Til samtale

SPØRSMÅL TIL SAMTALE: Menneskeverd

•Hva opplever du gir deg verdi? Hva er det ved deg som gjør deg verdifull?
•Hva sier samfunnet rundt oss om hva som gir oss verdi? Viss vi ser på populærkulturen (filmene, tv-seriene, musikken, bladene, bloggene, etc), hva sier disse om hva som gir oss verdi? Hva tenker du om dette?
•Les sammen fortellingen om Jesu møte med tolleren Sakkeus (Lukas 19,1-10). Hva ble konsekvensen av at Jesus tok inn hos Sakkeus, og på den måten viste ham sin verdi?
•Les sammen Sal 139, 13-18. Kristne tror at alle mennesker har like stor verdi, fordi alle er skapt og ønsket av Gud. Hvilke konsekvenser får det for oss (eller bør det få for oss) i forhold til hvordan vi ser på andre mennesker? Hvordan skiller dette seg fra hva samfunnet/populærkulturen sier om hva som gir oss verdi?

Print Friendly, PDF & Email