MÅL: Konfirmantene skal få hjelp til å reflektere over hva som gir et menneske verdi, og få lære om det kristne menneskesynet ut fra hva Bibelen sier om mennesket.

 

BIBELGRUPPEOPPLEGG: I opplegget vises lengre klipp fra filmen ”The Island”. Bibelgruppeopplegget fokuserer på det kristne menneskesynet. Se undervisningsopplegget for en bredere tilnærming til temaet. Dette opplegget er ment brukt i private hjem. Skal filmen vises offentlig og i større sammenhenger må dette avklares med distributør, eller gjennom egne lisensavtaler.

 

INTRO

ILLUSTRASJON

Poeng: Intro til tema. Det er mange ”stemmer” som forteller deg hva som gir deg verdi Ta med magasiner/ukeblader/reklameannonser for å illustrere de mange ”stemmene” som forsøker å fortelle oss hva som gir oss verdi.

Til samtale: Reklamen, ukeblader og samfunnet generelt gir inntrykk av at du får verdi bl.a. gjennom å være pen, vellykket, smart eller rik. Vi kan jo også føle at det å være populær og ha mange venner, eller for eksempel å være god i sport, gir oss verdi. Men hva er det egentlig som gir deg verdi? Hva er det som gjør at du er verdifull.

 

HOVEDDEL

FILMKLIPP: The Island

islandNB! Aldersgrense 15 år!

Poeng: Hva er meningen med tilværelsen? Start: 0:10:07 (Kapittel 4 på DVD. Lincoln-6-Echo kommer ut av heisen) Stopp: 0:14:42 (før Lincoln-6-Echo blir testet) Lengde på klippet: 4 minutter og 35 sekunder

Om klippet: Lincoln 6-Echo har blitt kalt inn på dr. Merricks kontor. Dr. Merrick er han som styrer hele komplekset. I klippet ser vi at Lincoln-6-Echo klager over tilværelsen sin. Han har mange spørsmål og han forteller om marerittene han har hatt. Lincoln-6-Echo vil ha svar på hva som er meningen med at han er der han er. Dr. Merrick svarer med at naturen har gitt ham en ”Edens hage å befolke”.

Til samtale: Hva hevder dr.Merrick er meningen med Lincolns tilværelse? (Naturen har gitt ham en Edens hage å befolke på nytt. Meningen er å bli flere). Hvordan reagerer Lincoln på sitt ”oppdrag”, sin mening med tilværelsen? Er det mer til livet enn bare å bli flere, befolke jorda? Hva mener du hører med for å gi livet mening?

 

FILMKLIPP: The Island

islandPoeng: Du er nøye planlagt av Gud Start: 0:48:13 (Kapittel 14 på DVD) Stopp: 0:54:34 (Motorsykkelen kjører forbi og Lincoln sier: ”…men jeg vil ha en”) Lengde på klippet: 6 minutter og 19 sekunder

Om klippet: Siden forrige klipp har Lincoln-6-Echo funnet ut at det ikke finnes noen Øy og at det er noe veldig galt med hele tilværelsen i komplekset. Han får med seg Jordan-2-Delta, og de rømmer fra stedet. I klippet får vi se at dr. Merrick tilkaller sikkerhetsagent Albert Laurent for å finne Lincoln-6-Echo og Jordan-2-Delta. Vi får også være med på en PR-sekvens hvor dr. Merrick forklarer hva klonene/agnatene er til nye sponsorer.

Til samtale: Et agnat kunne ikke overleve kun ved å ha organene på plass (Et agnat er et klonet menneske). Som dr. Merrick sier til sikkerhetsagenten Albert Laurent: ”Etter mange års prøving og feiling oppdaget vi at uten bevissthet, uten menneskelig erfaring, følelser, uten liv, så sviktet organene.” Gud kjenner deg, han har vevd deg i din mors liv! Han skaper ikke produkter eller agnater. Gud skaper mennesker, han har skapt deg, med alt hva du er!

Bibelvers: Sal 139, 13-18: ”For du har skapt mitt indre, du har vevd meg i mors liv. Jeg takker deg fordi jeg er skapt på skremmende, underfull vis. Underfulle er dine verk, det vet jeg så vel. Mine ben var ikke skjult for deg da jeg ble skapt i lønndom og ble formet i jordens dyp. Du så meg den gang jeg var et foster, i din bok ble alt skrevet opp; mine dager ble dannet før en eneste av dem var kommet. Gud, hvor høye dine tanker er, hvor veldig summen av dem! Vil jeg telle dem, er de talløse som sand, blir jeg ferdig med det, er jeg ennå hos deg” Agnatene er utstyrt med håp om en Øy, en fremtid. Dette ble gjort for å gi tilværelsen mening, i følge dr. Merrick. I Bibelen kan vi lese hvilke tanker Gud har for deg. Han gir deg et ekte håp for fremtiden og mening med tilværelsen.

