Fra populærkulturen

 

FILMKLIPP: Friday Night Lights

Friday_night_lights_ver2Poeng: Vår verdi ligger ikke i hva vi presterer, men at vi er skapt av Gud og elsket av ham Start: 1:24:11 (treneren til Panthers’ motstandere roper til spillerne sine: ”Hva skjedde?”) Stopp: 1:28:29 (etter at lagene har lest Fadervår) Lengde på klippet: 4 minutter og 18 sekunder

Om filmklippet: I klippet ser vi trener Gary Gaines holde en tale før laget spiller de siste avgjørende omgangene av delstatsfinalen. Det viktige i trener Gaines’ tale er dette: For meg handler ikke det om å være perfekt om scoringstavlen der ute. Det handler ikke om å vinne. Det handler om deg og ditt forhold til deg selv, din familie og dine venner. Å være perfekt handler om å kunne se vennene dine i øynene og vite at du ikke sviktet dem. Du har fortalt sannheten, og sannheten er at du gjorde alt du kunne. Du kunne ikke gjort mer. Kan du leve slik, så godt du kan, med klart blikk og kjærlighet i hjertet? Med glede i hjertet? Klarer dere det, mine herrer, da er dere perfekte.

Til samtale: Treneren velger å ikke fokusere på å vinne. Han bruker muligheten til å sette tingene i et større perspektiv. Hva er det viktigste, i følge treneren? Vi har ikke verdi på grunn av prestasjonene våre, men vår verdi ligger i at vi er skapt unike av Gud som ønsker oss og som elsker oss. Vi har en uendelig verdi bare ved å være den vi er – skapt av Gud, i hans bilde! Disse bibelstedene illustrerer dette: 1 Mos 1,26-27: ”Da sa Gud: «La oss skape mennesker i vårt bilde, som et avbilde av oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden.» Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem.” Salme 139, 13-18: ”For du har skapt mitt indre, du har vevd meg i mors liv. Jeg takker deg fordi jeg er skapt på skremmende, underfull vis. Underfulle er dine verk, det vet jeg så vel. Mine ben var ikke skjult for deg da jeg ble skapt i lønndom og ble formet i jordens dyp. Du så meg den gang jeg var et foster, i din bok ble alt skrevet opp; mine dager ble dannet før en eneste av dem var kommet. Gud, hvor høye dine tanker er, hvor veldig summen av dem! Vil jeg telle dem, er de talløse som sand, blir jeg ferdig med det, er jeg ennå hos deg.” Alle mennesker har altså lik verdi. Hvilke konsekvenser får det for oss (eller bør det få for oss) i forhold til hvordan vi ser på oss selv og andre?

 

 

FILMKLIPP: Istid 2

istid 2Poeng: Gud viser oss vår verdi både gjennom Jesus og gjennom skaperverket Start: 0:37:13 (Scene 13. Mammuten Manny løfter trestokker med snabelen.) Stopp: 0:42:33 (Mammuten Ellie sier: ”I morges våknet jeg som pungrotte, og nå er jeg mammut.”) Lengde på klippet: 5 minutter og 20 sekunder.

Om filmklippet: I klippet møter vi først Manny, Sid og Diego mens de snakker om Manny som har mistet familien sin. Senere ser vi at Ellie, som tror hun er en pungrotte, feilberegner egen størrelse og blir sittende fast under noen stokker. Manny redder henne, og de legger ut på en vandring langs en gammel sti. Ellie kjenner seg igjen, og plutselig husker hun første gang hun møtte pungrottefamilien som hun siden vokste opp hos. Brått forstår hun hvem hun er – eller i alle fall hva hun ikke er; en pungrotte.

Til samtale: Om en har hørt det tusen ganger før eller aldri før, så er det alltid godt å oppdage at en er verdifull. Vi ser kanskje ikke vår egen verdi helt av oss selv. Samfunnet forteller oss noe annet som vi fort tar for å være sannheten. Synden i oss har gjort det slik at vi legger mer vekt på menneskelige verdier (utseende, makt, penger etc) enn det Bibelen sier om oss. Målet med livet er ikke å bli lik et bilde vi har sett for oss (slik Ellie trodde hun var en pungrotte), det er nemlig alt for enkelt å sette et feilaktig bilde som mål. Det er så mye som ”dogger til” speilet vi ser oss selv i. I vårt samfunn er det mange som tenker at hver enkelt skaper sin egen verdi, vi bestemmer selv hva som er ”riktig” for oss, og det har ingen andre noe med. Men vi kan ikke bli fullstendige mennesker på den måten.

Bibelvers: Sal 8, 4-5: ”Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingrer, månen og stjernene som du har satt der, hva er da et menneske, siden du kommer det i hu, et menneskebarn, siden du tar deg av det?” Joh 3,16: ”For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin sønn, den eneste, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.” Gud er den som har skapt og som holder oppe universet. Menneskene blir ørsmå sammenlignet med universets kompleksitet. Samtidig elsker han hvert menneske så høyt at han gav sin sønn for våre synder. Det viser at vi er verdifulle.

 

 

FILMKLIPP: Little Miss Sunshine

sunshinePoeng: Sannheten om hvem vi er ment å være finner vi i Bibelen Start: 0:00:00 (Start filmen på begynnelsen) Stopp: 0:02:46 (Når gutten som trener kikker seg i speilet, før vi ser at en dør lukkes igjen) Lengde på klippet: 2 minutter og 46 sekunder

Til samtale: Hva peker filmklippet på at kan gi oss verdi? (utseende, suksess, penger). Samfunnet forteller oss én sannhet, som vi ofte tror på. Synden i oss har gjort det slik at vi mange ganger legger mer vekt på menneskelige verdier (utseende, penger, å være vinnere etc). Hva vil det si å være vellykket, egentlig? Sannheten om hvem vi er ment å være og hva som gir oss verdi finner vi i Bibelen. Vi er skapt av Gud som ønsket oss:

Bibelvers: 1 Mosebok 1, 26-27: ”Da sa Gud: «La oss skape mennesker i vårt bilde, som et avbilde av oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden.» Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem.” Vi er skapt av Gud som elsker oss så høyt at han gav sin sønn for oss:

Bibelvers: Johannes 3,16: ”For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.”

 

 

FILMKLIPP: The Island

islandPoeng: Du er nøye planlagt av Gud Start: 0:48:46 (Fremvisning. Det første som sies er: ”Den menneskelige organisme.” Ca. 30 sekunder ut i kap. 14 på DVD) Stopp: 0:51:57 (Dr. Merrick sier: ”Følg meg”) Lengde på klippet: 3 minutter og 11 sekunder

Om filmklippet: I klippet får vi se at dr. Merrick tilkaller sikkerhetsagent Albert Laurent for å finne de rømte produktene, Lincoln-6-Echo og Jordan-2-Delta. Vi får også være med på en PR-sekvens hvor dr. Merrick forklarer hva klonene er til nye sponsorer.

Til samtale: Et agnat – et klonet menneske – kunne ikke overleve ved å bare ha organene på plass. Som dr. Merrick sier til sikkerhetsagenten Albert Laurent: ”Etter mange års prøving og feiling oppdaget vi at uten bevissthet, uten menneskelig erfaring, følelser, uten liv, så sviktet organene.” Gud kjenner deg, han har vevd deg i din mors liv! Han skaper ikke produkter eller klonede mennesker. Gud skaper unike mennesker, han har skapt deg, med alt hva du er! Det gir deg verdi.

Bibelvers: Salme 139, 13-18: ”For du har skapt mitt indre, du har vevd meg i mors liv. Jeg takker deg fordi jeg er skapt på skremmende, underfull vis. Underfulle er dine verk, det vet jeg så vel. Mine ben var ikke skjult for deg da jeg ble skapt i lønndom og ble formet i jordens dyp. Du så meg den gang jeg var et foster, i din bok ble alt skrevet opp; mine dager ble dannet før en eneste av dem var kommet. Gud, hvor høye dine tanker er, hvor veldig summen av dem! Vil jeg telle dem, er de talløse som sand, blir jeg ferdig med det, er jeg ennå hos deg”

Print Friendly, PDF & Email