Bibelvers: Jer 29,11: ”For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.”

 

FILMKLIPP: The Island

islandPoeng: Gud viser oss vår verdi Start: 0:58:15 (Bilen til McCord kjører inn i garasjen) Stopp: 1:06:05 (McCord går for å kjøpe kart. Det siste han sier er: ”Lag ikke noe bråk for meg”) Lengde på klippet: 7 minutter og 50 sekunder

Om klippet: Siden forrige klipp har Jordan og Lincoln funnet McCord, som til daglig jobber for dr. Merrick, men som har blitt kjent med Lincoln-6-Echo. I klippet ser vi at McCord forklarer Jordan og Lincoln hva de egentlig er.

Til samtale: Vi ser kanskje ikke vår egen verdi helt av oss selv. Noen ganger trenger vi noen som forteller oss hvem vi er. Samfunnet forteller oss én sannhet, som vi ofte tror på. Synden i oss har gjort det slik at vi mange ganger legger mer vekt på menneskelige verdier (utseende, makt, penger etc). Sannheten om hvem vi er ment å være og hva som gir oss verdi finner vi i Bibelen. Vi er skapt av Gud som ønsket oss:

Bibelvers: 1 Mos 1, 26-27: ”Da sa Gud: «La oss skape mennesker i vårt bilde, som et avbilde av oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden.» Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem.” Vi er skapt av Gud som elsker oss så høyt at han gav sin sønn for oss:

Bibelvers: Joh 3,16: ”For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.”

 

FILMKLIPP: The Island

islandPoeng: Det er Gud som råder over menneskenes liv Start: 1:53:00 (Kapittel 33 på DVD) Stopp: 1:56:13 (Merrick sier: ”Mr. Whitman har sjekken din nede.”) Lengde på klippet: 3 minutter og 13 sekunder

Om klippet: Siden sist har Lincoln funnet sponsoren sin og konfrontert ham med sannheten. Sponsoren forsøker å drepe Lincoln, men han kommer fra det med livet i behold. Dr. Merrick har tilbakekalt alle kloner, noe som betyr at alle produktene må drepes. Lincoln og Jordan er tilbake i komplekset for å redde de andre klonene fra å bli utryddet. I klippet ser vi at dr. Merrick har en samtale med sikkerhetsagenten Albert Laurent.

Til samtale: Synes du argumentene til dr. Merrick er gode? Hvorfor? Hvorfor ikke? Hvem råder over menneskenes liv? Er det oss selv, eller er det noe mer? Joh 1, 3-4: ”Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til i ham, var liv, og livet var menneskenes lys.” Gud blir kalt skaper og opprettholder av alt liv. Hva tror du det betyr? Hva skjer hvis Gud trekker seg tilbake?

 

AVSLUTNING

AKTIVITET: Bibelvers

Poeng: Sannheten om oss selv finner vi i Bibelen Klipp ut lapper med bibelvers (link her). Ta gjerne flere kopier av de samme versene. Spre lappene ut over bordet og be konfirmantene kikke på versene og velge ut det verset de likte best. Sørg for å ha tilstrekkelig med kopier av alle versene, slik at konfirmantene kan få med seg det verset de likte best.

Til samtale: Hva likte du ved det bibelverset du valgte? Det er i Bibelen vi finner sannheten om oss selv, om hvem vi er og hvem vi er skapt til å være. Det er ingen følelse, en venn eller venninne, et samfunn eller et sett med regler som avgjør vår verdi. Den er konstant og den endrer seg ikke. Gud står fast og det er befriende.

 

PUNKT TIL OPPSUMMERING

•Det er mange ”stemmer” som gir oss inntrykk av hva som gir oss verdi. Lytter vi til dem?

•Hva er meningen med tilværelsen? Hva mente dr. Merrick at meningen til Lincoln-6-Echo var?

•Er det mer til denne tilværelsen enn å bli flere?

•Du er nøye planlagt av Gud. Han har vevd deg i din mors liv. Og han vil gi oss fremtid og håp.

•Gud viser oss sin verdi. Han som har skapt universet, himmelen og jorden; han elsker også oss mennesker.

•Gud er skaper og opprettholder av alt liv. Hva skjer hvis Gud trekker seg tilbake?

•Sannheten om oss selv, hvem vi er og hvem vi er ment å være, finner vi i Bibelen.

Materiell: •Filmen The Island (2005) •Bibel •Lapper med bibelvers

Print Friendly, PDF & Email